<< Zpět do Vzdělávacího centra

Nyní si můžete v každém přehledu uložit vlastní filtry a použít vámi uložené filtry jedním kliknutím:

Uložit nový filtr je snadné, nastavíte si filtr dle potřeby a kliknete "Uložit filtr":

Filtr si pojmenujete, můžete ho také nastavit jako výchozí (= vždy když přijdete do přehledu, bude tento filtr aktivní). Pokud chcete, aby si filtr pamatoval i časová rozpětí (např. u výkazů, úkolů, projektů nebo faktur), zvolíte možnost pamatovat časová rozpětí :

Po uložení uvidíte nový filtr v přehledu a kliknutím ho aktivujete:

Sdílené filtry a administrace filtrů

Pokud chcete sdílet vaše filtry s kolegy, pak nyní můžete při ukládání nového filtru zaškrtnout "Sdílený". Již uložený vlastní filtr můžete také sdílet z administrace filtrů (viz níže). Takto sdílený filtr se uloží mezi vlastní uložené filtry všech aktuálních i budoucích uživatelů účtu.

Filtr můžete vždy přestat sdílet v administraci vašich filtrů (viz níže) - tato akce neodebere již sdílené filtry existujícícm uživatelům účtu, ale již tyto filtry nebudou vytvářeny novým uživatelům. 

Možnost sdílet je dostupná pouze uživateli se speciálním právem k "Nastavení účtu".

Sdílené filtry

Pokud ukládáte filtr v detailu nějakého objektu, např. záložka Výkazy v detailu konkrétního projektu, pak také můžete daný filtr kopírovat do všech ostatních detailů. Touto volbou se uložený filtr "rozkopíruje" do všech záložek Výkazy ve všech projektech vašeho účtu. Tuto volbu můžete vždy zrušit v administraci filtrů (viz níže), případně v administraci filtrů u již uložených filtrů tuto volbu aktivovat.

Sdílené filtry

Vlastní filtry můžete spravovat v rámci sekce Personalizace. U filtrů můžete:

  • mazat
  • přejmenovat
  • měnit pořadí v daném přehledu
  • označit filtr jako výchozí pro daný přehled (nebo naopak odeznačit)
  • sdílet filtr (viz výše)
  • u filtrů v detailech můžete také zvolit možnost kopírování do všech detailů (viz výše)

Správa filtrů

Jak aktualizovat uložené filtry

💡 Tip 1: pokud potřebujete aktulalizovat již uložený filtr a nechcete vytvářet filtr nový, stačí filtr s aktualizovanými kritérii uložit s identickým názvem (včetně shody velikosti písmen) a filtr se uloží se změnami. (filtr se zobrazí 2x, ale po obnovení obrazovky už tam bude jen 1x)​​

💡 Tip 2: pokud jste tvůrcem sdíleného filtru a potřebujete daný filtr aktualizovat u všech uživatelů, pak stačí daný filtr uložit znovu s identickým názvem (viz Tip 1), už ale nezaškrtávejte volbu "Sdílet", takto aktualizovaný filtr se aktualizuje u všech uživatelů, kteří tento sdílený filtr mají.