Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Petr Macek & Co. s.r.o., IČ: 04075081 (dále jen Petr Macek & Co.), která vyvíjí a provozuje webovou službu Caflou, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na bezpečných serverech, které se nachází na území Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v bezpečném data centru. Více informací o bezpečnosti zde: https://www.caflou.cz/bezpecnost/

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Petr Macek & Co. si vyhrazuje právo, ale není povinen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

  1. Osobní údaje uživatelů služby Caflou: jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu caflou.cz a používají Službu. V registračním formuláři vyžadujeme, emailovou adresu a heslo vytvořené uživatelem nebo ověření pomocí profilu na platformě Facebook nebo Google. Uživatel může ve svém profilu po přihlášení (na app.caflou.cz) emailovou adresu a heslo změnit.
    • Petr Macek & Co. využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, přes PayPal nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Petr Macek & Co. neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.
  2. Osobní údaje návštěvníků: návštěvníci webu caflou.cz mohou zadat do live chatu jejich osobní údaje, a to buď přímo v konverzaci nebo mohou být vyzváni k vyplnění údajů před zahájením konverzace.
  3. Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Petr Macek & Co.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Petr Macek & Co. chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů.

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele je vždy možná pouze po přihlášení do účtu Služby Caflou na app.caflou.cz.

Více informací o bezpečnosti zde: https://www.caflou.cz/bezpecnost.

Jak používáme cookie soubory?

Při využití služeb a produktů Caflou mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služby Caflou. Petr Macek & Co. respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Caflou v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Caflou a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Uživatel může po přihlášení do jeho účtu na app.caflou.cz editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat celý profil a/nebo účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na podpora@caflou.cz. Proces kompletního smazání Caflou profilu a/nebo účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany Petr Macek & Co. vyzván k ověření vlastnictví profilu a/nebo účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce návštěvník webu caflou.cz vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na podpora@caflou.cz. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Všeobecné obchodní podmínky

Využívání Služby Caflou se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na adrese https://www.caflou.cz/obchodni-podminky/

Závěrečná ustanovení

Petr Macek & Co. si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese www.caflou.cz

Poslední aktualizace proběhla 21. 5. 2016.