Jméno: Tomáš Sembol
Pozice: jednatel
Název firmy: SEMA DesignING., s. r. o.
Www: www.sema.cz
Obor: vývoj a výroba průmyslových strojů na míru a konstrukční kancelář

„Díky Caflou máme přehled, kam se firma posunula, a výhled, kam se do budoucna posouvá.“

Čím se firma zabývá: Zabývá se průmyslovou automatizací – vyrábí stroje na míru pro potravinářský a zpracovatelský průmysl a v rámci konstrukčních služeb vyvíjí produkty na míru.

Jaký má objem zakázek: Firma má široké spektrum klientů, od korporátů po malé firmy. Pracují na dlouhodobých i krátkodobých projektech.

Caflou ve firmě používá přibližně 13 pracovníků, převážně zaměstnanců. „Caflou jsme si vybrali proto, že jsme chtěli jeden centrální systém, kde budeme mít 90 % agendy. Díky jeho flexibilitě a možnosti nastavení vlastních atributů a automatizací ho využíváme opravdu zeširoka,“ říká jednatel Tomáš Sembol.

Pro každou novou zakázku využívá firma v Caflou nabídky, které poté zákazník jednoduše online pomocí tlačítka potvrdí. Práci jim ulehčuje i elektronický podpis předvyplněné smlouvy o dílo. Následně podle typu zakázky použijí přednastavené šablony projektů, v nichž si předem vytvořili Ganttův diagram, úkoly přiřazené konkrétním pracovníkům nebo to-do listy. Když je vývoj hotový, poptávají od dodavatelů materiál. K tomu jim v Caflou pomáhá CRM, kde zadávají poptávky i vystavují objednávky. V projektu trackují ke každé fázi čas a pro interní účely sledují plnění rozpočtu. „V Caflou hlídáme rozpočet. Všichni vědí, jaké mají hodinové dotace na jednotlivé úkoly i celkově na projekt. Sledujeme, jak se projektu vede, a na základě toho děláme opatření nebo data používáme pro plánování budoucích nabídek a projektů,“ popisuje přínosy Caflou jednatel firmy.

K vyhodnocení práce jim pomáhají reporty. „Kontrolujeme obraty v jednotlivých segmentech, výdaje na jednotlivé kategorie, které máme v Caflou zavedené, a porovnáváme předchozí a následující měsíce i roky. Máme tak přehled, kam už se firma posunula, a výhled, kam se posouvá,“ pochvaluje si Tomáš Sembol.

V Caflou evidují přijaté i vydané faktury, hlídají veškeré příjmy a výdaje, mzdy. Začínají sledovat cash flow a v brzké době plánují kompletní napojení na banku.

Chválí si i automatizace pracovního procesu. „Automatizacemi odbouráváme klikání,“ trefně popisuje Tomáš Sembol, „když například pro hotový stroj zakládám servis, mám u daného projektu přednastavené tlačítko servis. Tím se automaticky vytvoří úkol, pod ním se automaticky založí servisní protokol a automaticky se nastaví notifikace, která mě po určené době na provedení servisu upozorní. Nemusím na to myslet, Caflou mi to automaticky připomene,“ dodává jednatel firmy SEMA.

Za největší přínosy Caflou považuje, že nemusejí používat více nepropojených systémů najednou a mají vše na jednom místě – projekty, nabídky, kalkulace, změřený čas, faktury, doklady, fotky, účtenky, kontakty nebo kalendář. „Vše máme kompletně propojené, a do sekundy máme potřebná data, na kterých můžeme stavět predikci do budoucna,“ shrnuje Tomáš Sembol.
 

<< Zpět ke všem Případovým studiím