Svět se vyvíjí a podnikatelé i v roce 2024 čelí novým výzvám i příležitostem. Přechod na digitální technologie, zabezpečení dat, využití umělé inteligence i flexibilní pracovní úvazky se dostávají ke slovu více než kdy jindy – a rozhodně nejde o témata jen pro korporáty. Zorientujte se v klíčových trendech řízení a zjistěte, v čem se malé firmy mohou rozvíjet, aby dobře prosperovaly a obstály vůči konkurenci.

🎓 Caflou akademii přináší Caflou - český manažerský systém, se kterým získáte kontrolu nad projekty i týmem a zvýšíte profit firmy. 

Představíme vám 14 trendů ve 4 oblastech podnikání. Stručné shrnutí najdete v tabulce a dále se na ně podíváme podrobněji.

Přehled trendů v řízení firem pro rok 2024

Technologiím vládne AI, cloud a data

V článku o trendech rozhodně nesmí chybět technologie. V posledních letech v této oblasti sledujeme velký posun a hromadu novinek. Co by vám v roce 2024 nemělo uniknout?

Přejděte na cloud, ušetřete a pracujte odkudkoli

Cloudová řešení se díky snadnému škálování, flexibilitě a nízkým nákladům stávají čím dál oblíbenější alternativou tradičních on-premise systémů pro malé firmy. Při využití cloudových aplikací typu Caflou nemusíte nic instalovat ani stahovat, nejste závislí na lokalitě a váš tým má přístup k podnikovým datům odkudkoliv.

S digitalizací se ale firmy stávají zranitelnější vůči kybernetickým hrozbám. Na internetu se také objevuje čím dál více podvodů. Proto nepodceňte investici do bezpečných ale i bezpečnostních systémů a dobře proškolte zaměstnance, aby věděli, jak se v online prostředí chovat.

🎧 TIP: Poslechněte si rozhovor Petra Macka a Jiřího Rosteckého na téma trendů řízení malých firem v roce 2024 >>

Zaměstnejte umělou inteligenci (AI) a automatizujte

AI a strojové učení má potenciál automatizovat rutinní úkoly a poskytnout vám informace pro podnikatelské rozhodování díky pokročilé analýze dat.

Systémy ani AI pravděpodobně nenahradí v dohledné době veškerou lidskou práci, ale nahradí ty, kdo sílu technologií nevyužívají. Automatizace a aplikace AI totiž firmy zbavují administrativy, zvyšují efektivitu, snižují počet chyb a umožňují zaměstnancům soustředit se na kvalifikovanější práci

Díky nástrojům pro shromažďování, zpracování a interpretování dat pak získáte klíčové informace, na základě kterých můžete optimalizovat procesy či lépe reagovat na potřeby trhu. Nemusíte přitom být datový analytik ani expert na statistiku.

Praktické tipy pro využití AI a strojového učení v podnikání:

 • Automatizace procesů. AI pomáhá automatizovat opakující se úkoly, jako je zadávání dat, plánování a fakturace. Vyzkoušejte třeba vytěžování faktur.
 • Automatizace zákaznického servisu. Malé podniky mohou využívat například chatboty a virtuální asistenty s umělou inteligencí, které jsou dnes dostupné za rozumnou cenu.
 • Personalizovaný marketing. AI dokáže analyzovat údaje o zákaznících, aby porozuměla jejich preferencím a chování. Informace pak využijete k vytváření personalizovaných marketingových kampaní (například newsletterů), čímž zlepšíte angažovanost kontaktů a míru konverze.
 • Prediktivní analýza. AI může analyzovat historická data a předpovídat budoucí trendy. To malým firmám pomáhá předvídat potřeby zákazníků, optimalizovat výši zásob nebo přijímat informovaná strategická rozhodnutí.
 • Nábor zaměstnanců a personalistika. Díky AI snadno zautomatizujete část náborového procesu (například prověřování životopisů nebo přípravu na pohovory).
 • Komunikace. S jazykovými modely jako je ChatGPT zrychlíte třeba přípravu odpovědí na e-maily a recenze od zákazníků nebo tvorbu příspěvků na sociální sítě.
 • Bezpečnost. AI dokáže odhalit neobvyklou aktivitu nebo identifikovat potenciální hrozby, a může tak malým podnikům pomoci ochránit jejich data i systémy a zabránit potenciálním škodám.

Práce na dálku mění potřebu technologií i styl řízení

Vyvíjí se také přístup lidí k práci i jejich potřeby. Jděte s dobou a udržte si spokojený a produktivní tým.

Nebraňte se remote work a flexibilní práci

Věnujeme se sice trendům, ale flexibilní pracovní úvazky a práce na dálku jsou spíš nový standard. Pomůžou vám ušetřit náklady na pronájem prostor i zvýšit spokojenost a produktivitu zaměstnanců. Neobejdete se ale bez digitálních nástrojů podporujících spolupráci a komunikaci. Tím se otevírají dveře k používání:

 • softwarů pro řízení projektů;
 • nástrojů pro videokonference;
 • zabezpečených systémů pro vzdálený přístup.

Zavedení nových nástrojů je dobrým impulzem pro zmapování, sjednocení a vylepšení firemních procesů.

Místo času v kanceláři sledujte výsledky

S rozvojem práce na dálku se mění i styl řízení. Majitelé firem by se místo kontroly hodin strávených v kanceláři měli zaměřit na výsledky a plnění cílů. To vyžaduje důvěru, spolupráci celého týmu a přehledný systém pro správu úkolů.

Aplikace pro řízení projektů vám pomůžou sledovat, organizovat a vyhodnocovat práci v týmu

Klíčovým trendem je i důraz na pohodu zaměstnanců, zejména na duševní zdraví. Podpůrné prostředí a pružná pracovní doba (pokud ji váš obor podnikání umožňuje) přispívají k udržení zaměstnanců a snížení fluktuace. Vyplatí se i finančně. Při správném řízení jsou angažovaní a spokojení zaměstnanci výkonnější než ti vystresovaní a unavení. Další tipy najdete v článku o tom, jak zvýšit produktivitu týmu.

Vzdělávejte (se), ať vás nepředběhne konkurence

S rychlým tempem technologických změn je v roce 2024 nezbytné investovat do průběžného vzdělávání a rozvoje lidi. Malé společnosti musí zajistit, že jejich zaměstnanci a spolupracovníci mají dovednosti odpovídající době, ve které žijeme, a netráví čas zbytečnostmi, které je možné vyřešit pomocí nástrojů nebo automatizací.

Řízení financí je důležitější a snazší, než si myslíte

Finanční problémy malých a středních firem podle průzkumu Bibby Financial Services momentálně vznikají hlavně kvůli výpadkům v dodavatelském řetězci, inflaci a potížích s cash flow. 42 % z nich vnímá uplynulý rok 2023 jako horší než pandemické roky. Kdy jindy se soustředit na finanční řízení a efektivitu než teď?

Zlepšete plánování cash flow

V nejistých ekonomických podmínkách je nezbytné plánovat peněžních toky (cash flow), a předpovídat tak budoucí finanční potřeby firmy. Malé podniky by měly pravidelně vytvářet a vyhodnocovat rozpočty a sledovat své cash flow, aby mohly identifikovat potenciální problémy a včas najít řešení.

📖 TIP: Zjistěte, jak začít řídit cash flow krok za krokem, srozumitelně a prakticky. Stáhněte si zdarma e-book o plánování cash flow.

FinTech do každé firmy

Finanční technologie (FinTech) pomáhají zefektivnit procesy finančního řízení a snížit náklady. Malé firmy využít mohou využít například:

 • automatizovanou fakturaci;
 • vytěžování faktur;
 • řízení rozpočtů a cash flow;
 • platební systémy.

Zlepšete finanční gramotnost svých zaměstnanců

Finanční gramotnost je důležitá pro všechny, ale obzvlášť pro zaměstnance zapojené do finančního řízení. Malé firmy samozřejmě nemají finanční ředitele, ale jejich finanční zdraví ovlivňují i ti, kdo naceňují zakázky, jednají s klienty o ceně nebo řídí projekty a plánují práci týmu.

Majitelé firem by proto měli investovat do školení a vzdělávání svých zaměstnanců, aby jim pomohli se ve firemních financích zorientovat – například porozumět výkazům, rozpočtům nebo řízení peněžních toků a rizik. Vhodné je také pořízení systému pro řízení financí, kde zaměstnanci najdou všechna data, která potřebují.

V nástroji pro řízení financí můžete spravovat rozpočty i plánovat cash flow

Technologie a vzdělávání vás dovedou ke spokojeným zákazníkům

Zákaznická zkušenost je důležitá pro podniky všech velikostí. Investice do personalizace, rozvoje zaměstnanců a zlepšení zákaznického zážitku může malým podnikům pomoci získat významnou konkurenční výhodu a uspět v roce 2024 i dalších letech.

Poznejte své klienty a nabídnete jim, co potřebují

V roce 2024 budou technologie stále více usnadňovat osobní, a přitom automatizovaný přístup ke každému zákazníkovi. Umělá inteligence a strojové učení umožní malým podnikům efektivně analyzovat data a na jejich základě předvídat preference i chování klientů. Díky tomu budou schopny poskytovat personalizovanější služby.

Klíčové budou investice do nástrojů AI a do školení zaměstnanců v jejich využívání. Firmy by rovněž měly začít více propojovat systémy CRM s dalšími nástroji jako jsou marketingové automatizace, prodejní platformy ale i aplikace pro řízení projektů. Díky integraci získají komplexnější obraz o každém zákazníkovi. Například e-mailové kampaně mají hned lepší výsledky, když místo kobercových náletů oslovíme vybranou skupinu s relevantní nabídkou a ve správný čas.

Dbejte na pozitivní zákaznický zážitek

Zákaznický zážitek (User Experience) začíná už tím, jak komunikujete se zákazníky. Malé podniky by měly dbát na to, aby jejich komunikace byla pokud možno jasná, srozumitelná a odpovídala tomu, jak chtějí působit na svou cílovou skupinu. Zákazníci by se od vás měli rychle a snadno dozvědět vše, co potřebují – když to nedostanou, odejdou jinam.

Zaměstnanci jsou v první linií kontaktu s (potenciálními) klienty. Proto je důležité nezapomínat na jejich rozvoj a na to, aby se soustředili na potřeby zákazníků, a mohli tak poskytovat vynikající servis. Důraz na zákaznickou zkušenost bude pravděpodobně vyžadovat změnu firemní kultury v mnoha malých společnostech.

Jak držet krok s dobou a zavést novinky do malé firmy?

 1. Hledejte příležitosti. Nezůstávejte na místě a rozvíjejte se. Na trhu najdete spousta zdrojů a online i offline školení, díky kterým máte možnost se naučit více o trendech, technologiích a o tom, jak vám pomůžou v podnikání. A pokud chcete začít řídit celou firmu, finance i projekty chytře v jedné aplikaci, přijďte na náš Caflou webinář pro nováčky.
 2. Připravte se na změnu. Zavádění nových řešení znamená změny ve fungování vaší firmy. Buďte připraveni na to, že budete muset upravit procesy a zaškolit tým. Je možné, že ne každý novinky ustojí. Buďte trpěliví – posun správným směrem se nakonec vyplatí.
 3. Začněte pomalu. Nechtějte revoluci, ale jděte cestou evoluce. Malé podniky si nemohou dovolit vysoké investice. Zaměřte se proto na jeden úkol nebo proces, který byste mohli automatizovat nebo zlepšit. Po úspěšné implementaci přidejte další a za pár měsíců nebo let budete o míle dál.

Společnost Bibby Financial Services ve svém průzkumu zjistila, že v roce 2023 české malé a střední firmy nejvíce investovaly do marketingu a obchodu, technologií a IT, vybavení, zaměstnanců a jejich vzdělávání. Kterým směrem se letos vydáte vy?

Zdroj: Bibby Financial Services

Věříme, že dokážete využít relevantní příležitosti a pružně reagovat na změny, posílíte díky tomu svou konkurenceschopnost a bude se vám dařit. Přejeme hodně úspěchů při naplňování vaší strategie pro rok 2024 i do budoucna!

💡 TIP: zajímají vás trendy, které byly v řízení malých firem v roce 2023? Podívejte se na náš článek: 🔮 9 trendů v oblasti řízení malých firem, které lze využít nejen v roce 2023

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie II.