<< Zpět do Vzdělávacího centra

Sledujte, jak je váš tým vytížený nebo plánujte jejich kapacity díky přehledným denním, týdenním nebo měsíčním reportům zobrazujícím vykázaný čas, změřený čas a plánovanou kapacitu členů týmu:

Ukázka práce s vytížením týmu (= jak plánovat kapacitu týmu):

Podívejte se také, Jak pracovat s reportem Ekonomika týmu 📺