<< Zpět do Vzdělávacího centra

U každého zákazníka ale i projektu nyní můžete mít na jednom místě veškeré doklady - nabídky, objednávky, faktury a právě i smlouvy.

📺 Podívejte se, jak v Caflou na smlouvy/contract management:

Šablony smluv

 1. Vlastní šablony - smlouvy můžete vytvářet z šablon, které si sami vytvoříte.
 2. "Systémové" šablony - pro nejčastější typy smluv nabídneme základní strukturu smluv v rámci předdefinovaných šablon (zatím jsme pro zkoušku doplnili šablonu pro typ smlouvy "Plná moc").

Dynamické proměnné pro použití v textech smlouvy

Tyto proměnné můžete použít v textových blocích smlouvy, např. v hlavičce, úvodníku, patičce nebo těle smlouvy:

 • {contractor} - Zhotovitel
 • {customer} - Objednatel
 • {contractor_email} - E-mail zhotovitele
 • {customer_email} - E-mail objednatele
 • {this_month} - 06/2022
 • {last_month} - 05/2022
 • {next_month} - 07/2022
 • {this_year} - 2022
 • {last_year} - 2021
 • {next_year} - 2023
 • {project_name} - Název projektu
 • {project_start_date} - Datum začátku projektu
 • {project_end_date} - Datum konce projektu
 • {value} - Částka
 • {validity_date} - Platnost

💡 Tip 1: do smluv lze také vkládat vlastní atributy (pro firmu či projekt) jako proměnné do textů smlouvy (do hlavičky, úvodník, těla, patičky) ve formátu {company_custom_column_XYZ} nebo {project_custom_column_XYZ}. Kód vlastního atributu (ve tvaru "custom_column_XYZ") získáte přes API nebo najetím kurzoru na název vlastního atributu v sekci "Vlastní atributy". U smlouvy pak určíte, zda se hodnota načítá s firmy na smlouvě nebo z projektu.

Vlastní proměnné u smluv

Vlastní proměnné u smluv

Digitální podpisy smluv přímo v Caflou

Více najdete zde: Jak digitálně podepisovat smlouvy přímo z Caflou 📺