Plánujete projekty a chcete vidět posloupnosti mezi projektovými úkoly názorněji a tabulkové zobrazení je vám málo? Použijte Gannttův diagram.

Nejsnáze se ke Ganttu dostanete z přehledu projektů:

Jak otevřít Gantt diagram projektu

a nebo z detailu projektu, přes záložku "Úkoly" a ikonu Ganttova diagramu:

Jak se dostat ke Ganttovu diagramu z projektu

V Ganttově diagramu následně můžete posouvat termíny úkolů, měnit "progres" úkolů a nebo si úkoly označit barvami pro ještě větší přehlednost:

Ganttův diagram