<< Zpět do Vzdělávacího centra

Nový způsob párování (od 05/2022)

"Nový" způsob párování od 05/2022 umožňuje online napojení na bankovní účty z celé Evropy. Připojit nyní lze 2459 bank z 28 zemí Evropy. Pro ČR je k dispozici 17 bank a pro SR 14. 

💡 Jak svůj bankovní účet propojit novým způsobem zjistíte zde: Jak propojit bankovní účet pro párování faktur a pro cashflow 📖

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Starý" způsob párování

(nadále funkční, nicméně od 05/2022 doporučujeme používat nový způsob ⬆⬆⬆):

Nabízíme párování pro účty v těchto bankách:

Česká republika: Fio banka, Komerční banka, ČSOB, Air Bank, Raiffeissenbank, MONETA Money Bank, Equa bank, UniCredit Bank, Česká spořitelna

Slovensko: Tatra banka, VÚB banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB

Párování faktur

Stačí jít do nastavení faktur, do záložky "Bankovní účty" a u bankovního účtu zvolit možnost "Párovat faktury", zde zvolíte svoji banku:

Párování banky na faktury

Podle zvolené banky postupujete dál:

  1. Fio banka - v internetovém bankovnictví získáte token a doplníte ho do nastavení v Caflou
  2. ostatní banky - v Caflou získáte unikátní email a ten nastavíte v internetovém bankovnictví jako email pro zasílání notifikací o přijatých a odchozích platbách

Návody pro každou banku najdete na konci stránky.

Párování plateb - modul Cashflow

Pokud používáte naše Cashflow, i v něm umíme párovat platby. Jděte do Nastavení Cashflow 

Nastavení Cashflow

a v záložce "Párování plateb" přidejte vaše účty: 

Párování plateb v cashflow

Dále postupujte stejně jako u párování faktur. Opět zde záleží, v jaké bance máte svůj účet:

  1. Fio banka - v internetovém bankovnictví získáte token a doplníte ho do nastavení v Caflou
  2. ostatní banky - v Caflou získáte unikátní email a ten nastavíte v internetovém bankovnictví jako email pro zasílání notifikací o přijatých a odchozích platbách

Návody pro každou banku najdete na konci stránky.

Oproti fakturám máte ještě následující volby párování:

  1. Pouze aktualizovat - Caflou bude pouze párovat platby z vašeho bankovního účtu s příjmy i výdaji zavedenými do Caflou, pokud Caflou nenajde položku ke spárování, žádnou akci neprovede, pokud najde položku ke spárování, označí ji za vypořádanou (uhrazenou)
  2. Vytvářet a aktualizovat - jako v předchozím bodě Caflou spáruje platby v bankovním účtu s existujícími položkami v Caflou a označí je za vypořádané (uhrazené), navíc ale pro platby na bankovním účtu, ke kterým nenajde pár v Caflou, vytvoří nový příjem nebo výdaj.

Párování plateb v modulu Cashflow

Caflou páruje platby v bankovním účtu s položkami v modulu Cashflow dle částky a variabilního symbolu.

!!! Je tedy nutné při zadávání příjmů či výdajů do modulu Cashflow, pro účely párování, zadávat i variabilní symbol.

Variabilní symbol pro párování plateb

Pokud používáte v Caflou zároveň fakturaci i Cashflow, vše zůstává nadále propojeno, variabilní symbol z faktury se automaticky zapíše k příjmu nebo výdaji v Cashflow. Taktéž platba vypořádaná (uhrazená) v modulu Cashflow díky párování označí i navázanou fakturu za uhrazenou a naopak, uhrazená faktura díky párování označí za uhrazený i na fakturu navázaný příjem (nebo výdaj).

Nastavení jednotlivých bank:

1. Fio banka

U Fio banky je nutné získat token z vašeho bankovního účtu, vyplnit uložit ho v nastavení v Caflou a je hotovo. Caflou následně páruje platby s fakturami dle částky a variabilního symbolu. Při shodě označí fakturu za vypořádanou (uhrazenou).

Párování plateb s fakturami

Jak získat token pro účet ve Fio bance

  1. jděte do Nastavení
  2. vyberte možnost API
  3. klikněte "Přidat nový token" (zvolte možnost "Pouze sledovat účet")
  4. číslo tokenu zkopírujte a použijte pro nastavení párování v Caflou

Jak získat Fio token

Komerční banka

Komerční banka - 1

Komerční banka - 2

Komerční banka - 3

Komerční banka - 4

Komerční banka - 5

Komerční banka - 6

ČSOB

ČSOB - 1

ČSOB - 2

ČSOB - 3

ČSOB - 4

ČSOB - 5

ČSOB - firemní bankovnictví

ČSOB - firemní bankovnictví

Air Bank

Air Bank - 01

Air Bank - 02

Air Bank - 03

Raiffeissenbank

MONETA Money Bank

UniCredit Bank

Equa bank

Emailové notifikace nastavíte v části "Upozornění" (ikona zvonku) ve vašem internetovém bankovnictví. Upozornění je třeba vytvořit pro příchozí a odchozí platby odděleně.

Česká spořitelna

Párování České spořitelný starým způsobem bylo zrušeno - Česká spořitelna zpoplatnila přístup externích subjektů k transakčním datům a měsíční poplatek stanovený bankou je bohužel nepřijatelný.

☝ Českou spořitelnu můžete párovat novým způsobem, návod zde: Jak propojit bankovní účet pro párování faktur a pro cashflow 📖

Tatra banka (Slovensko)

Nastavenia - B-mail - Vytvoriť nový
Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu doplňte do kolónky E-mail adresu, ktorú ste si vygenerovali v Caflou

VÚB banka (Slovensko)

V internetovém bankovnictví VÚB banky zvolte záložku Nastavenia - Prehľady/Správa a vyberte  Upozornenia.

Na stránce Prehľad upozornení stiskněte tlačítko Pridať u položky Upozornenie o zrealizovanej transakcii.

Vyberte číslo účtu, u kterého chcete zasílání upozornění nastavit, a stiskněte Pridať e-mailovú adresu.

Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete nechat upozornění zasílat, tedy "................@payments.caflou.com"

Zaškrtněte checkbox u pole Kreditné transakcie od sumy, zde můžete nastavit minimální výšku transakce, od které má být upozorňování zasíláno. Nastavení potvrďte tlačítkem Potvrdiť a na následující stránce tlačítkem Pokračovať. Na závěr nastavení potvrďte svým bezpečnostním prvkem

Slovenská sporiteľňa

Upozornění je třeba vytvořit pro příchozí a odchozí platby zvlášť. Samotné nastavení provedete v sekci "Informační zprávy".

Věříme, že tuto užitečnou automatizaci využijete. Rádi budeme za každou zpětnou vazbu.