<< Zpět do Vzdělávacího centra

Plánujete projekty a chcete vidět posloupnosti mezi projektovými úkoly názorněji a tabulkové zobrazení je vám málo? Použijte Gannttův diagram. S Ganttovým diagramem můžete pracovat buď

  1. v rámci jednoho projektu (projektový Gantt) nebo
  2. na úrovni účtu (tzv. "nadprojektový" Gantt)

Podívejte se, jak na to:

Projektový Ganttův diagram a závislosti úkolů (v rámci jednoho projektu)