<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud vám v Caflou chybí nějaký parametr, atribut, políčko, které systém nenabízí v rámci svého základního nastavení, pak si jakékoliv vlastní pole můžete nastavit. 

Takovéto vlastní parametry si nastavíte v Nastavení účtu, v sekci Vlastní atributy:

Nový vlastní atribut

Co lze nastavit:

  • Název - pod tímto názvem se bude atribut zobrazovat ve formulářích, jako sloupec v přehledech nebo jako filtr
  • Typ atributu - zde si zvolíte formát pole, např. zda jde o číslo, datum, seznam/výběr z hodnot, text, email atd.
  • Výchozí hodnota - pokud se u nových objektů má hodnota předvyplnit, pak výchozí hodnotu nastavíte v tomto poli
  • Minimum/maximum - u pole typu "číslo" lze nastavit také minimum a maximum
  • Vícenásobný výběr - u pole typu "Seznam" lze zvolit, zda je možné vybrat pouze jendu hodnotu ze seznamu nebo více hodnot
  • Typy objektů - zde zvolíte, pro jaké objekty bude tento atribut k dispozici, lze vybrat více typů objektů pro jeden atribut
  • Nápověda - pokud hodnotu vyplníte, pak ve formuláři se u daného atributu objeví "tooltip" (ikona otazníku) s vloženým textem
  • Vytvořit filtr pro filtraci v přehledech - pokud zvolíte tuto možnost, filtrace pro daný typ objektu umožní filtrovat pomocí tohoto vlastního atributu
  • Vytvořit sloupec v přehledech - pokud zvolíte tuto možnost, přehledy pro daný typ objektu umožní zobrazit sloupec pro tento vlastní atribut (zobrazení sloupce funguje i pro exporty)

Používání vlastního atributu

Formulář

Vlastní atribut pak uvidíte a můžete vyplnit ve formuláři daného typu objektu a to úplně dole v záložce "Základní":

Nový vlastní atribut

Detail

Zobrazit vlastní atributy můžete i v detailu daného typu objektu a to včetně možnosti atribut editovat přímo z detailu, tzn. "inline".

Nový vlastní atribut

Filtr a přehledy

Vlastní atributy lze zobrazit i jako sloupce v přehledech a také je lze použít v rámci filtrace. U hodnoty v přehledu lze využít i "inline" editace.

Nový vlastní atribut

API

Vlastní atributy jsou automaticky k dispozici i v API, kde je možné se je zobrazit (Get), použít je při vytváření objektů (Post), i při editaci objektů (Patch).

Nový vlastní atribut

Tip 1: Editace či vytváření hodnot pro vlastní atributy přes API - parametry je třeba "obalit" nadřazeným objektem, např. takto pro vlastní parametr v projektu:

{
  "project": {
    "custom_column_mesic": "5"
  }
}

💡 Tip 2: do smluv lze vlastní atributy (pro firmu či projekt) vkládat jako proměnné do textů smlouvy (do hlavičky, úvodník, těla, patičky) ve formátu {company_custom_column_XYZ} nebo {project_custom_column_XYZ}. Kód vlastního atributu (ve tvaru "custom_column_XYZ") získáte přes API nebo najetím kurzoru na název vlastního atributu v sekci "Vlastní atributy". U smlouvy pak určíte, zda se hodnota načítá s firmy na smlouvě nebo z projektu.

Vlastní proměnné u smluv

Vlastní proměnné u smluv

Dostupnost vlastních atributů

Funkce je dostupná pouze v tarifech Delfín a Žralok, případně vyšších (např. tarify na míru).