Rok 2023 už je za námi. O aktuálních trendech pro letošní rok 2024 si přečtěte v článku: 💡Inspirujte se trendy v řízení malých firem pro rok 2024

Věděli jste, že na celém světě existuje přibližně 400 milionů malých firem? Tvoří více než 95 % všech společností a poskytují tak 60 - 70 % pracovních míst na celém světě. 

🎓 Caflou akademii přináší CAFLOU® - český manažerský systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu, 100% digitálně, i na dálku. Ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností.

Pokud jste jedním z těchto 400 milionů majitelů firem, pravděpodobně jste si vědomi všech výzev, kterým malé firmy čelí. Musí konkurovat velkým průmyslovým hráčům a reagovat na zvyšující se požadavky spotřebitelů, zároveň si hlídat rozpočet a držet krok s aktuálními nároky na provoz firmy.

V důsledku toho je třeba více sledovat trendy ve svém odvětví působnosti. To vám umožní držet krok se všemi inovativními strategiemi řízení, které pomohou malým firmám přežít a vzkvétat na dnešním dynamickém trhu.

Abychom vám poskytli přehled, který pomůže držet vaší firmě krok s konkurencí, sestavili jsme seznam devíti nových trendů pro malé firmy pro rok 2023.

Pojďme se ponořit přímo do detailů.

Pracovní flexibilita

Technologie potřebné pro flexibilní uspořádání práce jsou zde již poměrně dlouhou dobu. Avšak až po vypuknutí pandemie se flexibilita uspořádání pracoviště naplno rozrostla. Globální lockdown vyvolal dramatický posun směrem k dálkovému a hybridnímu pracovišti, přičemž od roku 2020 pracuje téměř 70 % pracovní síly každý pracovní den z domova. 

Čísla naznačují, že flexibilita co se pracoviště týká bude aktuální i v budoucnu. 27 % pracovníků na dálku očekává, že budou i nadále plně pracovat z domova, a 61 % si myslí, že budou i v budoucnu nadále dodržovat hybridní uspořádání. A co víc, 70 % pracovní síly preferuje flexibilní pracovní dobu a hybridní pracoviště. Šest z deseti zaměstnanců by při výběru zaměstnání zohlednilo možnost práce na dálku. 

Flexibilita práce nabízí malým firmám řadu výhod, jako je nákladová efektivita, snížení stresu zaměstnanců nebo atraktivita pro možné budoucí zaměstnance. Řízení vašeho týmu na dálku s sebou nese ale jisté výzvy. Se správnými nástroji však můžete hybridní pracovní model implementovat hladce a zajistit, aby fungoval za vás.

Nástroje pro správu úkolů vám pomůžou sledovat, organizovat a vyhodnocovat výkon vašeho týmu

Nástroje pro řízení projektů vám např. umožňují snadno řídit váš tým, přidělovat úkoly zaměstnancům, dle jejich pracovního vytížení, na dálku i na pracovišti, sledovat jejich pokrok v reálném čase a zjednodušit vykazování a fakturaci.

Komunikace je klíčová pro řízení malých firem

Efektivní interakce týmu je nezbytná pro udržení zdravého a produktivního pracovního prostředí. Podle 86 % vedoucích pracovníků je nedostatečná komunikace primární příčinou pochybeni podniku. Na druhou stranu podpora efektivní komunikace může zvýšit produktivitu týmu až o 25 %. To je jeden z mnoha důvodů, proč by měla být komunikaci ve firmě přikládána jedna z nejvyšších priorit.

Efektivní komunikace přispívá k budování silnějších vztahů na pracovišti, které motivují pracovníky k pokroku u společných cílů a zvyšují produktivitu práce. Zaměstnanci jsou povzbuzováni ke sdílení nápadů, což zároveň otevírá cestu k inovacím. Kromě toho je komunikace klíčem k transparentnosti řízení, což je rozhodující pro konsolidaci týmu a utváření firemní kultury. 

Všech těchto výhod můžete dosáhnout přijetím moderních komunikačních nástrojů a aplikací, které zajišťují bezproblémovou spolupráci a komunikaci v rámci týmu. Platformy pro zasílání rychlých zpráv a videokonference, jako jsou Slack, Google Hangouts, Skype, Google Meet, Zoom a Microsoft Teams, jsou jen některé z příkladů aplikací, které můžete využívat.

Další schůdnou možností je soustředit komunikaci na jednu digitální platformu pro řízení firmy, která kombinuje videokonferenční nástroj, integraci e-mailu a oznámení o důležitých změnách nebo komentářích. Budete tak moci udržovat svůj tým připojený a aktualizovaný po celou dobu, čímž zvýšíte jeho produktivitu.

Automatizace je vševládnoucím králem

Vzhledem k tomu, že 66 % majitelů malých firem považuje automatizaci za zásadní pro chod jejich podnikání, jedná se o dominantní trend v oblasti řízení malých firem pro rok 2023. Proč je automatizace tak nepostradatelná?

Výhody automatizace pro malé firmy

Automatizace se týká vývoje a využití technologií k monitorování a usnadnění procesů a operací v různých průmyslových odvětvích. Zde jsou hlavní způsoby, jak z automatizace může vaše firma těžit:

Automatizace šetří čas

Čas je neocenitelným aktivem každého podnikání. Zaměstnanci údajně tráví více než tři hodiny denně všedními činnostmi, které jsou pod jejich kvalifikací a nejsou součástí jejich podstatné práce. Věnovat tak významnou část svého pracovního času na nepotřebné aktivity může být pro váš tým nudné a demotivující, a tím zhoršit celkovou produktivitu.

Automatizace je speciálně navržena tak, aby odstranila opakující se úkoly vašeho týmu, což jim umožní lépe rozvrhnout a investovat svůj čas do hodnotné práce, která požene vaše podnikání vpřed.

Automatizace vám pomůže konkurovat větším podnikům

Toto tvrdí 88 % malých firem, jak je uvedeno ve výše uvedené zprávě Zapier State of Business Automation Report 2021.

Automatizace jim poskytuje konkurenční výhodu tím, že zrychluje jejich provoz, šetří čas, minimalizuje lidské chyby a zlepšuje zákaznické služby.

Automatizace snižuje riziko lidské chyby

Lidská chyba je nejčastější příčinou neplánovaných prostojů ve všech průmyslových odvětvích. To představuje 58 % prostojů služeb a stojí malé firmy přibližně 155 000 Kč za hodinu. Vezměme si např. výpadek Amazon Web Services v roce 2017, který vyústil v dočasnou nefunkčnost řady velkých a malých firemních webů a aktiv. Bylo to způsobeno překlepem v příkazu během rutinního ladění. Je ohromující přemýšlet o tak vážných následcích, takové malé chyby.

Automatizace je účinným nástrojem na takové chyby právě díky tomu, že provádí opakující se úkoly se stejnou přesností a precizností. Může být aplikována na extrémně širokou škálu procesů, včetně marketingu, logistiky, účetnictví, mezd, fakturace, HR / náboru, a vykazování.

Automatizace zvyšuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců

Osvobozením od zdlouhavých manuálních úkolů bude váš tým více motivován investovat své úsilí a čas do růstu vašeho podnikání.
Implementace automatizace pro rutinní procesy je nákladově efektivní řešení, které může poskytnout úspory nezbytné pro profesní rozvoj a zvýšení kvalifikace vašich zaměstnanců. To se promítá do zvýšené loajality zaměstnanců a udržení kvalitních zaměstnanců.

Automatizace snižuje náklady a zajišťuje kvalitu výrobků

Automatizace šetří mzdové náklady spojené s úspěšným prováděním manuálních úkolů, zároveň zefektivňuje provoz a zajišťuje snížení množství odpadu a správné používání materiálů. Automatizace zajišťuje konzistentní kvalitu výroby podle přednastavených postupů.

Aplikace automatizace v řízení malých firem

Automatizace poskytuje malým firmám několik možností, jak omezit manuální práci v jejich procesech a pracovních postupech, například:

 • Řízení projektů, nabízející automatizované pracovní postupy, vytváření, přiřazování a oznamování úkolů
 • Správa financí, která vám umožní automatizovat řízení peněžních toků a vyhnout se běžným chybám při ručním zpracování

Rozhodnutí založená na datech jsou hlavním zaměřením pro řízení malých firem

Mít podnikání založené na daty řízených předpovědích a rozhodnutích je důležité nehledě na velikost podniku. Analytika a informace, které data poskytují, vám pomohou zůstat konkurenceschopní ve vašem oboru. Moderní nástroje pro řízení podniku přicházejí s interaktivními řídicími panely, vylepšenými funkcemi pro sledování času a vykazování, a s uchováváním historických záznamů. Všechny tyto kapacity pomáhají majitelům podniků a osobám s rozhodovací pravomocí překonat zaujaté předsudky a učinit co nejlepší manažerská rozhodnutí.

Platforma pro řízení firmy umožňuje sledovat peněžní toky

Sledování času, průběhu aktivit a vykazování peněžních toků pomáhá vedení malých firem udržovat transparentnost a udržovat úkoly a procesy v souladu s jejich rozpočtem a časovou osou. Přispívají ke zlepšení odpovědnosti a lepšímu stanovení priorit a poskytují cenné informace o vašich provozních a finančních parametrech.

Personalizovaný zákaznický servis je mocným nástrojem v arzenálu malých firem

Zákazníci stále více požadují personalizované služby. Podle online průzkumu společností Epsilon a GBH mezi 1 000 spotřebiteli chce drtivá většina respondentů (80 %) personalizované služby od maloobchodníků. Personalizované služby zahrnují zákaznické zkušenosti vyladěné podle konkrétních potřeb a preferencí každého spotřebitele. Taková pozornost k detailu dává vašim zákazníkům dojem, že je vaše společnost uznává jako jednotlivce, což prohlubuje jejich vztah s vaší firmou.

Zdroj obrázku

Pokud jde o personalizovaný zákaznický servis, řízení malých firem má konkurenční výhodu oproti velkým podnikům. Malá firma má výhodu osobního kontaktu se svými zákazníky. Takže můžete přímo slyšet, jaké jsou jejich preference, a podle toho přizpůsobit své služby. To vede ke zvýšení spokojenosti a udržení zákazníků. Vedení malých firem musí využít poptávky zákazníků po personalizovaných službách, protože malé firmy jsou v ideální pozici pro co nejlepší využití této příležitosti.

E-commerce jako velká příležitost

Růst oblasti e-commerce byl silně podpořen lockdowny během pandemie a roste nadále. V roce pandemie vzrostly celosvětové maloobchodní online prodeje o více než 25 % a očekává se, že do roku 2023 dosáhne online prodej 22 % celosvětových maloobchodních tržeb.

Vzhledem k tomu, že jedna ze čtyř malých firem nemá internetový obchod, vedení malých firem má jedinečnou příležitost rozšířit podnikání online a získat tak konkurenční výhodu.

Jednoduše řečeno, malé firmy si již nemohou dovolit nepřítomnost v online světě. Faktem je, že spotřebitelé si zvykli nakupovat online z pohodlí svých domovů a tento trend se pravděpodobně nezmění. Firmy, které tento trend nevezmou v potaz a nezačnou fungovat i v online prostředí, na tom budou velmi ztrácet.

Online platformy elektronického obchodování poskytují mnoho výhod pro malé firmy, včetně širší zákaznické základny, zvýšeného prodeje, globálního dosahu bez nutnosti fyzických obchodů, 24hodinového zákaznického servisu a možnosti automatizovaného doručování produktů.

Klíčem k úspěchu je růst online komunity

Rozvíjení online komunity je žhavým obchodním trendem. Silná online komunita je totiž nezbytná pro smysluplnou interakci s vašimi zákazníky. Online komunity vznikají, když skupiny lidí vyjadřují své názory na něco online. Tématem konverzace může být cokoliv od oblíbených sportovců a značek oblečení až po preferované diety a zda bychom své děti měli nebo neměli poslat na studium do zahraničí.

Co tento trend znamená pro vaši malou firmu? Online komunita, která se formuje kolem vašich služeb a produktů, se může stát ambasadorem vaší značky. Při pečlivé péči a podpoře zákaznického servisu mohou být online komunity mocným marketingovým nástrojem.

Kromě užšího vztahu se zákazníky má online komunita pro malou firmu další výhody:

 • Vyšší míra udržení zákazníků
 • Zvýšení příležitostí pro cross-selling (tzv. křížový prodej, který láká k nákupu souvisejícího zboží) a upselling (pobízí zákazníky ke koupi dražší verze zboží či služby), což vede ke zvýšení výnosů
 • Využití loajality významných zákazníků k propagaci podniku
 • Učení se z interakcí mezi členy komunity, co dělat pro zlepšení podnikání a jeho nabídek

Marketing na sociálních sítích je nutností

To je další obchodní trend, který pravděpodobně jen tak nezmizí. Dokonce i nepatrný pohled na statistiky sociálních sítí přesvědčí každého majitele firmy o důležitosti marketingu na sociálních sítích. Více než polovina (54 %) uživatelů sociálních médií používá tyto platformy k vyhledávání produktů a 79 % lidí uvádí, že obsah vytvářený uživateli na sociálních médiích významně ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí. Stejné procento říká, že je pravděpodobnější, že nakoupí od značky po pozitivní sociální zkušenosti online. To jsou čísla, která si žádná firma nemůže dovolit ignorovat.

 Zdroj obrázku

Řízení malých firem může snadno najít způsoby, jak zapojit online komunitu na sociálních médiích, následováním některých marketingových strategií úspěšných internetových obchodů. Existuje mnoho způsobů, jak zapojit cílové publikum na sociálních sítích:

 • Buďte responzivní, odpovídejte na otázky a komentáře
 • Účastněte se konverzací
 • Reagujte na stížnosti
 • Nabízejte akce
 • Poskytujte užitečný obsah
 • Sdílejte obsah vytvořený uživateli
 • Provádějte ankety a sdílejte výsledky

Cloud computing – velká příležitost pro malé firmy

Cloud computing přesouvá data a software z počítačů a místních serverů na online servery. Malé firmy využívají tohoto obchodního trendu, protože Cloud computing je nákladově efektivnější než soukromé nebo hybridní cloudy. Podle společnosti Flexera, malé a střední podniky (MSP) provozují 43 % své IT infrastruktury ve veřejném cloudu.

Další nepopíratelnou výhodou přesunu operací do cloudu je zabezpečení dat, které nabízí. Údržba, aktualizace a bezpečnost vašich softwarových aplikací a dat se stávají odpovědností poskytovatelů cloudových služeb. To vám ušetří náklady na zaměstnávání IT profesionála, nákup serveru a nutnost neustále obnovovat software.

Cloud computing umožňuje malým firmám být flexibilní, fungovat a spolupracovat odkudkoliv na jakémkoliv zařízení, a to vše v naprostém bezpečí. I kdyby došlo ke krádeži, ztrátě či poškození všech počítačů a notebooků, vaše data jsou v bezpečí a podnikání může pokračovat.

Díky cloud computingu jsou všechna vaše obchodní data uložena mimo pracoviště, kde jsou chráněna před událostmi jako jsou přírodní katastrofy nebo každodenní nehody, což zajišťuje kontinuitu podnikání.

Shrnutí

Jako majitel firmy budete chtít držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti řízení a ujistit se, že vaše firma je dobře připravena a vybavena pro neustále se měnící prostředí. Následujte těchto devět nejvýznamnějších trendů v oblasti malých podniků pro rok 2023, které vám pomohou bezpečně přejít k digitálnímu řízení firmy.
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie II.