Nabízíme párování pro účty v těchto bankách: Fio bana, Komerční banka, ČSOB, Air Bank, Raiffeissenbank.

Párování faktur

Stačí jít do nastavení faktur, do záložky "Bankovní účty" a u bankovního účtu zvolit možnost "Párovat faktury", zde zvolíte svoji banku:

Párování banky na faktury

Podle zvolené banky postupujete dál:

  1. Fio banka - v internetovém bankovnictví získáte token a doplníte ho do nastavení v Caflou
  2. ostatní banky - v Caflou získáte unikátní email a ten nastavíte v internetovém bankovnictví jako email pro zasílání notifikací o přijatých a odchozích platbách

Návody pro každou banku najdete na konci stránky.

Párování plateb - modul Cashflow

Pokud používáte naše Cashflow, i v něm umíme párovat platby. Jděte do Nastavení Cashflow 

Nastavení Cashflow

a v záložce "Párování plateb" přidejte vaše účty: 

Párování plateb v cashflow

Dále postupujte stejně jako u párování faktur. Opět zde záleží, v jaké bance máte svůj účet:

  1. Fio banka - v internetovém bankovnictví získáte token a doplníte ho do nastavení v Caflou
  2. ostatní banky - v Caflou získáte unikátní email a ten nastavíte v internetovém bankovnictví jako email pro zasílání notifikací o přijatých a odchozích platbách

Návody pro každou banku najdete na konci stránky.

Oproti fakturám máte ještě následující volby párování:

  1. Pouze aktualizovat - Caflou bude pouze párovat platby z vašeho bankovního účtu s příjmy i výdaji zavedenými do Caflou, pokud Caflou nenajde položku ke spárování, žádnou akci neprovede, pokud najde položku ke spárování, označí ji za vypořádanou (uhrazenou)
  2. Vytvářet a aktualizovat - jako vv předchozím bodě Caflou spáruje platby v bankovním účtu s existujícími položkami v Caflou a označí je za vypořádané (uhrazené), navíc ale pro platby na bankovním účtu, ke kterým nenajde pár v Caflou, vytvoří nový příjem nebo výdaj.

Párování plateb v modulu Cashflow

Caflou páruje platby v bankovním účtu s položkami v modulu Cashflow dle částky a variabilního symbolu.

!!! Je tedy nutné při zadávání příjmů či výdajů do modulu Cashflow, pro účely párování, zadávat i variabilní symbol.

Variabilní symbol pro párování plateb

Pokud používáte v Caflou zároveň fakturaci i Cashflow, vše zůstává nadále propojeno, variabilní symbol z faktury se automaticky zapíše k příjmu nebo výdaji v Cashflow. Taktéž platba vypořádaná (uhrazená) v modulu Cashflow díky párování označí i navázanou fakturu za uhrazenou a naopak, uhrazená faktura díky párování označí za uhrazený i na fakturu navázaný příjem (nebo výdaj).

Nastavení jednotlivých bank:

1. Fio banka

U Fio banky je nutnézískat token z vašeho bankovního účtu, vyplnit uložit ho v nastavení v Caflou a je hotovo. Caflou následně páruje platby s fakturami dle částky a variabilního symbolu. Při shodě označí fakturu za vypořádanou (uhrazenou).

Párování plateb s fakturami

Jak získat token pro účet ve Fio bance

  1. jděte do Nastavení
  2. vyberte možnost API
  3. klikněte "Přidat nový token" (zvolte možnost "Pouze sledovat účet")
  4. číslo tokenu zkopírujte a použijte pro nastavení párování v Caflou

Jak získat Fio token

Komerční banka

Komerční banka - 1

Komerční banka - 2

Komerční banka - 3

Komerční banka - 4

Komerční banka - 5

Komerční banka - 6

ČSOB

ČSOB - 1

ČSOB - 2

ČSOB - 3

ČSOB - 4

ČSOB - 5

Air Bank

Air Bank - 01

Air Bank - 02

Air Bank - 03

Věříme, že tuto užitečnou automatizaci využijete. Rádi budeme za každou zpětnou vazbu.