<< Zpět do Vzdělávacího centra

Zjistěte, jak co nejlépe využívat stopky/time tracker k měření času a jak používat stopky pro vykazování času.

Podívejte se také, jak pracovat se stopkami Jak pracovat s výkazy 📺 nebo Jak používat nové přehledy vytížení týmu 📺