V rukách podnikatele Tomáše Čupra (také např. zakladatel DameJidlo.cz, investor a ředitel Rohlik.cz, investor v Twisto.cz nebo partner v Enernu) vznikla v roce 2010 česká firma Slevomat.cz, která od svého počátku kralovala slevovým serverům v ČR a přilákala společníky Martina Kormana a MITON INVESTMENT, a.s. (provozovatel serverů Hotel.cz, Heureka.cz apod.). Ten Slevomatu v počátku poskytl bezúročnou půjčku ve výši necelých 400 tisíc Kč. Další rozvojový kapitál poskytla skupina Enern.

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🔧 Série případových studií Řízení cash flow v praxi

Původní hlavní myšlenka dojednání slev u obchodních partnerů pro prodej jejich produktů minimálnímu počtu odběratelů v segmentech jídlo, fitness, krása, móda, cestování byla převzata z amerického trhu podle vzoru miliardového slevového serveru Groupon.

Slevomat již v prvním roce své existence expandoval na Slovensko v podobě organizační složky Zlavomat.sk a stal se projektem roku 2010 podle ankety Křišťálová Lupa. Stále zajímal investory a získával prostředky na další rozvoj majetkovými vstupy zahraničních společností. V roce 2017 se stala 100% vlastníkem Slevomatu společnost Kaloa International s.r.o., vlastněná britskou skupinou Secret Escapes, Ltd., předním prodejcem luxusních dovolených. Tím se Slevomat posouvá z pouze slevového trhu na trh luxusnějšího zboží a cestování.

Díky stále se zvyšujícím obratům mohla společnost financovat svůj provoz z cash flow.  Úspěch firmy je jistě ovlivněný nepřetržitým soustředěním se na logistiku, prodej a podporu a jejich průběžné zlepšování. Společnost neustále vyvíjela nové funkcionality (např. vylepšování mobilních aplikací atd.) a soustředila se na zjednodušování života zákazníků (např. zajištění kompletní logistiky k zákazníkovi, refundace nevyužitého voucheru atd.) i obchodních partnerů (např. zjednodušování zadávání nabídek, marketingové kampaně atd.). 

Z pohledu cash flow je také důležité, že lidé ve Slevomatu byli ochotni změnit postupy, které by pro firmu představovaly značné náklady, přestože tím mohli riskovat odliv zákazníků. Například již na počátku existence serveru přestali nabízet možnost platby na dobírku, která vyvolává značné náklady na rozesílání obálek a neumožňuje škálovatelnost. Při marži mezi 20 a 25 % by neuskutečnění tohoto kroku mohlo přinést značné finanční problémy. Podobně by mohla podnikání v hromadném nakupování ohrozit kvalita služeb obchodních partnerů. Firma tedy přišla s programem pečlivého testování nabídek a garancí spokojenosti. Kvalita je u firmy služeb klíčová, proto je potřeba uvážlivě plánovat peněžní toky, aby infrastruktura byla na růst připravená.

Na základě údajů ve Sbírce listin je možné sledovat vývoj peněžních toků a další klíčová čísla společnosti:

Cash flow Slevomatu


První rok své existence začínala firma s 200 tisíci korunami a uzavírala ho se 13 miliony korun. Ačkoliv i druhý rok (2011) přinesl firmě ztrátu, provozní cash flow bylo již přes 100 milionů korun a vlastní kapitál dosáhl kladné hodnoty díky navýšení kapitálových fondů (tj. příplatky mimo základní kapitál). V tomto roce utlumil Slevovat výnosy ze skutečných nákupů a prodejů voucherů. Hlavním zdrojem výnosů se staly smluvní provize z pronájmu reklamní platformy, na které zájemci inzerují nabídky se slevou zákazníkům, a zprostředkování smluv na internetu. 

Rok 2012 znamenal opět záporný vlastní kapitál. Společnost řízená nepřetržitým sledováním plánovaného a skutečného cash flow z poskytování služeb si byla vědoma své slabiny. S příslibem společníků, že v případě potřeby při problémech s likviditou Slevomat.cz, s.r.o. finančně podpoří z vlastních zdrojů, pokračoval management firmy v podnikatelských aktivitách. V roce 2013 dosáhl Slevomat.cz tržeb přes čtvrt miliardy a poprvé vykázal kladný provozní i celkový hospodářský výsledek. 

Další období potvrdila, že je firma schopna dlouhodobě fungovat jako zisková. Důraz na ekonomickou udržitelnost své činnosti se v roce 2015 projevil také v úplném splacení ztrát minulých let z doby rozjezdu firmy. V roce 2016 již firma dokázala vyplatit podíly na zisku. Společnost však dále rostla a investovala do posilování značky a zlepšení návratnosti zákazníků i prostřednictvím personalizace nabídek. Rostoucí tržby se projevují v navyšování cizích zdrojů, ve kterých dominují krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Při dobře řízeném cash flow to však není problém. V roce 2017 dosáhly tržby firmy Slevomat.cz, s.r.o. již hranici půl miliardy korun, provozní zisk překročil 100 milionů korun a provozní cash flow atakoval 200 milionů korun.

Tedy zde vidíme úplně jiný průběh vývoje populárního start upu než u ztrátového ZOOTu viz náš článek Firma ZOOT plánovala expanzi, dnes čelí předvídatelným finančním problémům.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem případovým studiíím série Řízení cash flow v praxi

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.