<< Zpět do Vzdělávacího centra

Dodací list můžete vygenerovat pro tyto typy dokladů:

  1. Vydaná faktura
  2. Vydaná proforma
  3. Vydaná nabídka
  4. Přijatá objednávka

Dodací list vygenerujete přes akční menu dokladu. Máte 2 možnosti:

  1. Vytvořit dodací list - vytvoří se nový doklad, který se uloží do Caflou
  2. Sdílet dodací list​ - z originálního dokladu jen vytvoříte "potvrzení", které přímo z Caflou sdílíte nebo můžete stáhnout ve formě PDF, takový dodací list se do Caflou neukládá

Dodací list k faktuře

​Následně můžete dodací list poslat emailem, případně si zkopírovat odkaz na doklad a nebo si doklad stáhnout:

Sdílet dodací list k dokladu

​​Dodací list může vypadat takto:

Export dodacího listu k faktuře

Dodací list lze také vytvořit/exportovat/sdílet bez cen (stačí zvolit ve formuláři):

Možnosti zobrazení cen

Dodací listy lze také elektronicky podepsat:

Elektronický podpis dodacího listu