Čím větší tým řídíte, tím větší šance, že vaše řídící aktivity a procesy, které si řízení týmu vyžaduje, někoho otráví. Je to pouze přirozené, pokud je vaší prací dělat rozhodnutí, která ovlivňují ostatní nebo pokud je vaší prací sledovat, řídit, hodnotit práci jiných. To, co s největší pravděpodobností otráví lidi ve vašem týmu, jsou rigidně definované procesy. Jak se tedy vyhnout zbytečnému otravování?

🎓 Caflou akademii přináší CAFLOU® - český manažerský systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu, 100% digitálně, i na dálku.

Dobrý začátek je, pokud oprášíte vaše pracovní procesy a a vyhnete se v nich následujícímu:

Předpokládáte, že jsou tupci

Najmete zkušeného kolegu, aby dělal X, což je přesně to, co tento člověk umí. Pokud s tímto vám podřízeným kolegou jednáte, jako by dělat X neuměl nebo mu nutíte deseti krokovou proceduru či šablonu, vyžadujete denní hodnocení či schvalování nebo vyžadujete jiný (únavný) proces, nedivte se, že bude kolega otrávený.

Od kolegy se očekává, že X umí, že dokáže X dokončit tak, jak se od něj očekává. Dokud se neukáže, že tento kolega v dělání X selhává a že je pro dělání X nekompetentní, mělo by se s ním jednat jako s kompetentním. Měl by také dostat určitou a rozumnou míru volnosti, aby sám určil, jak nejlépe X dělat, aby dosáhl očekávaného cíle.

Nedůvěřujete jim

Pokud na denní bázi od podřízených vyžadujete hlášení o stavu úkolů, dvojí či trojí kontroly výstupů, schvalujete rozhodnutí, která jsou plně v mezích schopností a zodpovědností podřízených kolegů, pak tímto kolegy opravdu otrávíte.

Pokud si podřízení musí nechat schvalovat úplně vše, jakou reálnou autoritu a zodpovědnost vlastně mají? Proč musí být vše zaznamenáváno, nahráváno, dokumentováno, když podřízený odvádí kvalitní práci, ke které má plnou odbornost? 

Je pochopitelné, že zpočátku může být určitá míra kontroly potřebná, ale management by měl podřízeným nabídnout férovou cestu k získání důvěry a následně frekventované kontroly a schvalování omezit.

Plýtváte jejich časem

Pokud jsou členové vašeho týmu nuceni pravidelně opakovat zdlouhavé ale nevýznamné úkoly (takové, které zásadně neovlivní splnění cílů nebo nemají jasný přínos) nebo (protože jste paranoidní) musí pracovat na aktivitách, které mají zabránit rizikům, která jsou nicméně vysoce nepravděpodobná nebo jejich dopad je mizivý, pak je takovými povinnostmi otrávíte. 

Pokud jasně a objektivně nevysvětlíte, proč taková zadání musí podřízení plnit, proč jsou důležitá, pak je raději nezadávejte. Sami si možná při zamyšlení nad účelem daných zadání uvědomíte, že mohou být ztrátou času.

Řídíte je bez respektu

Tento bod navazuje na ten předchozí. Pokud zbytečně plýtváte něčí čas, i to je ukázka, že kolegy nerespektujete. Pokud zadáváte podřízeným úkoly, které nedávají smysl, které se nedají úspěšně dokončit, které neodpovídají jejich expertíze, nejste jim k ruce, když potřebují pomoc nebo je viníte za neúspěchy, za které objektivně zodpovědní nejsou, pak je otrávíte.

Nadřízený by měl na podřízené dávat pozor, v tom dobrém slova smyslu (starat se o ně), být k dispozici, pokud potřebují (požádají), zajišťovat, že jejich pracovní aktivity jsou v linii s jejich pracovním zadáním, s náplní a směřováním projektu, na kterém pracují, že jejich práce vede k úspěchu.

Nutíte je věnovat se hloupostem

Pokud rozesíláte hromadné emaily, které pro většinu kolegů nemají význam, pokud svoláváte schůzky, na kterých většina lidí nemusí být, pokud nutíte kolegy číst dokumenty, které není jejich pracovní náplní číst a které nemají přínos pro jejich práci, pak kolegy otrávíte.

Neobtěžuje kolegy komunikací a aktivitami, které pro ně nemají smysl. Neposílejte jim emaily, které nemusí dostat, nezvěte je na schůzky, na kterým nemusí být, nenuťte je revidovat dokumenty, které nemají proč revidovat. Pokud podřízené zavalujete nesprávnými informacemi a aktivitami, jsou méně produktivní a také méně spokojení.

💡 Už znáte CAFLOU®? CAFLOU je lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu 100% digitálně, i na dálku.

Výše uvedené body jsou častým důvodem, proč lidé nenávidí pracovní procesy. Lidé se bojí, že jakákoliv snaha systematizovat práci vede k větší byrokracii nebo jiné formě trápení. Zpravidla je tato obava nepodložená. Pokud autor procesu upřímně sleduje správný cíl, pak proces benefituje všechny zúčastněné. Proces lidem pomůže, místo aby je omezoval nebo dokonce otravoval. Nicméně čas od času stojí za to procesy oprášit a ověřit, zda jsou stále aktuální. Zamyslete se nad tím.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie II.

 

Autor článku: Ing. Petr Macek 

Ing. Petr Macek

Autor aplikace CAFLOU®

Spojte se s Petrem Mackem na Petr Macek na LinkedIn