<< Zpět do Vzdělávacího centra
 

Jak pracovat se závislostmi úkolů v rámci Ganttova diagramu ukazujeme zde: