<< Zpět do Vzdělávacího centra

Propojení je dostupné pro cloudovou verzi Abra Flexi. Z Caflou můžete do účetního programu Abra Flexi exportovat faktury a proformy evidované v Caflou. Do Caflou z Abra Flexi můžete importovat firmy a pak také faktury (jako příjmy a výdaje) pro účely řízení cash flow.

Funkce je identická s propojeními na účetní programy QuickBooks, XeroZoho Books a FreshBooks. Propojení na účetnictví Pohoda a Money S3 probíhá přes aplikaci Caflou Desktop Agent.

Z Abra Flexi můžete do Caflou importovat tyto agendy:

 • Firmy z Abra Flexi (Adresy firem) -> Firmy v Caflou
 • Vydané faktury z Abra Flexi -> Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Přijaté faktury z Abra Flexi -> Výdaje v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Ostatní pohledávky z Abra Flexi -> Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Ostatní závazky z Abra Flexi -> Výdaje v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)

Objekty lze importem do Caflou i aktualizovat (např. změna adres u firem nebo stavu uhrazeno u faktur).

Z Caflou můžete do Abra Flexi exportovat tyto agendy:

 • Vydané faktury z Caflou -> Vydané faktury v Abra Flexi
 • Přijaté faktury z Caflou -> Přijaté faktury v Abra Flexi
 • Vydané proformy z Caflou -> (Vydaná) záloha v Abra Flexi (nedaňový doklad)
 • Přijaté proformy z Caflou -> (Přijatá) záloha v Abra Flexi

Jednou odeslané doklady z Caflou do Abra Flexi se už dalším exportem neaktualizují.

Jak propojit Caflou s Abra Flexi

Propojení nastavíte v Nastavení účtu, v sekci Connector:

Propojení Caflou s Abra Flexi 1

Nové spojení na Abra Flexi vytvoříte kliknutím na "Přidat spojení":

Propojení Caflou s Abra Flexi 2

Pro vytvoření spojení je třeba definovat:

 1. Název spojení (libovolný název, kterému budete rozumnět)
 2. Z účetních programů zvolíte Abra Flexi
 3. Vyplníte Abra Flexi url ( jde o část url, kterou používáte pro přihlášení do Abra Flexi, viz další obrázek)
 4. Vyplníte přihlašovací jméno nebo email, kterým se hlásíte do vašeho účtu Abra Flexi (viz další obrzek) (☝ použijte část před @)
 5. Vyplníte heslo, kterým se hlásíte do vašeho účtu Abra Flexi (viz další obrzek)
 6. Kliknete na "Pokračovat"

Propojení Caflou s Abra Flexi 3

Zde vidíte, jaké údaje pro přihlašování do Abra Flexi použijete při vytváření spojení:

Propojení Caflou s Abra Flexi 4

Po kliknutí na "Pokračovat" je třeba ještě zvolit firmu, kterou chcete připojit. Pokud v Abra Flexi máte firmu pouze jednu, bude vyplněna automaticky, pokud v Abra Flexi pracujete s více firmami, je třeba tu správnou zvolit. Pak klikněte na "Připojit":

Propojení Caflou s Abra Flexi 5

Úspěšné propojení bude signalizováno stavem "connected". Poté je třeba nastavit, zda chcete data do caflou importovat nebo data z Caflou exportovat. Každý "směr" má svoji oddělenou záložku.

Pokud chcete pracovat s oběma směry, doporučujeme vytvořit 2 oddělená spojení, jedno pro importy a druhé pro exporty.

V záložce "Importovat" máte tyto volby:

 1. Firmy
  1. Ne (firmy se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové firmy, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové firmy, importují se také změny (např. změna adresy)
 2. Příjmy
  1. Ne (příjmy se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové příjmy, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové příjmy, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
 3. Výdaje
  1. Ne (výdaje se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové výdaje, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové výdaje, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
 4. Importovat příjmy a výdaje z intervalu - můžete zvolit, zda chcete importované příjmy a výdaje omezit intervalem (např. pouze příjmy a výdaje od 1.1.2021 apod.)
 5. Automatické opakování - pokud zaškrtnete, pak import probíhá automaticky a importuje se alespoň 1x denně

Propojení Caflou s Abra Flexi 6

V záložce "Exportovat" máte tyto volby:

 1. Ne (faktury a proformy se neexportují)
 2. Nahrát nové (zvolené typy dokladů se exportují)
  1. Přijatá faktura
  2. Vydaná faktura
  3. Přijatá proforma
  4. Vydaná proforma
 3. Exortovat doklady z intervalu - můžete zvolit, zda chcete export dokladů omezit intervalem (např. pouze faktury od 1.1.2021 apod.)
 4. Automatické opakování - pokud zaškrtnete, pak export probíhá automaticky a exportuje se alespoň 1x denně

Propojení Caflou s Abra Flexi 7

Nové spojení se uloží kliknutím na "Uložit". Pak ho uvidíte v přehedu spojení.

Spojení lze vždy upravit (přes tlačítko "Upravit"). 

Import nebo Export můžete vždy spustit manuálně kliknutím na "Aktualizovat" a to i v případě, že máte nastaveno automatické opakování (které importuje/exportuje minimálně jednou denně).

Propojení Caflou s Abra Flexi 8

O výsledku importu nebo exportu jste informování notifikacemi:

Propojení Caflou s Abra Flexi 9