<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pravidla plateb se aplikují na platby, které se do Caflou přenesou v rámci párování s bankou a to pouze pokud:

 1. jedná se o párování pro modul Cashflow
 2. párování pro modul Cashflow je nastaveno v módu "Aktualizovat a vytvářet"
 3. platba se automaticky nespárovala s již existujícím příjmem či výdajem

Jak párovat platby z bankovního účtu s fakturací a cashflow 📖 (párování vytvořená do 04/2022)

Jak propojit bankovní účet pro párování faktur a pro cashflow 📖 (párování vytvořená od 05/2022)

💡 TIP: Potřebujete asistenci se složitějším nastavením automatizací, workflow, procesů nebo integracemi? 👉 Obraťte se na Caflou Guides Caflou Guides

Tedy pokud máte nastavené párování s bankou pro modul Cashflow v módu "Aktualizovat a vytvářet" a nedošlo ke spárování platby s příjmem či výdajem, tedy v tomto případě má systém automaticky vytvořit příjem či výdaj, pak na takovouto platbu lze aplikovat pravidla plateb.

Pravdila plateb najdete v sekci "Automatizace":

Pravidla plateb

Přístup do sekce Automatizace má uživatel s právem k "Nastavení účtu".

Nové pravidlo

Nové pravidlo přidáte přes tlačítko "Přidat pravidlo". Každé pravidlo má 2 části:

1) Podmínky - sekce "Když platí"

Zde definujete, jak identifikovat platby, aby se na ně aplikovalo dané pravidlo. Platby lze identifikovat dle:

 • čísla účtu
 • kódu banky
 • IBANU
 • variabilního symbolu
 • zprávy pro příjemce
 • dle shody s řetězcem textu, který je obsažen v některém z parametrů platby (volba "Jakékoliv textové pole transakce obsahuje")
  • systém hledá žádaný řetězec v těchto parametrech platby:
   • variabilní symbol
   • zpráva pro příjemce
   • komentář
   • uživatelská identifikace (zpravidla je to název firmy protistrany)
   • end-to-end-id (univerzální identifikační parametr, může obsahovat hodnty z výše uvedených parametrů)
 • typu platby (příjem/výdaj)
 • identifikace párování (např. pokud párujete více účtů)

2) Akce - sekce "Potom nastav"

Zde definujete, co se má stát, pokud platba odpovídá podmínkám. Jaké akce lze provést:

 • Ignorovat - systém danou platbu "přeskočí" a nevytvoří příjem či výdaj
 • Určit, jak se má vytvořený příjem/výdaj jmenovat
  • ve výchozím stavu se použije struktura názvu [číslo protiúčtu - VS - identifikace párování] (např. 107-1087810211/0100 - 2022004 - Petr Macek & Co. s.r.o. (CF))
  • pravidlo může příjem/výdaj pojmenovat dle vašeho určení a to buď staticky (např. "Mzdy") nebo dynamicky za použití níže uvedených proměnných. Ne vždy obsahuje platba hodnotu pro danou proměnnou, pak se proměnná vynechá. Každá banka také může jinak posílat zprávy pro přijemce či uživatelskou identifikaci či typ operace. Zde jsou proměnné:
   • {message} - zpráva pro příjemce
   • {reference} - variabilní symbol
   • {bankaccount} - číslo účtu
   • {bankname} - název banky
   • {operationtype} - typ operace (např. "bezhotovostní platba". "platba kartou" apod.)
   • {identification} - uživatelská identifikace (plní banka, nejčastěji název firmy protistrany, ale někdy název banky, někdy poznámka u platby apod.)
 • Přiřadit příjmu/výdaji zvolenou Kategorii
  • případně lze kategorii přiřadit automaticky nebo vytvořit novou podle toho, jakou kategorii identifikoval automaticky systém - volba "Pro kategorii příjmu/výdaje použít kategorii uvedenou u platby"
 • Přiřadit příjmu/výdaji zvolený Zdroj
 • Přiřadit příjmu/výdaji zvolenou firmu, projekt či úkol
 • Přiřadit příjmu/výdaji firmu automaticky dle parametrů platby
  • a to dle shody
   • s číslem účtu a kódem banky (pokud u existující firmy evidujete dané číslo účtu a kód banky)
   • s IBANem (pokud u existující firmy evidujete daný IBAN)
   • s uživatelskou identifikací (pokud se název existující firmy shoduje s uživatelkou identifikací u platby)
  • pokud systém nenajde firmu, lze zvolit akci "Vytvořit firmu, pokud nebyla nalezena" - název firmy se převezme z uživatelské identifikace u platby a také se k dané firmě uloží číslo účtu a kód banky, případně IBAN
 • Nastavit parametry příjmu/výdaje na
  • Uhrazeno
  • Fakturováno
  • Nepočítat do cashflow
 • Nastavit u příjmu/výdaje sazbu DPH

❗ Na každou platbu se aplikuje pouze jedno pravidlo.

Pokud pro danou platbu vyhovuje více aktivních pravidel, systém vždy použije pouze jedno pravidlo a to takové, které je nejvýše v přehledu pravidel

Pořadí pravidel lze vždy v přehledu změnit a to přes "drag and drop". 

💡 Doporučujeme, aby nejvýše byla pravidla nejvíce specifická a níže pravidla obecnější. Tím pádem systém vždy nejdříve použije pravidlo specifické (výše umístěné) a teprve pokud takové pravidlo na platbu neplatí, pak použije pravidlo obecné. 

Pravidla plateb - pořadí pravidel