Ondřej Koudela jako CAFLOU ambasador plní externí roli konzultanta pro zavedení CAFLOU do vaší firmy. Ondřej u vás plní tyto role nebo jejich kombinaci:

 • Procesní konzultant
 • Interim manažer
 • Externí finanční ředitel
 • Expert na automatizaci procesů
 • Expert na zavedení CAFLOU a jeho maximální využití

Ondřej firmám pomůže s následujícím:

 • Definice a nastavení firemních procesů
 • Automatizace procesů, propojení systémů
 • Validace dat a interpretace dat pro efektivní řízení firmy a zakázek (např. řízení cash flow)
 • Vytěžení maxima z CAFLOU
 • Zaškolení uživatelů CAFLOU

Ondřeje představujeme v rozhovoru, kde popisujeme, jaké přínosy Ondřej může firmám přinést. Ondřej také popisuje svoji čerstvou zkušenost s implementací CAFLOU do společnosti Kotmel instalatéři s.r.o. (12 zaměstnanců, případová studie):

Ideální firma

 • 10 zaměstnanců+
 • Systematicky chce řešit cash flow
 • Chce řešit automatizaci práce (omezit ruční práce)
 • Chce si udělat pořádek v procesech
 • Chce využít CAFLOU na maximum

Možné módy spolupráce

Spolupráce je vždy na míru podle aktuální potřeby firmy, formát se může lišit v čase. Běžná spolupráce může mít tyto formy:

 • 1-2 dny v týdnu uvnitř firmy
 • Pravidelné online či telefonické konzultace
 • Nárazové online konzultace
 • Kombinace výše uvedených

Jak vše probíhá

 • Poznání se
  • Sedneme si?
  • Je jasné, co chceme dokázat?
  • Dokáži pomoci?
  • Jak by spolupráce mohla vypadat?
  • Finanční stránka
 • "Projekt" (realizace změny)
  • Uhnízdění v CAFLOU
  • Jak vše funguje, jak se vše zadává
  • Zaučení uživatelů 
  • Optimalizace procesů
  • Automatizace

Placená spolupráce

Jedná se o placenou spolupráci, kdy se domlouváte přímo s Ondřejem na módu i finanční stránce spolupráce.

Základní Ondřejova sazba je 542 Kč (Ondřej není plátce DPH).

Kontakt