V této části seriálu o řízení projektů si představíme nejvýznamnější certifikace projektového řízení a jejich přínosy. 

Tyto certifikace jsou dvou druhů: individuální hodnotící jednotlivců a korporátní, které posuzují organizace. V tomto článku se v něm budeme věnovat pouze těm individuálním, protože jsou mnohem více používány. 

🎓 Caflou sérii "Jak efektivně řídit projekty" přináší CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku. Ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností.

„Velká trojka“ – PRINCE2®, PMI®, IPMA®

Nejpopulárnějšími standardy, podle kterých se lze certifikovat a získat tak mezinárodně platné potvrzení svých znalostí a schopností vést projekty nebo se na jejich řízení podílet, jsou metodika PRINCE2, standardy PMI a IPMA.

Nejvíce je rozšířená certifikace podle PRINCE2, následovaná certifikacemi podle standardů PMI a IPMA.

Podle PRINCE2 je celosvětově certifikován přes milion osob a je vydaných více než 1,5 milionu certifikátů. Certifikaci PMI drží necelý milion osob. Certifikaci IPMA celosvětově drží něco přes 100.000 osob.

V České republice je s odstupem nejvíce osob, řádově tisíce, certifikováno podle PRINCE2. Podle IPMA a PMI jsou v ČR certifikovány řádově stovky osob.

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé certifikace.

PRINCE2

Tato britská metodika je systematickou „kuchařskou knihou“, která Vám pomůže „dobře uvařit“ Vaše projekty. Je založena na 7 jednoduchých a přitom účinných principech jako učení se ze zkušeností, jasné definování rolí a odpovědností, soustředění se na to, co má projekt dodat atd.

PRINCE2 nabízí tyto úrovně certifikace:

 • základní Foundation
 • pokročilá Practitioner

Obě je možné absolvovat v češtině.

Základní úroveň PRINCE2 Foundation prokazuje, že držitel certifikátu rozumí metodice PRINCE2 na základní úrovni a je schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu v projektech vedených podle ní v prostředí, které ji podporuje. Složení zkoušky PRINCE2 Foundation je i podmínkou připuštění k certifikaci pokročilé úrovně – Practitioner (pro tento účel je ji možné nahradit platným certifikátem PMI PMP nebo CAPM nebo IPMA A-D, o těch viz níže).

Zkouška má formu multiple choice testu. Otázky pokrývají celý rozsah metodiky PRINCE2. Jsou generovány náhodným výběrem z rozsáhlé databáze spravované vlastníkem metodiky, společností AXELOS. Vyhodnocování je automatizované, předběžné výsledky jsou dostupné bezprostředně po zkoušce a oficiální do 3 pracovních dnů. Certifikát PRINCE2 Foundation platí doživotně.

Certifikace pokročilé úrovně PRINCE2 Practitioner prokazuje, že držitel certifikátu umí řídit jednoduchý projekt podle PRINCE2 v prostředí, které ji podporuje, odhalit i napravit zjevné chyby při aplikaci této metodiky. Zkouška je písemná, test je v tzv. objective testing formátu, což je forma multiple choice testu. Všechny otázky jsou postaveny na případové studii. I tyto testy spravuje AXELOS a jsou vyhodnocovány automatizovaně, předběžné výsledky jsou dostupné bezprostředně po zkoušce a oficiální do 3 pracovních dnů.

Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 3 roky při certifikaci podle nejnovější – 6. edice a 5 let při certifikaci podle předešlé – 5. edice. Na jeho prodloužení je třeba opět složit zkoušku nebo průběžně sbírat a vykazovat v systému AXELOSu tzv. body osobního rozvoje.

V roce 2012 byla pokusně zavedena i třetí úroveň certifikace PRINCE2 – Professional. Jednalo se nicméně o neúspěšný experiment, který byl po několika letech nezájmu o tuto certifikaci ukončen. Absolvovali ji v podstatě pouze účastníci pilotu – povětšině trenéři PRINCE2, kteří ji dostali zdarma.

V r. 2015 bylo vydáno rozšíření PRINCE2 – PRINCE2 Agile®, podle kterého je se také možné certifikovat v úrovních Foundation i Practitioner. Tato certifikace je zatím méně rozšířena.

Certifikaci PRINCE2 provádí zkušební institut PeopleCert, který k tomu oprávnil AXELOS. Certifikační zkoušky PRINCE2 je možné absolvovat dvěma způsoby:

 1. V rámci certifikačního kurzu některé z akreditovaných tréninkových organizací, které zkoušky administrují a vykonávají dohled jménem zkušebního institutu. Kurz je možné absolvovat prezenčně, virtuálně nebo formou e-learningu.
 2. Připravit se na zkoušku samostudiem z veřejně dostupné literatury, zejména oficiální knihy Managing Successful Projects with PRINCE2 (resp. PRINCE2 Agile Guidance), přihlásit se na ni přímo u PeopleCertu a následně ji složit v jeho testovacím centru nebo doma či v práci na počítači online pod dohledem na dálku.

Zvláštní pravidla platí pro akreditaci trenérů PRINCE2, jejich popis však přesahuje rozsah tohoto článku.

💡 Už znáte CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

PMI

Tento institut původem z USA vykonává certifikace v projektovém řízení podle svého vlastního standardu, volně postaveného na ním vydané knize A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) doplněné o další literaturu. Certifikace se zaměřuje z velké části na nástroje a techniky – takřečeno „vybavení kuchyně“ pro projektové řízení.

V oblasti projektového řízení nabízí 3 certifikace (všechny v angličtině a vybraných dalších jazycích, ale ne v češtině):

 1. CAPM® – Certified Associate in Project Management, úroveň podobná PRINCE2 Foundation, ale mnohem méně rozšířená (řádově menší počty certifikovaných)
 2. PMP® – Project Management Professional, historicky první a s velkým odstupem nejvíc využívaná certifikace z rodiny PMI, určená pro projektové manažery
 3. PMI-ACP® – certifikace agilního řízení projektů, srovnatelná s PRINCE2 Agile Practitioner.

Certifikační zkoušky PMI provádí samotný Project Management Institute. Všechny výše uvedené zkoušky mají formu počítačových multiple choice testů a jejich výsledky jsou známé hned po skončení zkoušky.

Certifikace PMP a PMI-ACP platí 3 roky. Na jejich udržení je třeba průběžně sbírat „jednotky osobního rozvoje“ (PDU), což držitelů certifikátů nutí průběžně si zvyšovat kvalifikaci. Certifikace CAPM platí 5 let a nevyžaduje sbírání PDU, avšak po jejím expiraci je nutné opět složit zkoušku.

IPMA

Standard International Competence Baseline (ICB), podle kterého se tato certifikace realizuje, definuje „dobrého kuchaře“ – tedy jaké způsobilosti má mít odborník na projektové řízení. Certifikace IPMA má 4 úrovně:

 1. A – certifikovaný ředitel projektů, v praxi téměř nepoužívaná
 2. B – certifikovaný senior projektový manažer
 3. C – certifikovaný projektový manažer, srovnatelná s PRINCE2 Practitioner a PMI PMP
 4. D – certifikovaný člen projektového týmu, srovnatelná s PRINCE2 Foundation a PMI CAPM.

Certifikaci IPMA provádějí její jednotlivé národní členské asociace – v ČR spolek IPMA CZ. Každá národní asociace IPMA realizuje certifikaci jinak a různé upravuje i podmínky recertifikace, přestože je odvozuje od společného základu daného ICB.

Certifikaci provádějí výhradně hodnotitelé jmenovaní vedením IPMA CZ, kteří:

 • vytvářejí certifikační testy a hodnotí odpovědi kandidátů
 • sledují kandidáty při skupinovém řešení případových studií dle zadání hodnotitelů
 • vyhodnocují přihlášky kandidátů, jejich zprávy o projektech a případné další podklady
 • vedou certifikační pohovory s kandidáty.

Certifikační proces IPMA tedy zahrnuje mnohem vyšší míru subjektivity než předešlé jmenované. Je i časově nejnáročnější. Zejména u vyšších úrovní certifikace trvá i několik měsíců.

Certifikace IPMA platí 5 let, na její udržení je nutné složit recertifikační zkoušky. Recertifikaci může kandidát absolvovat do 5 let od expirace původního certifikátu. Pokud tuto lhůtu nestihne, musel by v případě zájmu o opětovnou certifikaci znovu absolvovat celý certifikační proces.

Shrnutí přínosů certifikace projektového řízení

 1. Certifikace je nezávislé, mezinárodně uznávané potvrzení znalostí a schopností držitele v oblasti řízení projektů.
 2. Potvrzuje úsilí dané organizace o excelenci v projektovém řízení a schopnosti jejího personálu řídit projekty. Kdysi to byl pozitivní diferenciátor, dnes čím dál tím víc nutnost. Některý z mezinárodních certifikátů odborníka na projektové řízení dnes už je v podstatě standardním kvalifikačním požadavkem pro dodavatele plnění realizovaných projektově.
 3. Pomáhá při výběru zaměstnanců, kteří mají působit v oblasti projektového řízení, jejich vzdělávání a rozvoji, jakož i vytváření a aplikování kariérních cest v projektově orientovaných organizacích.

 

Slovníček pojmů, které jsme použili v tomto článku, najdete zde: 📖 Projektové řízení - slovníček pojmů

 

<< Zpět ke všem článkům série Jak efektivně řídit projekty

 

Autor článku: Ing. Štefan Ondek, PMP a Martina Rutkovská

Ing. Petr Macek

Štefan Ondek je profesionál v oblasti projektového řízení. Je zakladatelem a managing partnerem POTIFOB, skupiny vzdělávacích a poradenských společností pomáhajících lidem i organizacím dobře řídit své projekty, programy, portfolia, změny a IT. Dosud osobně vyškolil v projektovém řízení přes 3.000 profesionálů z více než 20 zemí.

Štefan je autorem a odborným posuzovatelem několika publikací kolem projektového řízení. Je například jedním z autorů certifikačních zkoušek PRINCE2® 6th Edition Foundation, dobrovolným odborným korektorem PMI® PMBOK Guide® 6th Edition, PRINCE2 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a vedoucím korektorem 1. slovenské verze terminologického slovníku PRINCE2 5th Edition.
Štefan je držitelem různých certifikátů včetně PMI PMP®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® a Agile Scrum Master Approved/ Accredited Trainer, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, Agile Business Professional, Product Owner a Scrum Master, ITIL 4 Foundation, ITIL 4 DPI a mnoha dalších.

Pokud chcete Štefana kontaktovat, prosím pište na ondek@potifob.com.

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, ITIL®, MSP®, MOP®, P3O® jsou registrované ochranní známky AXELOS Limited. PMI® a PMP® jsou registrované ochranní známky Project Management Institute, Inc.