<< Zpńõt do Vzdńõl√°vac√≠ho centra

Do Caflou z ecommerce syst√©mu Shoptet mŇĮŇĺete importovat registrovan√© z√°kazn√≠ky (jako firmy) a automaticky tak√© objedn√°vky (jako pŇô√≠jmy) pro √ļńćely Ňô√≠zen√≠ cash flow.

Funkce (importu dat) je identick√° s propojen√≠mi na √ļńćetn√≠ programy QuickBooksXeroZoho Books, Abra Flexi, iDoklad, Fakturoid. Propojen√≠ na √ļńćetnictv√≠ Pohoda a Money S3 prob√≠h√° pŇôes aplikaci Caflou Desktop Agent.

Z Shoptetu mŇĮŇĺete do Caflou importovat tyto agendy:

 • Registrovan√≠ z√°kazn√≠ci v Shoptetu -> Firmy v Caflou
 • Objedn√°vky z Shoptetu -> PŇô√≠jmy v Caflou (modul Cashflow/PŇô√≠jmy a v√Ĺdaje)
   

Objekty lze importem do Caflou i aktualizovat (napŇô. zmńõna stavu uhrazeno u objedn√°vek).

Jak propojit Caflou se Shoptetem

Propojen√≠ nastav√≠te v Nastaven√≠ √ļńćtu, v sekci Connector:

Nov√© spojen√≠ na Shoptet vytvoŇô√≠te kliknut√≠m na "PŇôidat spojen√≠":

‚Äč‚Äč
Pro vytvoŇôen√≠ spojen√≠ je tŇôeba definovat:

 1. N√°zev spojen√≠ (libovoln√Ĺ n√°zev, kter√©mu budete rozumnńõt)
 2. Z nab√≠dky programŇĮ zvol√≠te Shoptet
 3. Vypln√≠te Eshop ID (z emailu, kter√Ĺ v√°m pŇôiŇ°el po aktivaci doplŇąku Caflou v administraci Shoptetu)
 4. Vyplníte kód pro propojení (také z emailu)
 5. Kliknete na "PŇôipojit"
   
Email s √ļdaji pro pŇôipojen√≠ Shoptetu a Caflou

√öspńõŇ°n√© propojen√≠ bude signalizov√°no stavem . Pot√© je tŇôeba nastavit, co za data chcete do Caflou importovat.

V z√°loŇĺce "Importovat" m√°te tyto volby:

 1. Firmy
  1. Ne (registrovan√≠ z√°kazn√≠ci se importovat nebudou)
  2. Nahr√°t pouze nov√© (importuj√≠ se pouze nov√≠ registrovan√≠ z√°kazn√≠ci, kteŇô√≠ jeŇ°tńõ nebyli importov√°ni, zmńõny uŇĺ se n√°slednńõ importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré - Pozor, firmy se z Shoptetu neaktualizují, tato volba se bude pro Shoptet chovat identicky jako volba "Nahrát pouze nové"
 2. PŇô√≠jmy
  1. Ne (objedn√°vky se importovat nebudou)
  2. Nahr√°t pouze nov√© (importuj√≠ se pouze nov√© objedn√°vky, kter√© jeŇ°tńõ importov√°ny nebyly, zmńõny uŇĺ se n√°slednńõ importovat nebudou)
  3. Nahr√°t nov√© a aktualizovat star√© (importuj√≠ se nov√© objedn√°vky, importuj√≠ se tak√© zmńõny (napŇô. stav uhrazeno)
 3. Importovat pŇô√≠jmy a v√Ĺdaje z intervalu - mŇĮŇĺete zvolit, zda chcete importovan√© pŇô√≠jmy omezit intervalem (napŇô. pouze pŇô√≠jmy a od 1.1.2021 apod.)
 4. Automatick√© opakov√°n√≠ - pokud zaŇ°krtnete, pak import prob√≠h√° automaticky a importuje se alespoŇą 1x dennńõ

Nov√© spojen√≠ se uloŇĺ√≠ kliknut√≠m na "UloŇĺit". Pak ho uvid√≠te v pŇôehedu spojen√≠.

Spojen√≠ lze vŇĺdy upravit (pŇôes tlańć√≠tko "Upravit"). 

Import mŇĮŇĺete vŇĺdy spustit manu√°lnńõ kliknut√≠m na "Aktualizovat" a to i v pŇô√≠padńõ, Ňĺe m√°te nastaveno automatick√© opakov√°n√≠ (kter√© importuje/exportuje minim√°lnńõ jednou dennńõ).

O v√Ĺsledku importu nebo exportu jste informov√°n√≠ notifikacemi:

Propojení Caflou s Abra Flexi 9