<< Zpńõt do Vzdńõl√°vac√≠ho centra

  • Dovolen√©/absence se eviduj√≠ pŇôes ud√°losti/kalend√°Ňô.
  • Lze si je vyfiltrovat v pŇôehledu "Ud√°losti" u kalend√°Ňôe
  • Dovolen√© se zohledn√≠ v reportech "Vyt√≠Ňĺen√≠ t√Ĺmu"

Více se dozvíte zde:

DalŇ°√≠ moŇĺnosti pr√°ce s absancemi a dovolenou:

  1. Dovolen√© ńći jin√© absence lze schvalovat - identicky jako u v√ĹkazŇĮ lze dovolenou schv√°lit nebo zam√≠tnout. K dispozici pro atribut "Schv√°leno" jsou stavy "ńĆek√°", "Ano", "Ne".
  2. V pŇôehledu ud√°lost√≠ mŇĮŇĺete filtrovat nejen typem ud√°losti "Dovolen√°", ale i stavem schv√°len√≠ - pokud si napŇô. uloŇĺ√≠te vlastn√≠ filtr na dovolen√© ke schv√°len√≠, pak si takov√Ĺ pŇôehled mŇĮŇĺete vloŇĺit i na N√°stńõnku nebo do lev√©ho panelu (v r√°mci personalizace).
  3. V pŇôehledu ud√°lost√≠ tak√© u dovolen√Ĺch a ostatn√≠ch absenc√≠ vid√≠te d√©lku absence (pońć√≠taj√≠ se pouze pracovn√≠ dny dan√©ho uŇĺivatele). Sloupce ""D√©lka absence" a "Schv√°leno" si mus√≠te nejprve zobrazit.
  4. nastaven√≠ "Vyt√≠Ňĺen√≠ t√Ĺmu" mŇĮŇĺete nastavit limit na pońćet dn√≠ dovolen√© na aktu√°ln√≠ kalend√°Ňôn√≠ rok a vid√≠te tak√© pońćet jiŇĺ vyńćerpan√Ĺch dnŇĮ dovolen√© za aktu√°ln√≠ kalend√°Ňôn√≠ rok (pońć√≠taj√≠ se pouze ud√°losti typu "Dovolen√°", kter√© nejsou zam√≠tnut√© a kter√© spadaj√≠ na pracovn√≠ dny dan√©ho uŇĺivatele).