<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud ve firmě či týmu pracujete na různých typech projektů, které mají odlišný průběh a tedy i fáze (stavy), můžete si v Caflou nastavit, jaké stavy mají být k dispozici pro jaké typy projektů, či jaké typy úkolů jsou k dispozici pro jaké typy projektů. Usnadníte tak "kategorizaci" úkolů a projektů, zpřehledníte procesy a omezíte chyby. 

Lze nastavit tyto vztahy/vazby:

  1. Vztah typ projektu ⏩ stavy projektů - typ projektu určuje, jaké stavy projektů jsou pro daný typ projektu k dispozici
  2. Vztah typ projektu ⏩ typy úkolů - typ projektu určuje, jaké typy úkolů jsou pro daný typ projektu k dispozici
  3. Vztah typ úkolu ⏩ stavy úkolů - typ úkolu určuje, jaké stavy úkolů jsou pro daný typ úkolu k dispozici

Zde se můžete podívat na názornou ukázku:

☝ Nastavit tyto vztahy může pouze uživatel s přístupem k Nastavení účtu.

💡 Navázat na tato nastavení můžete i v rámci variantních nástěnek Kanban, kdy si můžete vytvořit vlastní nástěnky právě pro zvolené typy a stavy (tedy např. nástěnka pro prodej, výrobu atd.): Jak vytvářet vlastní "variantní" Kanban nástěnky 📺