<< Zpět do Vzdělávacího centra

Plánujete projekty a chcete vidět posloupnosti mezi projektovými úkoly názorněji a tabulkové zobrazení je vám málo? Použijte Gannttův diagram. S Ganttovým diagramem můžete pracovat buď

  1. v rámci jednoho projektu (projektový Gantt) nebo
  2. na úrovni účtu (tzv. "nadprojektový" Gantt)

Podívejte se, jak na to:

Projektový Ganttův diagram (v rámci jednoho projektu)

Základní instrukce pro projektový Ganttův diagram najdete zde také v textové formě. Nejsnáze se ke Ganttu v rámci jednoho projektu dostanete z přehledu projektů:

a nebo z detailu projektu, přes záložku "Úkoly" a ikonu Ganttova diagramu:

V Ganttově diagramu následně můžete posouvat termíny úkolů, měnit "progres" úkolů a nebo si úkoly označit barvami pro ještě větší přehlednost: