Jména: Michael Urban
Pozice: jednatel
Název firmy: Abbreva Virtual
Www: www.abbreva.cz
Obor: vývoj webů na Drupalu a digitální marketing

„Caflou je perfektně strukturovaný program v češtině, který má vše, co agentura potřebuje.“

Čím se firma zabývá: Digitální agentura, která dodává kompletní a profesionální řešení webů na míru, konzultace a poradenství z hlediska výkonnostního marketingu. Zaměřují se spíše na větší firmy. 

Agentura Abbreva Virtual přešla na Caflou z Wrike. Oceňují jednoduchost, přehlednost i české uživatelské prostředí, které Caflou nabízí. 

K jednotlivým projektům v Caflou přiřazují na sebe navazující úkoly, které se řídí podle stavů projektu (nový, rozpracovaný atp.), a progres práce si vizualizují v Ganttových diagramech. Díky tomu vždy vědí, v jakém stavu projekt je. Na jednotlivé stavy jsou navázány automatizace, například při změně stavu se úkol automaticky přiřadí určitému pracovníkovi, to jim šetří čas i manuální práci. „Automatizace workflow jsou super, určitě jich zavedeme více,“ pochvaluje si Michael Urban. V Caflou také měří a vykazují čas. „I tady máme automatizaci. Jakmile někdo změní u daného úkolu stav, Caflou automaticky začne trackovat čas,“ popisuje jednatel. 

„Důležité jsou pro nás hlavně rozpočty a zadávání hodin, z toho počítáme náročnost projektu,“ pokračuje Michael Urban. Díky evidenci příjmů a výdajů u projektu získávají přehled o jeho ziskovosti. Chystají se v Caflou také fakturovat. Caflou mají přes API napojené na Make, a integrují tak data z ostatních používaných aplikací. 

Pro některé klienty v Caflou zřizují klientskou zónu. „Zefektivňuje to práci. Díky tomu, jak je Caflou postavené, dáme jednoduše klientovi přístup a nastavíme si, aby viděl data, která potřebuje, tedy úkol, jeho termín a prioritu. V Caflou s klientem také sdílíme informace a snadno komunikujeme přes chat a komentáře,“ vypočítává Michael Urban. 

„Caflou má pro nás ty výhody, že je přehledné a perfektně strukturované, je v češtině a nabízí vše, co potřebujeme, včetně možnosti automatizace. Oceňujeme také skvěle zdokumentované API, což umožňuje napojení na externí systémy,“ shrnuje Urban.
 

<< Zpět ke všem Případovým studiím