V čem se liší a který je pro vás lepší?

Hlavní nevýhody Monday oproti Caflou

 1. Možnosti finančního řízení projektu umožňují jen základní tvorbu a sledování rozpočtu u projektu. Monday nenabízí vestavěné pokročilé funkce, jako je plánování příjmů a výdajů, položkový rozpočet projektu nebo sledování cash flow projektu.
   
 2. Funkce pro správu financí firmy se omezují na vybrané reporty v podobě šablon, základní sledování příjmů a výdajů nebo tvorbu nabídek. Monday nemá na rozdíl od Caflou k dispozici vestavěné nástroje pro pokročilou správu a automatizaci firemních financí, vytváření firemních rozpočtů, plánování a sledování cash flow v reálném čase nebo fakturaci. Může se sice integrovat s jinými nástroji pro správu financí, ale aby uživatelé mohli své finance efektivně řídit, musí mezi jednotlivými platformami přepínat. Všechny nástroje také nemusí být kompatibilní nebo fungovat bezproblémově. 
   
 3. Neumožňuje vytvářet faktury bez integrace s dalšími nástroji. Neumožňuje export faktur do běžných účetních programů.
   
 4. Nenabízí automatickou pravidelnou fakturaci ani párování faktur s bankovním účtem. 
   
 5. Neumožňuje přidávání vlastních atributů, polí a parametrů na všech úrovních, což omezuje možnosti personalizace nezbytné pro plynulou.
   
 6. Monday může působit nepřehledně, protože v menu využívá pouze ikony, a zpočátku může být pro začínajícího uživatele obtížné se v systému zorientovat.
   
 7. V modelové situaci (porovnatelné tarify pro 10 uživatelů) je Monday dražší – 120 eur vs 90 eur měsíčně.
   
 8. Funkce sledování času je v Monday dostupná až ve vyšším a dražším tarifu (Pro – 160 eur měsíčně). Caflou ji nabízí ve všech tarifech.
   
 9. Ganttův diagram, integrace i automatizace jsou k dispozici až od středního tarifu výše, Caflou to vše poskytuje už od nejnižšího tarifu, a to včetně párování plateb z banky s fakturami.
   
 10. Monday ani jeho zákaznická podpora nejsou dostupné v češtině, což může být pro některé členy týmu komplikace. Caflou je systém nativně český a disponuje rychlou, ochotnou a česky hovořící podporou.

Řízení firmy a organizace práce

Caflou i Monday.com jsou všestranné a výkonné manažerské systémy, které umožňují z jednoho místa řídit celou firmu, organizovat práci a nastavit vlastní firemní procesy. Umožňují sledovat projekty včetně rozpočtů, zadávat úkoly, hlídat vytížení týmu nebo efektivně komunikovat a spolupracovat. 

Co má Caflou navíc?

Caflou obchodní procesy účinně a kompletně propojuje s procesy finančními. Má výkonné nástroje pro řízení a plánování firemních i projektových financí, které vám umožní nejen mít perfektní přehled firemních i projektových rozpočtech, o cash flow, ale také je firemní finance efektivně předvídat a plánovat. Vše potřebné máte s Caflou na jednom místě, od nabídek až po fakturaci.

Rozpočty a finance

Caflou i Monday umožňují u jednotlivých projektů nastavit a sledovat rozpočet a mít přehled o příjmech a výdajích. Můžete také u jednotlivých zakázek vytvářet nabídky klientům. V Caflou i Monday dokážou sledovat příjmy a výdaje ve firmě a další finanční výkazy.

Co má Caflou navíc?

S Caflou můžete výdaje i příjmy projektů nejen sledovat, ale také plánovat a řídit – od položkového rozpočtu přes projektové sazby až po cash flow projektu. Přímo z projektu navíc jednoduše vytvoříte nabídky, smlouvy, objednávky i faktury. Caflou vám umožní sledovat výdělečnost projektu i celé firmy, včetně nákladů na každého zaměstnance nebo klienta či dodavatele. Caflou také můžete propojit s bankovními účty. Vedle finančního řízení projektů nabízí Caflou i další pokročilé nástroje pro řízení firemních financí. Můžete plánovat rozpočty a sledovat jejich čerpání, sledovat a řídit cash flow v reálném čase, propojit ho s fakturací a efektivně předvídat a plánovat jeho vývoj. Finanční řízení podniku lze také snadno automatizovat.

💡 Tip: Plavete v cash flow? Věděli jste, že téměř 30 % firem zkrachuje kvůli špatnému řízení financí! Plavte v cash flow jako ryba ve vodě s Caflou akademií I - kontrolujte své cash flow

Fakturace a integrace

Caflou i Monday nabízejí možnost evidence faktur, příjmů a výdajů a vytváření nabídek. Oba systémy můžete také propojit například s účetními programy, ale také s e-mailem a dalšími běžnými aplikacemi.

Co má Caflou navíc?

Caflou nabízí kromě napojení na účetní systém, na který jste zvyklí, i vlastní nástroj pro fakturaci a evidenci faktur přijatých i vydaných. V Caflou tak můžete faktury jednoduše nejen evidovat, ale i vytvářet, a to i přímo v projektech – z nabídek, objednávek, výkazů či trackovaného času. Caflou umožňuje vytvářet pravidelné faktury automaticky a automaticky je také k určitému datu rovnou odesílat. Faktury lze také exportovat do nejčastějších účetních programů. Caflou nabízí propojení s například s účetními programy Abra Flexi, Pohoda, Money S3 nebo iÚčto a s mnoha dalšími. Celý seznam najdete zde. Caflou má také přímé napojení na vaše bankovní účty ve všech evropských bankách, vydané i přijaté faktury tak můžete spárovat s bankovním účtem a sledovat jejich uhrazenost a třeba posílat upomínky a platby v reálnem čase promítnout do cash flow.

Automatizace

Caflou i Monday vám umožní automatizovat pracovní a firemní procesy. Automatizace ušetří rutinní práci, můžete například nastavit automatická pravidla pro změnu stavů úkolů či projektů, automatické přiřazování úkolů konkrétnímu pracovníkovi, odesílání upozornění na splnění termínu nebo změny vytváření projektů či úkolů ze šablon. Můžete si tak nastavit vlastní automatizace na míru svým konkrétním potřebám a využívat uložené šablony projektů a úkolů. Oba systémy nabízejí také možnost nastavit automatický přenos dat z nebo do integrovaných aplikací. 

Co nabízí Caflou navíc?

S Caflou získáte vedle automatizace pracovního procesu a manuálních úkonů také možnost automatizaci plánování cash flow a fakturace. Caflou nabízí funkci automatického vytváření faktur a následné odesílání e-mailem přímo z aplikace, včetně upomínek. Tato funkce vám ušetří čas i práci s odesíláním faktur nebo upomínáním klientů. Caflou dokáže také automaticky párovat pohyby na bankovním účtu a faktury. Tyto platby se automaticky promítají do cash flow. V cash flow uvidíte i očekávané platby, což vám usnadní finanční plánování. Hodit se může také automatické generování grafických reportů z dat, které máte v Caflou.

Personalizace

Caflou i Monday si můžete přizpůsobit svým potřebám a to nejen vizuálně, ale lze si nastavit své vlastní firemní procesy. Oba systémy nabízejí zobrazení a možnost práce s projekty a úkoly v Ganttově diagramu nebo na nástěnkách Kanban. Můžete si přizpůsobit vlastní vstupní nástěnku, upravit zasílání notifikací, využívat šablony projektů a vytvářet si vlastní a podobně. 

Co má Caflou navíc?

Je velmi flexibilní a nabízí širší možnosti přizpůsobení. Pokud vám v Caflou chybí nějaký parametr, atribut nebo pole, můžete si ho jednoduše pojmenovat a přidat. Může jít o vlastní sloupec, výchozí hodnotu, která se bude automaticky předvyplňovat, k jakémukoli objektu si přidáte štítek nebo uložíte vlastní filtry. To vše v intuitivním a snadno ovladatelném prostředí. Díky rozsáhlým možnostem personalizace se Caflou jednoduše a perfektně přizpůsobí vašemu stylu práce a potřebám. Tím vám ušetří čas, práci, nervy i finance. V uživatelsky přívětivém rozhraní se snadno zorientujete, i pokud s nástroji pro řízení firmy, práce či správu projektů teprve začínáte.

Verdikt

Jestliže pro svou firmu hledáte výkonný a flexibilní manažerský systém, který mluví česky a pomůže vám nejen s vedením firmy, týmů a projektů, ale i s řízením firemních financí včetně automatizace finančních procesů, bude pro vás vhodnější volbou Caflou než Monday.com.
 

Podívejte se také na přehledné porovnání dalších systémů >>