Nezáleží na tom, jak velká je vaše firma, ani na tom, nakolik jste ziskoví, nebo kolik potenciálních obchodních partnerů se o vaše podnikání zajímá. Nemůžete přežít, pokud nebudete mít pod kontrolou firemní cash flow. Jeden z nejrychlejších zabijáků dobrého cash flow jsou pozdě platící odběratelé. 

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🚦 Série scénářů a příkladů Na co si dát pozor při řízení cash flow

Zvláště menší podnikatelé dodávající do dalších společností musí být při inkasování svých pohledávek aktivní. Menší společnosti mnohdy nemají stanoveno penále pro pozdní platby svých zákazníků. S nastavením procesů spojených s včasnými úhradami je to obdobné – nejsou vůbec nebo jsou naprosto minimální. Pokud váš obchodní partner neví s jistotou, že o vás uslyší bezprostředně poté, co se se svou platbou vůči vám zpozdí, můžete si být jisti, že budete mezi posledními dodavateli, kterým se váš obchodní partner bude snažit zaplatit. 

Pokud tedy ještě nemáte nastavené jasné postupy pro stanovení poplatků a vyvozování důsledků za zpožděné platby, je na to vhodný čas. Podle ustanovení obchodního zákoníku platí, že pokud není mezi stranami dohodnuto jinak, je splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení nebo dodání zboží nebo služby podle toho, co nastane později. Nedojde-li k zaplacení v uvedené či sjednané lhůtě, začnou bez jakékoliv další výzvy nebo upomínání nabíhat úroky z prodlení. Jejich výše se odvozuje od roční repo sazby České národní banky zvýšené o 8 procentních bodů. Například je-li repo sazba 1 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 1 + 8 = 9 %. Tato zákonná sazba pro úroky z prodlení je platná pro prodlení, ke kterým dochází ve druhém pololetí roku 2018. Strany v obchodním vztahu si samozřejmě mohou dohodnout jinou splatnost, respektive jiné než zákonné úroky z prodlení. Konkrétní úrok z prodlení se rovná násobku dlužné částky, úrokové sazby a počtu dnů prodlení děleno 365, např.:

 

Dlužná částka 100.000 Kč, úroková sazba ze zákona 9 %, 30 dní prodlení

Úrok = 100.000 Kč x 9 % x 30 dní / 365 dní =   740 Kč

 

Vytvořte si vnitrofiremní harmonogram postupu od první písemné upomínky, přes telefonické upozornění neplatícího obchodního partnera až po odstávku dodávek. Rozlišit můžete ojedinělé případy zpoždění od klientů s chronicky pozdní platební morálkou. Zároveň do svých interních postupů zapracujte opatření, která mohou být pro vaši situaci relevantní – například nabízení slev při brzkých platbách, využití faktoringu, Cashbotu či Rogeru, prodej pohledávek, posuzování solventnosti obchodních partnerů pomocí bonitních modelů apod.  

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem článkům série Na co si dát pozor při řízení cash flow

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.