V čem se liší a který je pro vás lepší?

Hlavní výhody Caflou

 1. Caflou je komplexní systém, který vám pomůže s řízením celé firmy, včetně její ekonomické stránky.
   
 2. Caflou propojuje obchodní, realizační a finanční procesy do jednoho celku, umožňuje řídit zakázky od nabídky, přes projekty až po fakturu.
   
 3. U Caflou najdete pokročilé nástroje pro finanční řízení projektů i firmy. Systém umožňuje sledovat a efektivně plánovat příjmy, výdaje, rozpočty a cash flow jak pro celou firmu, tak i pro jednotlivé projekty, dodavatele nebo zákazníky.
   
 4. Caflou nabízí automatické párování plateb se všemi evropskými bankami.
   
 5. Caflou poskytuje výkonné funkce pro hladké a efektivní řízení projektů, a to včetně podrobného vedení a evidování jejich finanční stránky. 
   
 6. Caflou používá vlastní propracovaný nástroj pro fakturaci, takže se obejdete bez napojení na další aplikace. Fakturační proces můžete v Caflou plně automatizovat.
   
 7. Caflou má díky vlastnímu workflow engine velmi široké možnosti automatizace pracovních procesů, díky nimž ušetříte rutinní manuální práci, čas i peníze.
   

Řízení firmy

Caflou i Freelo jsou komplexní a přehledné manažerské nástroje pro efektivní organizaci práce ve firmě a hladkou komunikaci s kolegy i se zákazníky. Můžete s nimi podrobně sledovat a řídit projekty i týmy, plánovat práci, hlídat vytížení a efektivitu týmů. Oba systémy si snadno nastavíte podle svých potřeb a snadno se v nich zorientujete. Důležité informace máte s Caflou i Freelem k dispozici na jednom místě na pár kliknutí. Jsou dostupné kdykoli a odkudkoli, z počítače i telefonu. Oba programy, stejně jako jejich ochotná a flexibilní zákaznická podpora, jsou české, takže se domluví každý.

Co se vám bude líbit na Caflou?

Caflou vám díky pokročilým nástrojům pomůže efektivně řídit nejen projekty a úkoly, ale celou firmu jak po obchodní, tak i po finanční stránce. Obchodní procesy (v rámci CRM) i realizační procesy chytře propojí s finančními a poskytne vám perfektní přehled o celkovém chodu a hospodaření firmy. Umožní vám také sledovat projektové i firemní cash flow a na jeho základě účinně plánovat své finance.

Rozpočty a finance

Caflou i Freelo nabízejí sledování rozpočtů u jednotlivých projektů či úkolů. Oba programy poskytují možnost měření času i nastavitelné hodinové sazby, snadno v nich také vytvoříte výkazy. K fakturaci Freelo využívá napojení na externí fakturovací služby, Caflou má vlastní silné fakturační nástroje. U Freela oceníte funkci nastavení a sledování rozpočtů u to-do listů. K projektům pak přidává i rozpočet časový, na jehož překročení si můžte nastavit upozornění, stejně je tomu i u Caflou. Díky nejrůznějším statistikám, výkazům a grafům, které Caflou i Freelo nabízejí, zjistíte snadno například vytížení a ziskovost pracovníků i týmů.

Co se vám bude líbit na Caflou?

Caflou vám na rozdíl od Freela umožní přehledně sledovat, plánovat a řídit celou firmu i jednotlivé projekty kompletně také po finanční stránce. Můžete využít rozpočty u projektů, ale i globální rozpočty a finanční KPI. Přehledně v Caflou sledujete a naplánujete veškeré příjmy a výdaje, plánujete od položkového rozpočtu přes projektové sazby až po cash flow projektu i celé firmy. Využít můžete také evidenci nákladů na cesty či spotřebovaný materiál nebo napojení na sklad. Veškeré finance si zobrazíte v souvislostech. Caflou vám pomůže s efektivním plánováním financí a cash flow, nabízí například porovnání různých možných scénářů. Caflou také můžete propojit s bankovním účtem v českých i evropských bankách, párovat faktury a platby a sledovat, jak se do cash flow promítají v reálném čase.

Fakturace a integrace

Caflou i Freelo nabízejí možnost integrace s fakturačními a účetními programy, například Fakturoid nebo iDoklad, a s dalšími běžnými aplikacemi. 

Co se vám bude líbit na Caflou?

Caflou poskytuje kromě napojení na účetní programy (např. Pohoda, Money S3, Abra Flexi či iÚčto) i vlastní plnohodnotný nástroj pro fakturaci. V Caflou tak můžete faktury snadno vytvářet, a to i přímo v projektech – z nabídek, objednávek, výkazů či z trackovaného času. Caflou umožňuje také vytvářet pravidelné faktury automaticky a automaticky je také k určitému datu rovnou odesílat. Caflou má také přímé napojení na bankovní účty ve všech evropských bankách, vydané i přijaté faktury tak můžete párovat s bankovním účtem. Pro evidenci přijatých faktur můžete použít funkcí vytěžování dat z faktur pomocí umělé inteligence.

Do Caflou můžete také přímo připojit svou e-mailovou schránku a Caflou používat jednoduše jako e-mailového klienta a snadno evidovat přímo v systému e-mailovou komunikaci se zákazníky a na projektech.

Projektové řízení 

Caflou i Freelo vám budou skvělými pomocníky při efektivním řízení projektů a komunikaci ve firmě.  Můžete vytvářet projekty a přiřazovat je pracovníkům, sledovat a řídit rozpočet i časovou dotaci projektu, spravovat a měnit termíny, měřit čas, který na projektu pracovníci stráví, vytvářet výkazy a přehledy. Oba systémy pracují s pokročilým nástroji pro řízení projektů, jako je nástěnka Kanban, Ganttův diagram nebo WBS. Freelo I Caflou vám nabídne propracovanéý to-do listy a oceníte i sledování úkolů napříč projekty. 

Co se vám bude líbit na Caflou?

Caflou vám umožní projektové řízení v rámci jednoho systému propojit s dalšími firemními procesy, jako je CRM nebo fakturace. Řídit projekty komplexně v Caflou můžete i po finanční stránce, nad rámec pouhého vykazování hodin a sledování časových rozpočtu. Můžete využít položkové rozpočty i sledovat a řídit cash flow projektů nebo celé firmy. V Caflou můžete u projektů evidovat náklady například na vynaložený materiál nebo pracovní cesty, využít lze i napojení na sklad. Přímo v projektu snadno vytvoříte nabídky a objednávky a daný projekt také přímo v Caflou vyfakturujete, nepotřebujete napojení na externí fakturační systém. V Caflou můžete zakázky zobrazit dvou typech Ganttova diagramu – aktivity můžete sledovat i optimalizovat buď v nadprojektovém diagramu, nebo si snadno přepnout na detailní diagramy každého projektu. 

💡Tip: Tápete v řízení projektů? Máte problém dovést své projekty a týmy k úspěšným koncům a splněným cílům? Podívejte se na Caflou sérii Jak efektivně řídit projekty

Automatizace

Caflou i Freelo umožňují nastavit automatické provádění části pracovního procesu. Ušetříte opakovanou manuální práci a zbude vám čas na produktivní úkoly. K dispozici v obou programech jsou šablony projektů, úkolů nebo to-do listů, které lze opakovaně používat a přizpůsobovat dle potřeb. Stejně tak snadno nastavíte také automatické opakování úkolů nebo opakování rozpočtů

Co se vám bude líbit na Caflou?

Caflou poskytuje velmi silné a propracované možnosti automatizace firemních procesů, používá vlastní workflow engine, pomocí kterého si nastavíte podmínky a akce, které robot vykonává za vás, např. mění stavy, zodpovědnosti, zvyšuje priority, notifikuje nebo posílá emaily či vytváří úkoly, projekty nebo nabídky ze šablon. Kromě automatizace práce a rutinních úkolů získáte s Caflou například také možnost automatizace finančních procesů a fakturace. Caflou také nabízí funkci automatického vytváření a odesílání pravidelných faktur e-mailem přímo z aplikace, včetně upomínek. Tato funkce vám ušetří čas i práci s odesíláním faktur nebo upomínáním klientů. Caflou dokáže automaticky párovat pohyby na bankovním účtu a faktury. Tyto platby se automaticky promítají do cash flow. Hodit se může také automatické generování grafických reportů z dat, které máte v Caflou.

Verdikt

Freelo je výborný partner pro komunikaci v týmu a pro organizaci práce v projektech. Hodí se pro firmu, která tolik nevyužije pokročilé a výkonné nástroje pro finanční řízení, nepotřebuje projekty řídit i po ekonomické stránce nebo důkladně plánovat finance, a nevyužije ani provázání projektů s dalšími firemními procesy, jako je CRM nebo finanční řízení. 

Pokud však hledáte intuitivní ale zároveň komplexní firemní systém, který vám pomůže efektivně řídit celou firmu včetně ekonomického hlediska, propojit CRM, projekty a faktury, zvýšit produktivitu a ušetřit čas, bude pro vás vhodnější volbou Caflou.