Níže naleznete poslední třetí část z naší minisérie článků na téma tipy pro práci s cash flow.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

#11 Nespoléhejte pouze na aktuální stav peněz 

Když si hlídáte stav peněžních účtů, jde už o plánování cash flow? Aktuální stav peněžních prostředků se mění snad rychleji než počasí. Mít skutečný přehled cash flow a zabránit do budoucna situaci, kdy se ocitnete bez peněz pro úhrady vašich závazků, znamená mít výhled volných peněžních prostředků na dny, týdny či měsíce dopředu. Takovýto vývoj cash flow vám mohou nabídnout specializované softwarové nástroje (např. CAFLOU). Vše podstatné budete mít na očích, data můžete upravovat podle vývoje situace a modelovat různé scénáře. Jednoduše – plánujete cash flow!

#12 Při problémech s cash flow zvažte alternativní financování

Zhoršující se cash flow je nutné včas řešit pomocí vhodných opatření. Začněte se sjednáváním pozdějších lhůt splatnosti některých závazků. Zkuste vyjednat také včasnější úhrady odběratelských faktur. Občasné nedostatky peněz můžete řešit čerpáním prostředků z kontokorentního úvěru. Když se ale situace nelepší a peněžní rezerva se rychle vyčerpává, poohlédněte se po dalších možnostech financování provozních potřeb – třeba postoupení pohledávek, využití akreditivů, platebních záruk nebo proplacení vydaných a dosud nezaplacených faktur.

#13 Neopomíjejte bonitu svých obchodních partnerů

Plnění plánu cash flow je vždy ohroženo potenciálním opožďováním plateb vašich významných odběratelů. V dobrých předpovědích peněžních toků má své místo analýza rizik. Jedním z nástrojů vyhodnocení potenciálního rizika platební neschopnosti je rychlý bonitní test. Je založený na odhadu finanční stability a výkonnosti firmy na základě několika málo údajů z účetních výkazů. Vyzkoušejte ho na Caflou - test bonity. Vaše obchodní partnery můžete jednoduše oznámkovat od jedné do pěti a věnovat se dále čtyřkarům a pětkařům, tedy firmám s potenciálně horší platební morálkou. 

#14 Zjednodušte si modelování cash flow 

Nemusíte mít zkušenosti pracovníka Prognostického ústavu Akademie věd, abyste se mohli pustit do tvorby prognóz firemního cash flow. Vycházejte z plánované splatnosti faktur a na základě analýzy nebo jen zkušenosti, z jakých oborů jsou vaši zákazníci a jak se u nich nejspíše promítne aktuální situace na trhu, promyslete pravděpodobnost, s jakou může k případnému posunu jejich plateb dojít. Do úvahy vezměte také to, zda jste na trhu v silnější či slabší vyjednávací pozici. K hodnocení můžete využít jednoduchého pohledu pravděpodobnosti výskytu zpoždění plateb a míry dopadu na firmu. Inspiraci naleznete v našem e-booku Jak začít s plánováním cash flow nebo ve video návodu zde

#15 Přehodnoťte firemní výdaje

Pokud vás tlak na cash flow dohání ke škrtům, vycházejte z významnosti jednotlivých položek výdajů. Zabývejte se prioritně těmi, u nichž i malé snížení přinese podstatný rozdíl v celkovém cash flow. Pokud menší výdaje v součtu představují významný podíl na celkových výdajích, je vhodné je při nedostatečné finanční situaci firmy také zrevidovat. Dočasné snížení nákladů přispěje nejen ke znovunastolení finanční rovnováhy, povede také k obnově rentability. Pozor si dejte také na předčasné úhrady přijatých faktur. Závazky mají být uhrazeny v době splatnosti, nemusí to však být hned v okamžiku jejich přijetí.
 

První díl: Tipy pro práci s cash flow #1
Druhý díl: Tipy pro práci s cash flow #2
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.