<< Zpět do Vzdělávacího centra

Pokud potřebujete své produkty organizovat do více  oddělených skladů, můžete si "interní" sklady doplnit. Sklady si spravujete přes akci "Spravovat sklady" v sekci "Skladové pohyby":

Více skladů 1

Kliknutím se přesunete do Nastavení účtu, sekce Číselníky a Produkty, kde lze přidávat sklady.

První sklad, který vytváříte, je vždy nastaven jako výchozí a všechny existující produkty se do tohoto skladu vloží:

Více skladů 2

U každého dalšího skladu pak můžete zvolit, zda právě tento má být výchozí a zda do něj přesunout všechny produkty a jejich skladové zásoby.

V přehledu produktů si pak můžete zobrazit sloupec "Dílčí sklad", kde uvidíte, kolik položek je v každém ze skladů:

Více skladů 3

Ve skladových pohybech pak vidíte, v rámci jakého skladu došlo k danému pohybu:

Více skladů 4

Položky můžete mezi svými sklady "interně" přesouvat v rámci Naskladnění/Vyskladnění (včetně hromadné akce), vždy ve formuláři volíte směr pohybu, tedy zdrojový a cílový sklad pohybu:

Více skladů 5

V rámci fakturace nebo třeba vytváření nabídek či objednávek pak můžete zvolit, k jakému skladu daná položka patří. Výchozí sklad je nastaven automaticky a můžete ho změnit:

Více skladů 6