<< Zpět do Vzdělávacího centra

Podívejte se, jak pracovat se šablonami, ať už jde o šablony úkolů, projektů ale třeba i výkazů, faktur, nabídek apod. Šetřete tak čas a organizujte své procesy.

Např. při duplikaci projektu ze "šablony" se přenesou (relativně) termíny, rozpočty, ale také projektové úkoly se svými termíny, rozpočty nebo to dos/checklisty a také příjmy a výdaje projektu. Můžete si takto velmi snadno ukládat vaše firemní, projektové, úkolové procesy.

Caflou nabízí 2 řešení:

1) Systémové šablony

Pro projekty, úkoly, ale i faktury, nabídky, objednávky, proformy, výkazy a příjmy/výdaje je zde specializované řešení šablon a to i s návazností na využití pro automatizaci procesů:

Funkce "Načíst ze šablony"

Pokud vytváříte nový objekt (např. projekt) a pro daný typ objektu existuje v systému šablona, pak ve formuláři nového objektu máte možnost "Načíst ze šablony". Kliknutí na tuto akci vám nabídne na výběr šablony, šablonu vyberete ze seznamu zaškrtnutím a kliknutím na "Uložit" se formulář vyplní šablonou.

2) Využití štítků

Řešení univerzální a flexibilní vhodné třeba i pro objekty, které nenabízí "systémové" šablony (viz bod 1), např. události, produkty či produktové sady:

💡 Tip k řešení č. 2: Aby se tyto šablony úkolů a projektů nezobrazovaly mezi vašimi aktivními úkoly a projekty, je vhodné tyto úkoly a projekty označit jako ukončené. Při vytvářené nových úkolů a projektů ze šablony se tyto vytvoří jako aktivní.