<< Zpět do Vzdělávacího centra

Do Caflou z iDokladu můžete importovat firmy a pak také faktury (jako příjmy a výdaje) pro účely řízení cash flow.

Funkce (importu dat) je identická s propojeními na účetní programy QuickBooksXeroZoho Books, Abra Flexi. Propojení na účetnictví Pohoda a Money S3 probíhá přes aplikaci Caflou Desktop Agent.

Z iDokladu můžete do Caflou importovat tyto agendy:

 • Kontakty z iDokladu -> Firmy v Caflou
 • Vydané faktury z iDokladu -> Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Dobropisy z iDokladu -> (negativní) Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Přijaté faktury z iDokladu -> Výdaje v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Příjmy z iDokladu (Pokladna) -> Příjmy v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)
 • Výdaje z iDokladu (Pokladna) -> Výdaje v Caflou (modul Cashflow/Příjmy a výdaje)

Objekty lze importem do Caflou i aktualizovat (např. změna adres u firem nebo stavu uhrazeno u faktur).

Jak propojit Caflou s iDokladem

Propojení nastavíte v Nastavení účtu, v sekci Connector:

Propojení Caflou s Abra Flexi 1

Nové spojení na iDoklad vytvoříte kliknutím na "Přidat spojení":

Propojení Caflou s Abra Flexi 2

Pro vytvoření spojení je třeba definovat:

 1. Název spojení (libovolný název, kterému budete rozumnět)
 2. Z účetních programů zvolíte iDoklad
 3. Kliknete na "Připojit"
 4. Vyplníte email a heslo, které používáte pro přihlašování do iDokladu

Úspěšné propojení bude signalizováno stavem "connected". Poté je třeba nastavit, co chcete data do caflou importovat.

Vytvoření propojení

V záložce "Importovat" máte tyto volby:

 1. Firmy
  1. Ne (firmy se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové firmy, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové firmy, importují se také změny (např. změna adresy)
 2. Příjmy
  1. Ne (příjmy se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové příjmy, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové příjmy, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
 3. Výdaje
  1. Ne (výdaje se importovat nebudou)
  2. Nahrát pouze nové (importují se pouze nové výdaje, které ještě importovány nebyly, změny už se následně importovat nebudou)
  3. Nahrát nové a aktualizovat staré (importují se nové výdaje, importují se také změny (např. stav uhrazeno)
 4. Importovat příjmy a výdaje z intervalu - můžete zvolit, zda chcete importované příjmy a výdaje omezit intervalem (např. pouze příjmy a výdaje od 1.1.2021 apod.)
 5. Automatické opakování - pokud zaškrtnete, pak import probíhá automaticky a importuje se alespoň 1x denně

Nové spojení se uloží kliknutím na "Uložit". Pak ho uvidíte v přehedu spojení.

Spojení lze vždy upravit (přes tlačítko "Upravit"). 

Import můžete vždy spustit manuálně kliknutím na "Aktualizovat" a to i v případě, že máte nastaveno automatické opakování (které importuje/exportuje minimálně jednou denně).

Propojení Caflou s iDokladem

O výsledku importu nebo exportu jste informování notifikacemi:

Propojení Caflou s Abra Flexi 9