Zde je druhý díl z naší série, tedy dalších 5 tipů pro práci s cash flow z výše avizované třídílné serie článků:

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

#6 Při tvorbě cash flow plánu pracujte se scénáři

Plánujte nejen pravděpodobný vývoj peněžních toků, ale také jejich pesimistickou variantu, kdy nepůjde vše podle přestav. Nezískáte dostatek objednávek, realizace zakázky se protáhne, zpozdí se dodávka materiálu, materiál, který je k dispozici u jiného dodavatele, je dražší, zbrzdí vás odstávka stroje, firmu postihne povinná karanténa atd. V pesimistické variantě pak naplánujte úhradu pouze nezbytných výdajů. Případně předem promyslete odklad plateb u těch obchodních partnerů, kteří s tím budou srozuměni a vyhoví vám.

#7 Likvidita může být problematická i při růstu tržeb 

Při růstu tržeb se zvyšuje potřeba provozního kapitálu, kam se řadí nejen finanční majetek, ale také do roka splatné pohledávky a zásoby. Firma má při vyšších objemech obratu vyšší hodnotu pohledávek, může mít i potřebu větších zásob materiálu, výrobků či zboží. Zpravidla zároveň rostou fixní náklady (takové náklady, které jsou nezávislé na objemu výkonů) a při naplnění dosavadních produkčních kapacit i investiční výdaje. Při plánování cash flow myslete na to, že pokud tržby rostou, vyvolávají tlak na zvýšení pracovního kapitálu, a tedy na financování provozu firmy. 

#8 Věnujte pozornost struktuře závazků 

Vyhodnocujete strukturu svých závazků? Sledování závazků patří k systému včasného varování. Pozornost věnujte trendům podílu nákupů v hotovosti či na fakturu vašim dodavatelů, vývoji vašimi dodavateli poskytované doby splatnosti a také vaši platební morálku vůči dodavatelům na podkladu struktury závazků po splatnosti. Pokud si z účetnictví necháte vygenerovat reporty o struktuře závazků podle splatnosti, dobře vám poslouží ke snadnějšímu hodnocení cash flow a jako podklad pro včasná rozhodování.  

#9 Nespoléhejte se pouze na zisk 

Je vaše firma zisková? Blahopřejeme. Ovšem firmy bez zisku mohou na trhu přečkat o poznání déle než firmy bez peněz. Otázka pro přežití tedy zní: Vydělává vaše firma peníze? Pro úspěšnost finančního řízení je třeba v zásadě vědět, co generuje peníze a na co jsou naopak peníze vynakládány. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) to neumí spolehlivě říct, neboť zachycuje přírůstky a úbytky majetku, které nejsou vždy doprovázeny pohybem peněžních prostředků (odpisy, opravné položky, změny stavu zásob vlastní činnosti, aktivace, rezervy), neregistruje čerpání úvěru, ani jeho splácení (pouze část úroků). Zda skutečně vyděláváte vám daleko přesněji a výstižněji ukáže cash flow.

#10 Zaměřte se na provozní cash flow 

Procházíte plán cash flow a znepokojuje vás, že celkový finanční tok je velmi nízký nebo dokonce záporný? Možná si říkáte, že jde o negativní signál ukazující na neschopnost firmy produkovat finanční prostředky. Není tomu tak ale vždy. Mohlo by to totiž také znamenat, že firma investuje nebo splácí úvěry. A to je pro budoucnost firmy pozitivní. Rozlišujte proto cash flow na oblasti provozní, investiční a finanční (jak na to, jsme popsali v článku Jak si firma vede) a zaměřte se na provozní cash flow. Čím je peněžní tok z provozní činnosti firmy vyšší, tím lépe, neboť to znamená, že firma vydělává.
 

První díl: Tipy pro práci s cash flow #1
Třetí díl: Tipy pro práci s cash flow #3
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.