<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud potřebujete do faktur, nabídek, objednávek, proforem nebo smluv doplnit k položkám dokladu vlastní sloupeček, např. pro doplňující informaci či poznámku k položce faktury, pak si nyní můžete nový sloupec doplnit přes Vlastní atributy.

Jsou zde 2 možnosti:

  1. Vlastní atribut pro položky dokladů
    • tuto volbu využijete, pokud chcete mít atribut/sloupeček na dokladech vždy
    • pokud ale hodnoty necháte prázdné, sloupec se na exportovaném pdf nezobrazí
  2. Vlastní atribut pro produkty (=položky skladu/ceníku)
    • pokud v Caflou používáte Produkty (=sklad/ceník), lze vlastní atribut produktu zobrazit na dokladu
    • pokud hodnoty necháte prázdné, sloupec se na exportovaném pdf nezobrazí

Takto mohou vypadat vlastní sloupečky faktury:

Faktura s vlastními sloupci u položek

Jak pracovat s vlastními atributy, se dozvíte zde: Jak pracovat s vlastními atributy 📖

ad1) Pokud chcete univerzálně přidat sloupec k položkám dokladů, pak zvolíte při vytváření vlastního atributu typ objektu "Položky dokladů":

Faktura s vlastními sloupci u položek

ad2) Pokud chcete přidat do dokladů sloupec, který se automaticky vyplní z produktui (=položky skladu/ceníku), pak zvolíte při vytváření vlastního atributu typ objektu "Produkty" a zaškrtnete "Zobrazit na položkách dokladů, kde je připojen produkt":

Faktura s vlastními sloupci u položek