Firmy nevyužívající strategické zdroje financování, tedy řízenou strukturu vlastních zdrojů a úvěrů, zpravidla financují svůj provoz ze závazků. Tento nejčastější způsob financování běžné činnosti firmy a krytí provozních potřeb má však souvislost se strukturou pracovního kapitálu a dobou, kdy není v oběhu. 

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🚦 Série scénářů a příkladů Na co si dát pozor při řízení cash flow

Určitou dobu trvá výrobní proces, který začíná nákupem materiálu/surovin, pokračuje výrobou až k vyskladnění výrobku k prodeji, respektive do fakturace dodávek či odvedené práce. Při prodeji jsou v účetnictví zaznamenány tržby, nicméně podle skutečné splatnosti faktur ještě nějaký čas trvá, než dojde i k inkasu peněz z prodejů. Oba časy, jak vázanosti zásob ve výrobním procesu, tak splatnosti pohledávek společně tvoří dobu provozního cyklu.

Na druhou stranu mohou obdobně vstupovat do hry termíny splatnosti plateb při nákupu dodávek na fakturu. Pokud se však inkaso pohledávek a doba obratu zásob (provozní cyklus) prodlužuje ve srovnání se splatností závazků, prodlužuje se také platební cyklus („cash-to-cash cyklus“). To vyžaduje dostatek vlastního či bankovního financování, aby nedocházelo k nechtěnému prodlužování splatnosti závazků z obchodních vztahů a následné platební neschopnosti u dalších závazků, jakými jsou zejména mzdové nároky, vyměřené daně, placené úroky apod.

 

Platební cyklus

 

Když víte, jak dlouho firmou protékají peníze, snažte se provozní cyklus zrychlit. Cílem je minimální délka cyklu cash-to-cash, kterou vám vaše pozice na trhu umožní.

Mezi opatření vedoucí k urychlení toku peněz patří minimalizace zásob, zefektivnění výroby, minimalizace doby skladování finálních výrobků, kratší doby splatnosti zákazníků a delší doby splatnosti dodavatelům. Tato opatření však na druhou stranu mohou způsobit pokles zisku. Zákazníkům za dřívější platby nabídnete slevy. Dodavatelé budou akceptovat delší splatnost faktur výměnou ústupku na ceně. Vyberte si, co je pro vás důležitější. Zisk nebo peníze? Kratší délka platebního cyklu přináší firmě dodatečné prostředky umožňující její rozvoj a úspory v podobě placených úroků při využití bankovního financování provozu. V delším horizontu se tedy nakonec projeví i v hospodářském výsledku.  

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem článkům série Na co si dát pozor při řízení cash flow

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.