<< Zpět do Vzdělávacího centra

Podívejte se, jak přímo v CAFLOU vytvořit jednoduchý automatický proces (workflow) pro schvalování faktur/dokladů:

Zde najdete návod na obecné vytváření automatických procesů v CAFLOU: Jak vytvořit automatický proces / workflow 📺

💡 Tip: Využít můžete tako vlastní atributy. Pro schvalování si vytvoříte vlastní atribut s vlastními hodnotami (např. ke schválení, schváleno atd.), u kterých také můžete určit, jaký uživatel může daný atribut vyplnit a změnit. Jak pracovat s vlastními atributy 📖