<< Zpět do Vzdělávacího centra

Nechte si do emailu zasílat automaticky potřebné přehledy (Personalizace -> Pravidelné exporty). Pravidelné reporty vychází z uložených filtrů, posílat si můžete např.

  • úkoly na tento týden
  • faktury za minulý měsíc
  • neschválené výkazy
  • výkazy klientům za minulý měsíc apod.

Reporty vám mohou chodit s frekvencí

  • denní (vždy ráno)
  • týdenní (vždy v pondělí ráno)
  • měsíční (zvolíte si den v měsíci)

Reporty si můžete nechat zasílat v těchto formátech:

Podívejte se na to, jak pravidelné reporty zprovoznit: