Plavete v cash flow? Téměř 30 % firem zkrachuje kvůli špatnému řízení financí! Plavte v cash flow jako ryba ve vodě 😉

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili CAFLOU akademii I. - kontrolujte vaše cash flow, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. Od základních informací po rady, tipy a návody.

🎓 CAFLOU akademii přináší CAFLOU® - český cash flow software

💸 1. Úspěch podnikání spočívá ve vydělávání peněz

16. 06. 2018 14:01

Cash flow je životadárnou mízou každé firmy. Bez peněz váš byznys zemře. Ze všech důvodů, proč firmy krachují, jsou nejčastější příčinou právě nedostatečné peněžní příjmy. Stojí tedy určitě za to mít vaše cash flow pod kontrolou.

Pokračovat
 

📈 2. Jak chytře sledovat cash flow

17. 06. 2018 10:01

Co můžete udělat proto, aby byly peněžní toky z podnikání pod vaší kontrolou? Můžete si vést na papíře nebo v Excelu záznamy o jednotlivých platbách. Nebo na to můžete jít od lesa a využít software na řízení a plánování cash flow.

Pokračovat
 

🤔 3. Jak si firma vede?

18. 06. 2018 11:01

Představme si dvě firmy dosahující shodných zisků, dokonce účetní hodnota jejich majetku je obdobná. Která z nich je úspěšnější a směřuje k dlouhodobému růstu? Pro hodnocení ekonomické stránky podnikání je potřeba rozklíčovat, z jakých činností tečou do firmy nebo z firmy peníze.

Pokračovat

🤑 4. Zisk nebo peníze?

20. 08. 2018 11:01

Většina podnikatelů se soustředí na zisk. Patříte mezi ně také? Ale víte, jak se ekonomická kategorie cash flow liší od hospodářského výsledku? Co můžete zjistit z výsledovky? Skutečně vypovídá účetnictví o tom, zda firma opravdu vydělává?

Pokračovat

 

〽️ 5. Cash flow jako součást řízení firmy?

20. 08. 2018 12:01

Strategické řízení firmy zahrnuje také řízení finanční stránky podnikání. Ekonomická stabilita je také o tom, kdy budou tržby skutečně inkasovány a výdaje hrazeny a jaký podíl vlastních a cizích zdrojů je vhodný k dosahování ekonomické efektivity. 

Pokračovat

 

💻 6. Sofistikované nástroje pro řízení cash flow

20. 08. 2018 13:01

Jak začít cash flow řídit tak, aby to neznamenalo další administrativní zátěž? Využijte naplno automatizace a možností informačních systémů. Jaké jsou možnosti využití tabulkového procesoru typu Excel, účetního systému nebo specializovaného softwaru?

Pokračovat

 

🤓 7. Analýza ukazatelů finančního zdraví firmy

20. 08. 2018 14:01

Jak začít cash flow řídit tak, aby to neznamenalo další administrativní zátěž? Využijte naplno automatizace a možností informačních systémů. Jaké jsou možnosti využití tabulkového procesoru typu Excel, účetního systému nebo specializovaného softwaru?

Pokračovat

 

🕵️ 8. Hodnocení rentability na bázi cash flow

17. 09. 2018 14:01

Ukazatele rentability vypovídají o efektu, kterého je firma schopna dlouhodobě dosahovat. Jedním z významných efektů je vedle účetního výsledku hospodaření také peněžní tok, zejména provozní cash flow. A jaké ukazatele rentability na bázi cash flow má zodpovědná firma začít sledovat?

Pokračovat

 

☝️ 9. Cash flow a míra zadlužení firmy

18. 09. 2018 14:01

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém firma vedle svých vlastních zdrojů využívá dluhy pro financování svých aktivit a také zobrazují schopnost firmy pokrýt své závazky. Tyto ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy a zahrnují celou řadu ukazatelů. Jaké ukazatele si máte hlídat pro udržení správné finanční stability?

Pokračovat

 

😱 10. Řešení nedostatku peněz

19. 09. 2018 14:01

Sezónnost v zakázkách či ve výrobě, posun plateb významného odběratele, nenadálé výdaje na opravu zařízení. To je jen několik běžných důvodů, kvůli nimž se mohou zejména malé firmy dostat do výrazných finančních potíží. Přinášíme několik tipů, jak nastalou situaci řešit.

Pokračovat

 

💰 11. Cesty jak vylepšit cash flow

20. 10. 2018 14:01

I úspěšná firma však může být ještě úspěšnější. A s úspěchem jde ruku v ruce zvýšená potřeba financování. Vedle rostoucích zisků a tržeb rostou zpravidla také pohledávky, zboží a materiál na skladě, rozpracovaná výroba, které váží peněžní prostředky. Jak vylepšit cash flow, aby to pro firmu neznamenalo drahé řešení?

Pokračovat

 

📚 12. Strategie pro řízení likvidity

21. 10. 2018 14:01

Řízení cash flow je někdy nazýváno řízení pracovního kapitálu či řízení likvidity. Jde o udržení schopnosti hradit závazky a rozvoj firmy. Největší firmy na světě s velmi efektivním řízením likvidity dokáží plánovat cash flow s výhledem na 3 měsíce s přesností okolo 95 %. Spolehlivé plánování cash flow se stane zdrojem vaší konkurenční výhody.

Pokračovat

 

🔍 13. Prognóza cash flow z obchodních výhledů

22. 10. 2018 14:01

U předpovědí peněžních toků jsou využívány různé metody. Nabízíme vám k výběru osvědčené postupy, abyste si mohli plán cash flow sami připravit s využitím plánované výsledovky a na základě úvahy o budoucích investicích a úvěrech.

Pokračovat

 

⚠️ 14. Zohlednění rizik v plánování cash flow (uvnitř bonus: Rychlý test bonity)

25. 10. 2018 14:01

Dnešní tržní prostředí přináší řadu rizik, která mohou výrazně ovlivnit dosažení plánovaných výsledků, až již jsou to rizika finanční, změny kurzu měny, fluktuace komodit, legislativní změny či nové technologie. Majitelé a ředitelé firem potřebují vědět, jaký dopad do ekonomiky firmy mohou rizika mít. Existuje řešení v podobě finančního modelu zohledňujícího rizika.

Pokračovat

 

🚦 15. Na co si dát pozor při řízení cash flow (PŘÍKLADY)

28. 11. 2018 14:01

V rámci série "Na co si dát pozor při řízení cash flow" vám představíme nejčastější chyby a scénáře, o kterých je dobré v rámci řízení cash flow vědět.

Pokračovat

 

🔧 16. Řízení cash flow v praxi (PŘÍPADOVÉ STUDIE) (aktualizace 22.5.2019)

2. 4. 2019 14:09

V rámci série "Řízení cash flow v praxi" vám představíme reálné případové studie firem, které díky efektivnímu řízení cash flow zvládly složité situace nebo jim předešly, ale také firem, které na slabé řízení cash flow doplatily.

Pokračovat

 

💔 17. Základem úspěšné firmy je zdravé cash flow (ROZHOVOR)

17. 4. 2019 12:09

Často nám kladete otázky ohledně řízení a plánování cash flow. O odpovědi na ty dotazy, které nejčastěji slýcháme od zákazníků a uživatelů Caflou, jsme požádali Pavlínu Vančurovou. Pavlína je lektorka ekonomických témat a konzultantka firemních financí, která odborně Caflou akademii zastřešuje a tvoří její obsah.

Pokračovat

 

🎓 CAFLOU® školení, webináře, workshopy

Vyberte si z našich vzdělávacích akcí jako jsou školení a workshopy nebo online webináře. Můžete se naučit řídit a plánovat cash flow, definovat a optimalizovat procesy a nebo se prostě naučit efektivněji pracovat s CAFLOU®.

Pokračovat

 

Trápíte se při kontrole vaší firmy, vašeho podnikání? Pak si pročtěte naše články v CAFLOU® akademii II - kontrolujte své podnikání