Ondřej Koudela jako Caflou ambasador plní externí roli konzultanta pro zavedení Caflou do vaší firmy. Ondřej u vás plní tyto role nebo jejich kombinaci:

 • Procesní konzultant
 • Interim manažer
 • Externí finanční ředitel
 • Expert na automatizaci procesů
 • Expert na zavedení Caflou a jeho maximální využití

📜 Ondřej Koudela je v rámci skupiny Caflou guides autorizovaným partnerem Caflou pro implementace Caflou do firem. Kontaktovat ho můžete zde:

Ondřej firmám pomůže s následujícím:

 • Definice a nastavení firemních procesů
 • Automatizace procesů, propojení systémů (viz Automatizace pro každého s Ondřejem Koudelou)
 • Validace dat a interpretace dat pro efektivní řízení firmy a zakázek (např. řízení cash flow)
 • Vytěžení maxima z Caflou
 • Zaškolení uživatelů Caflou

Ondřeje představujeme v rozhovoru, kde popisujeme, jaké přínosy Ondřej může firmám přinést. Ondřej také popisuje svoji čerstvou zkušenost s implementací Caflou do společnosti Kotmel instalatéři s.r.o. (15 zaměstnanců, případová studie):

Ideální firma

 • 10+ zaměstnanců
 • Chce řešit automatizaci práce (a tak omezit ruční práce, eliminovat chyby, udělat zaměstnance šťastnějšími)
 • Chce si udělat pořádek v procesech
 • Chce systematicky řešit cash flow
 • Chce využít Caflou na maximum

Možné módy spolupráce

Spolupráce je vždy na míru podle aktuální potřeby firmy, formát se může lišit v čase. Běžná spolupráce může mít tyto formy:

 • 1-2 dny v týdnu uvnitř firmy
 • Pravidelné online či telefonické konzultace
 • Nárazové online konzultace
 • Kombinace výše uvedených

Jak vše probíhá

 • Poznání se
  • Sedneme si?
  • Je jasné, co chceme dokázat?
  • Dokáži pomoci?
  • Jak by spolupráce mohla vypadat?
  • Finanční stránka
 • "Projekt" (realizace změny)
  • Uhnízdění v Caflou
  • Jak vše funguje, jak se vše zadává
  • Zaučení uživatelů 
  • Optimalizace procesů
  • Automatizace

Placená spolupráce

Jedná se o placenou spolupráci, kdy se domlouváte přímo s Ondřejem na módu i finanční stránce spolupráce. 

 • Každému zákazníkovi poskytne úvodní hodinovou konzultaci zdarma.
 • Jeden manday (den práce jednoho Caflou Guida) stojí 8042 Kč
 • Pro kratší spolupráce platí hodinová cena 1420 .

Kontakt