<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud pracujete na projektech, které jsou si podobné nebo se opakují, můžete nyní založit nový projekt jako kopii jiného, existujícího projektu, kdy existující projekt funguje jako "šablona" pro ten nový:​

Caflou zkopíruje "šablonu" a do nového projektu převezme to hlavní, nastavení, rozpočty, termíny (relativně k datu duplikace) a hlavně úkoly:​

U úkolů se duplikují i termíny a to relativně, dále také stavy, priority a také to do's (včetně termínů a přiřazených osob).​​

V rámci projektu lze stejně jako úkoly duplikovat i příjmy a výdaje a položkové rozpočty.

💡 Duplikaci projektů můžete použít i pro práci se šablonami, zde se podívejte jak: Jak pracovat v CAFLOU se šablonami 📺

Atributy projektu i úkolů lze samozřejmě před uložením upravit, od termínů, přes přiřazené osoby, rozpočty, ale základ máte nastaven.