V čem se liší a který je pro vás lepší?

Hlavní nevýhody Wrike oproti Caflou

 1. Může být obtížné se v něm zorientovat. Wrike je velmi rozsáhlý nástroj s širokou škálou funkcí a členitou strukturou. Pro některé uživatele tak může být příliš složité se s ním seznámit a používat ho. Mnozí uživatelé preferují přehlednější a jednodušší uživatelské rozhraní.
   
 2. Neumožňuje vytvářet faktury bez integrace s dalšími nástroji. Neumožňuje export faktur do běžných účetních programů.
   
 3. Nenabízí automatickou pravidelnou fakturaci ani párování faktur s bankovním účtem.
   
 4. Pokročilé nástroje pro finanční řízení nabízí Wrike až v nejvyšším tarifu Pinnacle s cenou na vyžádání. Ve středním plánu Business (který je přesto mezi porovnatelnými tarify pro 10 uživatelů poměrně drahý – vychází 232 eur měsíčně), nenabízí Wrike funkce jako plánování a sledování projektového rozpočtu v reálném čase, automatizaci fakturace ani možnost nastavení různých hodinových sazeb u projektů. Nenajdete zde ani sledování ziskovosti projektů nebo výdělečnosti týmů. 
   
 5. Wrike se nejlépe hodí pro spolupráci jednotlivých členů jednoho většího týmu, může být ideální, pokud sháníte nástroj pro korporát. Pokud potřebujete spíše řídit spolupráci napříč týmy, zapojit externisty nebo komunikovat v projektech i s klienty, pohlédněte se po vhodnějším systému.
   
 6. Není k dispozici v češtině.
   
 7. Zákaznická podpora je nepružná, pomalá a velmi omezená, spočívá pouze v možnosti e-mailového kontaktu. Neposkytuje možnost okamžité individuální telefonické nebo online konzultace. Podpora navíc nehovoří česky, což může být pro mnohé pracovníky překážkou.
   
 8. Nastavení automatizací může být poměrně složité.

Komplexnost a organizace práce

Caflou a Wrike a jsou komplexní manažerské systémy, které nabízejí mnoho funkcí a pomáhají s řízením projektů, úkolů a celých týmů. Oba nástroje usnadňují spolupráci v týmu a pomáhají zefektivnit pracovní procesy, ať už prostřednictvím automatizací, nebo díky širokým možnostem personalizace a individuálního nastavení. Nabízejí výkonné funkce pro organizaci práce v týmu i moderní projektové nástroje, jako jsou nástěnky Kanban nebo Ganttův diagram. Pracovat můžete odkudkoli a vše máte na jednom místě.

Co má Caflou navíc?

Ačkoli jsou oba nástroje určeny pro spolupráci v týmu, má Caflou mnohem výkonnější funkce pro komunikaci. Ta je pro efektivní práci nezbytná. Komunikovat s kolegy v Caflou můžete přímo u projektu prostřednictvím jak písemných, tak i hlasových komentářů. Dále máte k dispozici rychlý chat, pohodlnou vestavěnou videokonferenci nebo e-mail.

Rozpočty a finance

Caflou i Wrike poskytují funkci správy měsíčních výdajů a hlídání rozpočtu. Wrike používá přednastavenou šablonu pro sledování měsíčních výdajů, kterou si můžete uspořádat podle kategorií a upravit podle potřeby.

Co má Caflou navíc?

S Caflou získáte chytré a pokročilé nástroje pro finanční řízení celé firmy, které vám pomohou zefektivnit a zjednodušit finanční agendu. Z jednoho místa tak můžete řídit i plánovat veškeré příjmy i výdaje, sledovat a plánovat cash flow jak celé firmy, tak podle jednotlivých projektů, zákazníků nebo dodavatelů. Lehce vytvoříte přehledné reporty i nabídky, podepíšete smlouvy a odešlete faktury. Díky napojení na evropské banky si nastavíte automatické párování příchozích i odchozích plateb, které se v reálném čase promítají do cash flow. Caflou jednoduše propojíte s běžnými účetními programy. Využít můžete také ceník nebo sklad.

💡 Tip: Plavete v cash flow? Věděli jste, že téměř 30 % firem zkrachuje kvůli špatnému řízení financí! Naučte se plavat v cash flow jako ryba ve vodě s Caflou akademií I - kontrolujte své cash flow

Fakturace a integrace

Caflou i Wrike umožňují evidovat přijaté i vystavené faktury a sledovat data jejich splatnosti. Nabízejí možnost měřit čas u úkolů a změřený čas použít jako podklad pro fakturaci. Zatímco s Wrike potřebujete k vytvoření faktury integraci s jinými nástroji, s Caflou vytvoříte fakturu přímo v systému. Oba systémy můžete propojit nejen s vybranými účetními programy, ale také s e-mailem a dalšími běžnými aplikacemi.

Co má Caflou navíc?

Caflou nabízí vlastní nástroj pro fakturaci (Wrike jen eviduje přehled faktur). V Caflou tak můžete faktury jednoduše nejen evidovat, ale i vytvářet, a to i přímo v projektech – z nabídek, objednávek, výkazů či trackovaného času. Caflou navíc nabízí také možnost nastavit různé hodinové sazby v projektech. Caflou navíc umožňuje vytvářet faktury automaticky a automaticky je také k určitému datu rovnou odesílat. Faktury lze také exportovat do nejčastějších účetních programů. Caflou nabízí propojení s například s účetními programy Abra Flexi, Pohoda, Money S3 nebo iÚčto a s mnoha dalšími. Celý seznam najdete zde. Caflou má také přímé napojení na vaše bankovní účty ve všech evropských bankách, vydané i přijaté faktury tak můžete spárovat s bankovním účtem a platby v reálnem čase promítnout do cash flow.

Produktivita týmu a finanční řízení projektů

Caflou i Wrike vám poskytnou perfektní přehled o práci celého týmu a o aktuálním stavu projektů, což vám usnadní efektivní řízení týmu. Pomohou vám vytvářet a přidělovat úkoly, sledovat a plánovat vytížení týmu, prioritizovat úkoly a hlídat zdraví a rizika projektu. Nabízejí funkci měření a vykazování času stráveného na každém projektu a úkolu.

Co má Caflou navíc?

Caflou vám navíc umožní sledovat ziskovost týmů i jednotlivých pracovníků. Budete mít přehled o nákladech na každého zaměstnance nebo klienta. Snadno zhodnotíte i výdělečnost jednotlivých projektů. Samozřejmou součástí je evidence výdajů a příjmů přímo u projektů a jejich finanční řízení – od položkového rozpočtu přes projektové sazby až po cash flow projektu. Přímo z projektu navíc jednoduše vytvoříte nabídky, smlouvy, objednávky i faktury. 

Automatizace

Caflou i Wrike poskytují uživatelům automatizovat firemní procesy. Automatizace ušetří rutinní práci, sníží chybovost a zvýší efektivitu. Můžete například nastavit automatická pravidla pro vytváření úkolů, pro jejich přiřazování, odesílání notifikací nebo změny statusů u úkolů. 

Co nabízí Caflou navíc?

S Caflou získáte vedle automatizace pracovního procesu a manuálních úkonů také možnost automatizace plateb a fakturace. Caflou nabízí funkci automatického vytváření a odesílání faktur e-mailem přímo z aplikace, včetně upomínek. Tato funkce vám ušetří čas i práci s odesíláním faktur nebo upomínáním klientů. Caflou dokáže automaticky párovat pohyby na bankovním účtu a faktury. Tyto platby se automaticky promítají do cash flow. Hodit se může také automatické generování grafických reportů z dat, které máte v Caflou. Důležitá je i propojenost automatizací v Caflou napříč procesy, od CRM a obchodních procesů, přes projekty, výkazy až po fakturaci a řízení cashflow.

Verdikt

Hledáte-li přehledný jednoduchý a přitom výkonný a komplexní manažerský nástroj za příznivou cenu, který vám pomůže propojit obchodní procesy s finančním řízením firmy i projektů, ušetří rutinní úkony i peníze díky automatizacím a zefektivní organizaci práce, bude pro vás lepší volbou Caflou než Wrike.

 

Podívejte se také na přehledné porovnání dalších systémů >>