Dobrá paměť, matematické dovednosti, schopnost zachovat si klid, dostupnost pro členy týmu, umění dělat složitá až nepopulární rozhodnutí a následně taková rozhodnutí "prodat" - to jsou dovednosti úspěšného projektového leadera.

🎓 Caflou sérii "Jak efektivně řídit projekty" přináší CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

Rozvíjejte svoji pamět

Vylepšujte svoji paměť asociacemi, opakováním nebo třeba poznámkami v mobilu či nějaké poznákové aplikaci. Lepší pamět vám pomůže:

 • budovat vztahy pamatováním si jmen, zájmů nebo třeba informací o rodině kolegů
 • vybírat do vašeho týmu si správné kolegy díky znalosti jejich pracovní historie, pracovních návyků, silných i slabých stránek
 • motivovat tým díky znalosti potřeb každého jednoho člena týmu
 • vybavit si malé detaily, které by na vás mohli později vyskočit a způsobit problémy
 • lépe prezentovat zpatra

Využívejte síly matematiky

Nehádejte, počítejte. Vylepšujte své matematické dovednosti počítáním z hlavy (ano, zkuste se tam vynechat kalkulačku), zapamatujte si užitečné vzorce, případně se i vzdělávejte, např. ve statistice, pravděpodobnosti apod. Matematika vám u komplexnějších projektů pomůže:

 • realizovat správné projekty na základě pravděpodobnosti úspěchu nebo objektivního přínosu (např. ve formě zisku)
 • vytvářet přené odhady (času, nákladů, příjmů), které zohledňují i rizika a pravděpodobnost
 • hodnotit kvalitu na základě statistiky
 • určit dopad doplnění zdrojů na výnosy projektu nebo i komunikaci týmu (více lidí = více komunikace = vyšší náročnost)
 • plánovat případné problémy za využití analýzy pravděpodobnosti rizik
 • odhadnout přečerpání nákladů a času mnohem dříve díky "earned value" analýze

Zůstaňte v pohodě a klidu

Vždy zůstávejtě v klidu a pohodě. To vám pomůže:

 • podporovat pozitivní atmosféru
 • vyhnout se zbytečné panice uvnitř týmu
 • inspirovat ostatní ke stejnému chování

Choďte mezi "pěšáky"

Buďte dostupní pro vás tým, buďte viditelní. Do řízení svého týmu začleňte i pochůzky mezi kolegy (tzv. MBWA - management by wondering around). Toto vám umožní:

 • inspirovat tým
 • vybudovat vzájemnou důvěru díky osobnímu seznámení se s týmem
 • být dostupný pro dotazy
 • pochopit, jak se tým cítí, jaké má obavy či potřeby
 • odstranit bariéry, které mohou bránit týmu a projektu v úspěchu 

Uvědomujte si zbytečnost "samovlády"

Nenechte si díky pozici síli vnutit myšlenku, že vše zvládnete bez cizí pomoci. Usnadnětee si práci a vytvořte si poradní tým, který vám pomůže: 

 • vyvážit nápady a získat různé úhly pohledu
 • vybudovat důvěru a respekt díky demonstraci sdíleného vedení projektů a týmu
 • stát se efektivnějším díky sdílení manažerské pracovní zátěže
 • implementovat 360°zpětnou vazbu, ta vám umožní
  • vidět, jak vás vnímají ostatní
  • upravit svůj manažerský styl
  • růst jako leader a manažer

Naslouchjte názorům "davu" (v rozumných mezích)

Vyslechněte si názory ostatních, v rozumné míře se řiďte názorem většiny, ale vždy tyto názory analyzujte svojí logikou, svými pocity. Není chybou si stát za svým i pokud vaše rozhodnutí jde proti proudu. Je třeba pak představit argumenty a důvody k vašemu rozhodnutí, aby ostatní chápali, proč tak bylo rozhodnuto.

Pracujte na výše uvedených dovednostech a stanete se efektivním projektovým leaderem a povedete úspěšné projekty.

 

<< Zpět ke všem článkům série Jak efektivně řídit projekty

 

Autor článku: Ing. Petr Macek 

Ing. Petr Macek

Autor aplikace CAFLOU®

Spojte se s Petrem Mackem na Petr Macek na LinkedIn