Dny majitelů malých podniků jsou plné aktivit pro zajištění chodu firmy. Nastavení a sledování cílů se často schovává až na konci dlouhého to-do listu. Pokud si však každý měsíc vyhradíte alespoň chvilku na definování a přezkoumání svých cílů, může to vaše podnikání nesmírně posunout. Neutopte se v operativě a zjistěte, jak začít pracovat s cíli.

🎓 Caflou akademii přináší CAFLOU® – český manažerský systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu, 100% digitálně a na dálku. Podívejte se, co všechno umí.

Proč řešit cíle v malé firmě?

Cíle vám dávají jasný směr. Díky nim vždy víte, čeho chcete dosáhnout. To vám zabrání, abyste se nechali strhnout projekty nebo nabídkami, které nejsou v souladu s tím, kam vaše firma směřuje. Cíle vás také motivují. Každý úspěch a oslava dosažených milníků vás i váš tým povzbudí k další práci. Plnění cílů navíc dokazuje, že vaše strategie funguje.

Stanovených cílů se nemusíte držet do konce života – pravidelné přehodnocování je naopak na místě. Nevezmou vám flexibilitu, fungují spíše jako ukazatel na vaší cestě podnikáním.

Krok 1: Stanovení smysluplných cílů

Cíle nejsou jen přání, ale základní kámen růstu a úspěchu firmy. Podstata stanovení cílů pro malé podniky ale nespočívá v dodržování složitých metodik, přece jen nejste korporát.

Jak stanovit firemní cíle?

Nejdůležitější je udělat první krok a začít. Postupně najdete způsob, který bude odpovídat vašemu myšlení a fungování. Nenechte se svázat tím, co „musíte“ a „nesmíte“, raději se inspirujte různými metodami a vytvořte si vlastní strategii na míru.

Stanovení smysluplných cílů začíná pochopením toho, co vaše firma skutečně potřebuje. Cíl je široký primární výsledek. Milník, kterého plánujete dosáhnout. Řekněte si, kam chcete své podnikání posunout a co vás k tomu dovede – právě to mohou být vaše cíle.

Pokud si vytyčíte několik cílů, rozdělte je na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé – ale nepřežeňte to, abyste se jim stíhali věnovat. Raději sledujte 3-5 cílů než 20. Do přípravy cílů můžete zapojit i ostatní (spolupracovníky, zaměstnance, kolegy…). Proberte s nimi své myšlenky a získáte další pohled na věc.

SMART cíle pro vaše podnikání

Díky správnému definování cílů budete schopni je realizovat a vyhodnotit, takže by neměly být vágní (např. „Chceme více prodávat.“ je velmi obecné). Raději cíle stanovte tak, aby byly:

Konkrétní (Specific). Dobře popsaný cíl zajistí, že každý pochopí, o co jde.
Měřitelné (Measurable). Správně stanovený cíl zahrnuje kritéria pro sledování pokroku, abyste dokázali určit, jestli jste ho dosáhli nebo se k němu blížíte.
Dosažitelné (Achievable). Kriticky se zamyslete, zda je cíl realistický a jste schopni ho naplnit. Nedosažitelné cíle ubírají motivaci.
Relevantní (Relevant). Ujistěte se, že cíl odráží vizi vaší společnosti a je v souladu s jejími hodnotami a aktuálním kontextem.
Časově ohraničené (Time-bound). Časový rámec vám pomůže s prioritizací. Díky jasnému termínu cíle navíc nezmizí ve vzduchoprázdnu. Chcete je splnit tento měsíc, do konce roku, nebo do 5 let? 

Pokud cíl splňuje vše zmíněné, jde o tzv. SMART cíl (název vychází z prvních písmen anglických názvů parametrů). Metoda SMART není složitá a výsledkem může být klidně jedna krátká věta. Když si ji ukážeme na konkrétním příkladu, tak místo obecného „Chceme více prodávat.“ může cíl vypadat takto: „Do 3 let zdvojnásobíme náš obrat.“.

Pro měřitelnou složku cílů využijete tzv. KPI (Key Performance Indicators). Jde o ukazatele výkonnosti, které dokážete vyjádřit čísly  – třeba tržby, marže, rychlost dodání…. Více se dozvíte v článku o významu KPI.

Příklady cílů

Konkrétní cíle závisí na typu vašeho podnikání. Kromě finančních ukazatelů jako je obrat, marže nebo výše zisku si firmy často stanovují cíle v oblasti:

  • obchodu (počet získaných poptávek, poměr uzavřených a neuzavřených obchodních případů…);
  • zákaznické spokojenosti (procento reklamací, hodnocení na recenzních platformách…);
  • marketingu (cena za konverzi, poměr objednávek z organické a placené reklamy, PNO/ROAS…);
  • personalistiky (spokojenost zaměstnanců, fluktuace, stabilita týmu…).

Krok 2: Realizace cílů

Stanovením cílů vaše práce nekončí, ale teprve začíná. Myslete na to, že ne všechny cíle jsou stejné. Zvažte, které cíle jsou pro dosažení vaší podnikatelské vize nejdůležitější, a podle toho určete priority. Pak promyslete, co je k naplnění cíle potřeba a kdo to udělá.

Jak naplánovat realizaci cíle?

  1. Vypracujte akční kroky k dosažení cíle. Které aktivity vás ke splnění přiblíží? Co daný cíl podporuje a co naopak jde proti němu? Je třeba něco ve firmě změnit?
  2. Stanovte realistické časové plány a rozpočty. Vše se točí okolo času a peněz a cíle nejsou výjimka. Ujistěte se, že máte prostředky i kapacity na realizaci.
  3. Kroky rozdělte na menší, zvládnutelné úkoly. Říká se tomu naporcování slona. Získat 1 000 nových klientů do 2 let možná zní jako obrovská výzva, ale 41 měsíčně už není taková hrůza, co myslíte?
  4. Rozhodněte, kdo je za který úkol zodpovědný. Svému týmu představte nejen operativní úkoly, ale i finální cíle, abyste byli na stejné vlně. Posílíte tak jejich motivaci a společně budete pracovat na výsledku.

Menší projekty v začínající firmě nejspíš zvládnete uřídit „na koleni“, ale s růstem obvykle přichází i potřeba nástroje pro řízení firmy. Aplikace Caflou propojuje řízení financí, projektů i týmu v jednom systému.

Vyzkoušejte metodu OKR

Samotné cíle ani KPI nezahrnují postup. Tyto dvě oblasti s realizací propojuje metoda OKR (Objectives and Key Results). Není to žádná věda – zkrátka sledujete cílové výstupy, metriky i aktivity, které k cílům vedou. OKR vám pomůže s prioritizací i produktivitou – díky nim se soustředíte na to nejdůležitější.

OKR metoda tedy zahrnuje:


Když cíle rozpracujete formou OKR, budou dobře uchopitelné a snáz je předáte a vysvětlíte svému týmu. Rozdělíte si úkoly, nastavíte způsob měření KPI a vy budete sledovat, jestli se blížíte k cíli.

Jaký je rozdíl mezi cílem, OKR a KPI?
Zatímco cíle udávají směr, metoda OKR pomáhá tento směr rozdělit na realizovatelné kroky a KPI pak měří úspěšnost kroků. Společně vytvářejí komplexní plán pro dosažení úspěchu.

Krok 3: Sledování pokroku

Věci se daly do pohybu. Nastavili jste cíle, zvolili vhodnou metriku a všichni vědí, co mají dělat. Teď věnujte pozornost tomu, abyste nesešli z cesty – mějte přehled a pravidelně vyhodnocujte, jak se vám daří.

Kolik nových zákazníků jste získali? Jak vysoké tržby vám přinesli? Kolik úkolů z naplánovaného projektu je splněno? Nepřetěžujete svůj tým?

Caflou vám usnadní práci se sledováním pokroku

Když narazíte na odchylku mezi plánovaným vývojem a skutečností, zjistěte, kde vznikl problém a promyslete, jak mu pro příště zabránit. Hledejte příležitosti ke zlepšení. Nezapomínejte také na pochvaly a oslavu důležitých milníků. Úspěchy posilují loajalitu a udržují motivaci k další práci. Tu ostatně potřebuje nejen tým, ale i vy.

Ale jak jsme zmiňovali už na začátku – neztrácejte flexibilitu. Nebojte se změnit směr, když se změní okolnosti. Pokud postupem času zjistíte, že je splnění cíle nereálné, přehodnoťte ho a poučte se do budoucna.

Krok 4: Vyhodnocení

Úspěšně jste dosáhli cíle? Gratulujeme! Než začnete slavit, vyhraďte si ještě chvilku na krátkou retrospektivu a zamyslete se, jak se vám na cestě k němu dařilo. Co fungovalo skvěle a co byste mohli zlepšit? Co jste se v průběhu naučili?

Nakonec nezbývá, než se pustit do stanovení nových cílů – ale tentokrát začínáte na jiné startovní pozici. Nejspíš budete sami překvapení, jak moc jste se mezitím posunuli.

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie II.