<< Zpět do Vzdělávacího centra

Podívejte se jak si vytvářet vlastní jednoduché grafy z dat v Caflou:

🙏 Funkce je v beta verzi a přes její velký potenciál je možné, že bude mít neduhy a omezení. Pokud narazíte na nedostatek či chybu, prosíme dejte nám vědět přes chat v aplikaci.

💡 Tip 1: Agregace dat

Jakýkoliv graf, kde na ose X použijete atribut, který je datem (např. datum úhrady či splatnosti, datum výkazu či změřeného času, datum začátku či konce úkolu nebo projektu atd.), lze nyní agregovat takto:

 • po rocích
 • po měsících
 • po týdnech
 • po dnech
 • po dnech v týdnu (tzn. např. u výkazů můžete zobrazit, které dny v týdnu se pracuje nejvíc/nejméně) 

Pokud zvolíte pro osu X atribut, který je datem, pak ve formuláři definice reportu získáte novou možnost zvolit hodnotu pro "Agregace dimenze X"

💡 Tip 2: Kumulace agregovaných dat

Pokud využijete agregované reporty (viz Tip 1), máte možnost hodnoty v grafu i kumulovat (volba "Kumulovat dimenzi X"). Tzn. hodnota za předchozí období se přičte k hodnotě za následující období (např. při agregaci na roky obsahuje rok 2022 hodnoty za rok 2022 a také za všechny předchozí roky, pokud taková data pro daný report existují).

💡 Tip 3: Řazení dat dle hodnoty

Pokud u sloupcového nebo liniového grafu chcete informace na ose X řadit dle jejich hodnoty (např. částky či počty od nejvyšší hodnoty po nejnižší), pak využijete volbu "Řadit", kde můžete volit:

 • Automaticky (systém využije výchozí logiku řazení pro danou dimenzy na ose X, např. dle abecedy, dle data apod.)
 • Vzestupně podle hodnot dimenze Y (systém seřadí graf zleva od nejižší hodnoty po nejvyšší)
 • Sestupně podle hodnot dimenze Y (systém seřadí graf zleva od nejvyšší hodnoty po nejnižší)

💡 Tip 4: Porovnávání více zdrojů/sad dat ve sloupcovém a lineárním grafu

Pokud v jednom grafu chcete porovnávat více zdrojů dat, např. výkon zaměstnanců, obchodníků nebo porovnat výdaje z různých kategorií apod., můžete v nastavení reportu "Přidat sadu dat". To vám umožní přidat do nastavení grafu další filtr, který právě určí další sadu dat. Takových sad lze do grafu přidat více.

Ve sloupcovém grafu pak každá sada dat má vlastní barevně odlišené slupce. V liniovém grafu má pak každý sada barevně odlišenou čáru. Grafy pak mají i legengu identifikující barvu každé sady dat. 

Grafy s více zdroji

Grafy s více zdroji

💡 Tip 5: Zobrazení/kombinace dvou samostatných grafů v jednom

V jednom společném grafu můžete porovnat dva samostatné grafy, které mohou samostatně zobrazovat třeba jiné objekty (např. firmy a projekty) nebo jiné jednotky na ose Y (např. počet a zisk).

Takový složený report vytvoříte přes akci "Přidat kombinovaný report", která umožní zobrazit dva grafy "přes sebe".

Lze kombinovat pouze dva grafy při následující logice:

 1. První report musí být pouze typu lineární nebo sloupcový
 2. Lze kombinova pouze typy (jiné kombinace systém nenabídne)
  1. lineární/lineární
  2. lineární/sloupcový
  3. sloupcový/lineární
 3. ☝ Atribut na ose/dimenzi X u obou grafů musí být shodný nebo u obou grafů musí jít o atribut typu "datum"

Kombinovaný report

(graf kombinující report rozpočtů projektů a zisku daných projektů)

💡 Tip 6: V grafech lze použít pro osu X i osu Y vlastní atributy

Z vlastních atributů lze využít typy vlastních atributů pro grafy smysluplné, jde o typy:

 • číslo
 • datum
 • seznam
 • uživatel
 • rok
 • měsíc
 • týden
 • čas

Více o vlastních atributech zjistíte zde: Jak pracovat s vlastními atributy 📖