Následující kroky a doporučení vám pomohou efektivně zadávat prompty (požadavky) pro ChatGPT, tak abyste obdrželi vygenerovaný text, který bude přesně odpovídat vašim potřebám.

 1. Vyjasněte své očekávání: ChatGPT nejlépe funguje, když jsou instrukce v zadání jasné a konkrétní. Například místo "Pověz mi o psech" použijte "Poskytni podrobný popis vlastností, chování a péče potřebné pro domácí psy."  Nepoužívejte dlouhá souvětí, nepoužívejte nadsázky ani metafory.
   
 2. Nastavte kontext: ChatGPT reaguje na bezprostřední kontext požadavku. Je tedy klíčové nastavit jasný kontext. Například prompt "Přelož následující anglický text do francouzštiny: 'Ahoj, jak se máš?'" poskytuje jasný kontext a instrukce. Ideální je zadat jasně danou strukturu, rozsah a fráze či slova, která mají ve vygenerovaném textu zaznít.
   
 3. Používejte role: ChatGPT dobře reaguje na přidělení na role (resp. pohledu, ze kterého text tvoří). Můžete mu nastavit roli, která řídí jeho odpovědi. ChatGPT může hrát různé role, od linuxového terminálu až po překladatele Bible. AI potřebuje jen nasměrování správným směrem. Například "Jako historik vysvětli význam Americké občanské války." 
   
 4. Vyhněte se zbytečným zdvořilostem: Ačkoliv komunikace s ChatGPT může někdy působit téměř lidsky, zdvořilostní fráze jako "prosím" a "děkuji" nejsou nutné. ChatGPT potřebuje jasné instrukce, ne zdvořilostní fráze.
   
 5. Použijte silná, výrazná slovesa: Namísto "přepiš text" může "vysvětli text" dát lepší výsledek. Používejte také spíše kladné než záporné fráze, např. "piš formálně" namísto "nepiš neformálně".
   
 6. Nastavte limity: ChatGPT se snaží dodržet i limity slov, znaků, odstavců, odrážek, které uvedete v zadání.
   
 7. Žádejte o shrnutí: Po úspěšné konverzaci pomáhá požádat ChatGPT o shrnutí ("Napiš shrnutí naší dosavadní konverzace.")
   
 8. Využijte separátory: Separátory, jako jsou trojité uvozovky (""" """), XML tagy (<tag> </tag>) nebo nadpisy oddílů, mohou pomoci AI oddělit části textu, které by měly být ošetřeny jinak.
   
 9. Experimentujte a iterujte: Nebojte se experimentovat a zkoušet různé prompty a zadání. Někdy může mírné přeformulování nebo další instrukce výrazně zlepšit výsledky.

 

💡 Tip: Podívejte se do Vzdělávacího centra, jak v Caflou pracovat s AI generátorem textů 📺