<< Zpět do Vzdělávacího centra

Podívejte se , jak pracovat v rámci Ganttova diagramu se závislostmi úkolů:

Typy závislostí úkolů, které Caflou nabízí:

Konec na začátek (finish to start)

Toto je nejběžnější typ závislosti mezi úkoly. Znamená, že navazující úkol nemůže začít, dokud předcházející úkol neskončí. Např. pokud stavíte dům, nemůžete začít stavět zdi, dokud nebudou hotovy základy.

Konec na konec (finish to finish)

Tento typ závislosti znamená, že navazující úkol nemůže skončit, dokud předcházející úkol neskončí. Např. pokud píšete článek, nemůžete mít finální korekturu editorem (navazující úkol), dokud neukončíte psaní všech kapitol článku (předcházející úkol).

Začátek na začátek (start to start)

Tato závislost znamená, že navazující úkol nemůže začít, dokud předchzázející úkol nezačne. Např. pokud připravujete webinář, nemůžete začít s registrací účastníků (navazující úkol), dokud nespustíte registraci (předcházející úkol).

Začátek na konec (start to finish)

Tento typ závislosti je nejméně běžný. Znamená, že předchozí úkol může být dokončen pouze poté, co navazující úkol začal. Např. když přecházíte na nový firemní systém, můžete přesun aktivit ze starého systému (předcházející úkol) ukončit, pokud je nový firemní systém pro vaše potřeby již funkční (navazující úkol).

Pro každou vazbu můžete také nastavit minimální zpoždění, které určí minimální trvání "přestávky" mezi navazujícími úkoly.

Duplikace, automatické procesy, pravidelné projekty

Závislosti mezi úkoly projektu se přenášejí i na projekty,které vznikají duplikací, ze šablon projektů, že šablon opakovaných projektů nebo pokud se projekt vytváří v rámci automatického procesu.

Plánování a řízení projektů

💡 Více o tom, jak pro řízení a plánování projektů využít WBS, Ganttův diagram a Kanban nástěnky se dozvíte zde: Jak využít WBS, Ganttův diagram a Kanban nástěnky? 📺