<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud se vám pravidelně opakují větší celky práce, např. pravidelná měsíční správa kampaní, pravidelný servis apod., můžete nyní vytvářet automaticky opakované projekty.

Tato funkce s nastavenou frekvencí vytvoří projekt, úkoly v něm, to do v úkolech, příjmy a výdaje pro sledování cash flow projektu, a to vždy včetně všech nastavení (termíny, priority, tým, rozpočty apod.).