<< Zpět do Vzdělávacího centra

Podívejte se, jak pracovat se šablonami, ať už jde o šablony úkolů, projektů ale třeba i výkazů, faktur, nabídek apod. Šetřete tak čas a organizujte své procesy.

Např. při duplikaci projektu ze "šablony" se přenesou (relativně) termíny, rozpočty, ale také projektové úkoly se svými termíny, rozpočty nebo to dos/checklisty. Můžete si takto velmi snadno ukládat vaše firemní, projektové, úkolové procesy.

Caflou nabízí 2 řešení:

1) Řešení univerzální a flexibilní vhodné nejen pro úkoly a projekty, ale třeba i nabídky, faktury, objednávky apod.:

2) Pro projekty a úkoly je zde pak specializované řešení šablon a to i s návazností na využití pro automatizaci procesů:

💡 Tip k řešení č. 1: Aby se tyto šablony úkolů a projektů nezobrazovaly mezi vašimi aktivními úkoly a projekty, je vhodné tyto úkoly a projekty označit jako ukončené. Při vytvářené nových úkolů a projektů ze šablony se tyto vytvoří jako aktivní.