Inspirujte se k využití umělé inteligence/AI pro práci s texty ale i vytváření struktury úkolů či projektů.

Vygenerujte si s AI strukturu projektu (work breakdown strukture/WBS)

Využijete, pokud potřebujete asistenci s návrhem rozsahu projektu.

Vytváření milníků projektů a to-dos úkolů s AI

Využijete, pokud potřebujete asistenci s rozdělením práce (projekty, úkoly) na dílčí kroky či aktivity.

Shrnutí komunikace na úkolu či projektu pomocí AI

Využijete, pokud potřebujete rychle pochopit komunikaci na projektu.

Vytváření textů pomocí AI

Využijete, pokud se vám hodí asistence při vytváření textů, např. článků, popisů, příspěvků na sociální sítě, e-mailů.

Další práce s obsahem s pomocí AI

💡 Tip: Podívejte se, jak správně zadávat prompty pro ChatGT, abyste obdrželi odpověď, kterou potřebujete.