V čem se liší a který systém je pro vás lepší?

Hlavní nevýhody Asany oproti Caflou

 1. Ačkoli jde o výkonný systém zaměřený na řízení projektů, postrádá nástroje pro jejich finanční řízení. Nenabízí vestavěné pokročilé funkce, jako je sledování a plánování příjmů a výdajů a tím i výdělečnosti projektu nebo sledování cash flow projektu. 
   
 2. Nemá vestavěné funkce pro správu firemních financí a fakturaci. Asana nenabízí žádné vestavěné funkce pro správu financí, firemních rozpočtů nebo fakturaci. Může se sice integrovat s jinými nástroji pro správu financí, ale aby uživatelé mohli své finance efektivně řídit, musí mezi jednotlivými platformami přepínat. Všechny nástroje také nemusí být kompatibilní nebo fungovat bezproblémově. 
   
 3. Neumožňuje vytvářet faktury bez integrace s dalšími nástroji. Neumožňuje export faktur do běžných účetních programů.
   
 4. Nenabízí automatickou pravidelnou fakturaci ani párování faktur s bankovním účtem. 
   
 5. Není zde propojení na CRM modul a obchodní procesy ve firmě.
   
 6. V modelové situaci (porovnatelné tarify pro 10 uživatelů) je Asana o něco levnější – 135 EUR vs 142 EUR/měsíc za Caflou. 
   
 7. Většina užitečných funkcí je navíc v Asaně dostupná až ve vyšších a výrazně dražších tarifech (Business a Enterprise), a to včetně sledování času u projektů a úkolů nebo individuální zákaznické podpory.
   
 8. Asana není dostupná v češtině, zákaznická podpora je pomalá, neflexibilní a nedisponuje češtinou, což může být pro některé členy týmu komplikace.
   

 

Projektové řízení

Caflou i Asana jsou manažerské systémy, které nabízejí pokročilé projektové řízení a umožňují efektivně řídit širokou škálu projektů na jakékoli úrovni. Můžete s nimi snadno vytvářet projekty, přidělovat úkoly, účinně spolupracovat a komunikovat v týmu. Obě platformy jsou zaměřeny na zlepšení organizace práce, sledování úkolů, koordinaci projektů a zvýšení produktivity. S Caflou i Asanou získáte přehled o průběhu projektů, budete snadno sledovat klíčové ukazatele výkonnosti a generovat reporty. Umožňují nastavit a přizpůsobit si pracovní procesy a ovládání obou je poměrně přehledné a intuitivní.   

Co má Caflou navíc?

Caflou je komplexní all-in-one manažerský systém, s nímž můžete sledovat, plánovat a řídit nejen samotné projekty, ale i jejich finanční stránku – přehledně jako na dlani. V Caflou vidíte příjmy i výdaje, od položkového rozpočtu přes projektové sazby až po cash flow projektu. Přímo z projektu navíc jednoduše vytvoříte nabídky, smlouvy, objednávky i faktury. Můžete sledovat a plánovat rozpočet nejen jednotlivých projektů, ale celé firmy. Caflou má totiž k dispozici efektivní nástroje pro řízení a plánování firemních i projektových financí. Snadno tak nastavíte firemní i projektové rozpočty, propojíte projekty s finančními procesy, získáte přehled o finančních tocích a vše potřebné mate navíc na jednom místě – od nabídek po fakturaci. Caflou také můžete propojit s bankovním účtem. Caflou také nabízí vlastní CRM modul, tedy veškeré projekty a projektové aktivity přiřadíte konkrétním zákazníkům a firemní obchodní procesy jsou přirozeně propojené s procesy obchodními.

💡Tip: Tápete v řízení projektů? Máte problém dovést své projekty a týmy k úspěšným koncům a splněným cílům? Podívejte se na Caflou sérii Jak efektivně řídit projekty

Fakturace

Caflou i Asana nabízejí propojení s dalšími programy, například e-mailem, účetními programy nebo programy pro fakturaci.

Co má Caflou navíc?

Caflou nabízí kromě napojení na populární účetní systémy, i vlastní nástroj pro fakturaci. V Caflou tak můžete faktury jednoduše nejen evidovat, ale i vytvářet, a to i přímo v projektech – z nabídek, objednávek nebo výkazů či trackovaného času. Caflou umožňuje vytvářet faktury automaticky a automaticky je také k určitému datu rovnou odesílat. Pro řízení nákladovosti projektů můžete evidovat i faktury přijaté a to nejen ručním zadáním ale i přes automatické vytěžování. Faktury lze také exportovat do nejčastějších účetních programů. Caflou nabízí propojení s například s účetními programy Abra Flexi, Pohoda, Money S3 nebo iÚčto a s mnoha dalšími. Celý seznam najdete zde. Caflou také nabízí přímé napojení na bankovní účty ve všech evropských bankách, vydané i přijaté faktury tak můžete spárovat s bankovním účtem a platby v reálnem čase promítnout do cashflow

Automatizace

Caflou i Asana poskytují uživatelům možnost automatizovat firemní procesy. Automatizace ušetří rutinní práci, můžete například nastavit automatická pravidla pro vytváření úkolů či projektů ze šablony, pro jejich přiřazování řešitelům, odesílání notifikací nebo změny stavů či jiných atributů. Oba systémy nabízejí také možnost nastavit automatický přenos dat z nebo do různých aplikací. To vám poskytuje ještě větší flexibilitu při automatizaci a propojování různých nástrojů.

Co nabízí Caflou navíc?

S Caflou získáte vedle automatizace pracovního procesu a manuálních úkonů také možnost automatizace plateb a fakturace. Caflou nabízí funkci automatického vytváření a odesílání faktur e-mailem přímo z aplikace, včetně upomínek. Tato funkce vám ušetří čas i práci s odesíláním faktur nebo upomínáním klientů. Caflou dokáže automaticky párovat pohyby na bankovním účtu a faktury. Tyto platby se automaticky promítají do cash flow. Hodit se může také automatické generování grafických reportů z dat, které máte v Caflou. Automatizovat lze v Caflou procesy mezi moduly, tedy např. mezi CRM modulem a projektových řízením.

Sledování času

Caflou i Asana nabízejí funkci sledování časové osy projektů a úkolů. Asana má funkci Timeline, Caflou pracuje s Ganttovým diagramem. Oba nástroje slouží k vytváření a správě časových harmonogramů projektů a plánování času potřebného k plněním úkolů. Přehledně zobrazují trvání projektů i odhadovanou délku a návaznost jednotlivých úkolů. Úkoly a projekty lze jednoduše posouvat na časové ose a měnit jejich termíny i přiřazení. Umožňují vám nastavit data zahájení a dokončení úkolů, vizualizovat časový plán projektu a sledovat jeho průběh. 

Co má Caflou navíc?

V Caflou můžete měřit čas, který jednotliví pracovníci stráví na projektu nebo úkolu. K dispozici je samostatná funkce měření času nebo můžete čas měřit přímo u konkrétního projektu. Na základě změřeného času můžete vytvářet reporty, výkazy, faktury, výdaje do cashflow, k dispozici je i možnost nastavení sazeb pro jednotlivé pracovníky. S ohledem na plánovní práce a času Caflou nabízí zobrazení ve dvou typech Ganttova diagramu – aktivity můžete sledovat i optimalizovat buď v nadprojektovém diagramu (tzn. napříč firmou), nebo si snadno přepnout na detailní diagramy každého projektu.

Komunikace v týmu

Caflou i Asana umožňují uživatelům komunikovat přímo v rámci úkolů a projektů. Ke každému úkolu či projektu můžete napsat textový komentář, nahrávat soubory nebo videa a systém poté automaticky informuje ostatní uživatele prostřednictvím notifikací. 

Co má Caflou navíc?

V Caflou můžete komunikovat s kolegy i zákazníky snadno a rychle prostřednictvím videokonference nebo chatu, práci urychlí a zefektivní i možnost přidat k úkolům hlasový komentář – jednoduše ho nahrajete po stisknutí tlačítka. Zasílání notifikací můžete jakkoli nastavit podle svých potřeb, tak abyste měli o všem perfektní přehled a zároveň neztráceli čas. Caflou je intuitivní a snadno se ovládá. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, ve kterém se snadno zorientujete, i pokud s nástroji pro řízení firmy, práce či správu projektů teprve začínáte.

Verdikt

Pokud hledáte firemní systém pro vedení projektů i celé firmy, který vám pomůže efektivně řídit také příjmy a výdaje, celkové firemní finance včetně rozpočtů a cash flow (a to vše za velmi příznivou cenu), budete spokojenější s Caflou než s Asanou. Asana může díky pokročilým funkcím pro projektové řízení dobře posloužit projektovému manažerovi, který se tolik nestará o finanční stránku projektů nebo propojení na CRM a obchodní procesy, ale pro řízení celé firmy je zcela nedostatečná.
 

Podívejte se také na přehledné porovnání dalších systémů >>