Tzv. „lockdowny“ během celosvětové pandemie přiměly organizace k experimentaci s inovativními a flexibilnějšími způsoby práce. Začaly se prosazovat modely práce na dálku a jiné hybridní modely a většina zaměstnanců tento nový způsob práce ocenila. Žádné dojíždění ani další náklady spojené s prací v kancelářích. Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Obědy z domova. Méně kancelářských dramat.

Některé studie také prokázaly, že práce na dálku zaměstnavatelům přímo prospívá; nejenže by firmy měly spokojenější zaměstnance – výzkum taky ukázal, že by mohli být dokonce produktivnější než jejich kolegové, kteří sedí v kanceláři.

Navzdory nadějím mnoha lidí se však flexibilní pracovní modely a rozvrhy začaly postupně tisícům zaměstnanců vzdalovat. Jak tedy nyní vypadá práce na dálku? Pociťují všichni zaměstnanci nechuť k návratu do kanceláře? Věc se možná má jinak. Pojďme se podívat na podrobnosti. 

🎓 Caflou sérii "Jak řídit firmu a tým na dálku" přináší CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu 100% digitálně, i na dálku.

Firmy svolávají lidi zpět do kanceláře

Od technologických gigantů, jako jsou Salesforce a Google, až po globální firmy poskytující finanční služby, jako je J.P. Morgan, se mnoho firem snaží přimět své zaměstnance, aby se vrátili do kanceláře – a některé to přímo nařizují. Údajným důvodem je přesvědčení vedoucích týmů, že přítomnost v kanceláři zvyšuje produktivitu, a někteří ji považují za nezbytnou pro posílení spolupráce.

Například David Solomon, generální ředitel společnosti Goldman Sachs, považuje osobní interakci za nedílnou součást "firemního ekosystému". Nicméně i přes firemní strategii spoléhající na návraty do kanceláří, která byla zavedena v březnu 2022, se velká část zaměstnanců nadále brání návratu do kanceláře na pět dní v týdnu.

Snahy zaměstnanců o práci z domova nejsou marné – pracovníci v boji proti návratu do kanceláře naopak vítězí a mnoho velkých podniků v reakci na odmítání zaměstnanců dodržovat povinné dny v kanceláři tyto předpisy ruší.  

Rozporuplný výzkum a narativ o produktivitě

Nová studie přinesla zajímavé informace o tom, že pracovníci na dálku jsou méně produktivní než jejich kolegové v kanceláři. Ale počkat – neprováděly se v době pandemie studie, které dokazovaly opak? Neuvádějí zastánci hnutí práce z domova tyto výzkumy jako pádné důvody pro pokračování ve flexibilních pracovních modelech?

Zde jsou důležité nuance. Ano, nová studie naznačuje, že někteří pracovníci na dálku ve velmi specifické oblasti práce (pracovníci zadávající data) jsou produktivnější v kanceláři než doma. Ale může to být jednoduše proto, že podle staré studie z roku 2012 lidé lépe plní nudné úkoly, pokud jsou v kanceláři. Stejná studie také zjistila, že pracovníci jsou doma produktivnější, pokud jsou jim zadávány kreativní úkoly.

Na druhou stranu tato studie zjistila, že čím více hodin zaměstnanec pracuje z domova, tím méně je produktivní.

Co z toho plyne? Výhody práce z domova oproti práci v kanceláři nejsou jednoznačné. Ve hře je mnoho dalších faktorů, takže zaměstnavatelé i pracovníci musí k tématu přistupovat s rozvahou a snažit se pochopit, co je pro jejich konkrétní tým a firmu nejlepší.

Jak se cítí pracovníci? Zkoumání generačních rozdílů

Brání se všichni pracovníci návratu do kanceláře? Možná vás to překvapí, ale ne všichni chtějí pracovat výhradně na dálku. Některé skupiny mileniálů a Generace Z totiž mají k návratu do kanceláře odlišný postoj. Mileniálové chtějí v drtivé většině zůstat na home office, ale určitá část příslušníků Generace Z vyhledává příležitosti v osobním kontaktu.

Co je příčinou tohoto rozporu? Podívejme se, proč jsou mileniálové pro práci z domova:

  • Ušetří za dojíždění a případně i za kávu a obědy.
  • Mohou si dovolit žít v levnějších městech.
  • Menší nebo žádné náklady na péči o děti.
  • Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (zejména proto, že neztrácejí čas každodenním dojížděním).
  • Mnozí tvrdí, že doma odvedou více práce.

Jak se dalo očekávat, mnohé nebo všechny tyto výhody se týkají i Generace Z. Co tedy motivuje mladou generaci k návratu do kanceláře? Někteří odborníci vysvětlují, že příležitosti k získání nových znalostí, přitažlivost vytváření pracovních vztahů a možnost socializace se spolupracovníky jsou hlavními důvody, proč má Generace Z zájem o práci přímo na pracovišti. Průzkum 2023 Global Workplace Survey provedený společností Gensler navíc odhalil, že mladší zaměstnanci jsou ochotnější přijít do kanceláře, pokud je jim nabídnuta kombinace různorodých a hodnotných zkušeností. 

Firmy tak mají příležitost motivovat mladší pracovníky k návratu do kanceláře nikoliv tím, že je k tomu donutí, ale spíše tím, že jim to zatraktivní. To znamená vytvářet pracovní prostředí založené na spolupráci, ulehčit dopady dojíždění (např. poskytováním vybavení na pracovišti, jako jsou posilovny) a poskytovat příležitosti ke vzdělávání a networkingu.

Hybridní práce: nejasná střední cesta

Hybridní pracovní model měl nabídnout to nejlepší z obou světů – měl zaměstnancům poskytnout požadovanou flexibilitu, aniž by se omezily výhody, které nabízejí fyzická pracoviště, jako např. efektivnější spolupráce a více příležitostí k navazování kontaktů.

V praxi se však hybridní práce neosvědčila tak, jak jsme očekávali. V celosvětové studii provedené platformou pro zapojení zaměstnanců TinyPulse, 80% vedoucích pracovníků HR uvedlo, že hybridní práce zaměstnance vyčerpává. Nedávná studie společnosti Fishbowl označila za hlavní příčinu neúspěchu hybridních modelů špatnou komunikaci – až 49,2 % ze 7 300 dotazovaných odborníků se nevyznalo v plánu hybridní práce společnosti, ve které pracovali.

Nepochopení hybridního pracovního plánu společnosti je samozřejmě z velké části způsobeno nejasnou definicí politiky hybridní práce ze strany jednotlivých organizací. Jaký je postup při schvalování žádostí o vzdálenou/hybridní práci? Existují pravidla pro proplácení cestovních náhrad? Které dny v týdnu nebo měsíci by měli být všichni společně přítomni v kanceláři pro spolupráci a teambuildingové aktivity?

To jsou jen některé otázky, na které musí zaměstnavatelé jasně odpovědět a zároveň tyto odpovědi sdělit svým zaměstnancům. Vzhledem k událostem, které se odehrávají, můžeme navíc pozorovat nejistotu zaměstnavatelů vůči hybridní a vzdálené práci. Firmy, které nařídily návrat do kanceláře "na plný úvazek a hned" již změnily svůj postoj, zatímco jiné, které slibovaly práci na dálku na plný úvazek (uveďme zde třeba společnost Snap), své přísliby již odvolaly.

Je zřejmé, že pro efektivitu tohoto modelu je nezbytné, aby zaměstnavatelé navrhli dobře promyšlené a komplexní praktiky pro hybridní práci a správně je sdělovali zaměstnancům. 

Jak přistupovat ke vzdálené a hybridní práci v roce 2023 a později

To, že mnoho organizací – včetně technologických gigantů jako Amazon, X a Snap – mělo problémy s hybridní a vzdálenou prací, neznamená, že tyto modely nemohou fungovat pro vás. Ve skutečnosti, pokud máte menší a agilnější tým, implementace flexibilních pracovních modelů může být pro vás jednodušší než pro velké podniky.  

Níže uvedeme, na co byste si měli dát pozor:

1. Zvažte obchodní model vaší firmy a způsob jejího fungování.

Některé organizace – a specifické obchodní funkce – jsou pro práci na dálku a hybridní práci vhodnější než jiné. Například tým digitálního marketingu může dobře pracovat na dálku, ale realizační tým musí být při své práci fyzicky přítomen. Tyto příklady jsou však poměrně přímočaré – zkusme tedy uvažovat o komplexnější situaci.

Podíváme se na příklad reálné firmy, se kterou jsme hovořili. Jedná se o marketingovou agenturu, která nabízí zaměstnancům hybridní uspořádání práce. Agentura neumožňuje vzdálenou práci v plném rozsahu, protože potřebuje, aby členové týmu, jako jsou designéři a stratégové, byli přítomni na schůzkách s klienty. Ačkoli tedy firma nepotřebuje fyzickou přítomnost svých pracovníků z interního hlediska, potřebuje, aby zaměstnanci byli přítomni na pracovišti spíše díky způsobu, jakým podniká. 

Z toho vyplývá, že každá firma funguje jinak a nejlepší způsob práce není vždy úplně jasný. Každá firma musí pečlivě zvážit své potřeby a podle toho určit zásady práce z domova.

2. Zjistěte, co vaši lidé chtějí

Stejně jako je důležité zohlednit způsob, jakým funguje vaše firma, je také důležité zohlednit způsob, jakým pracují vaši zaměstnanci – a stejně důležité je, jak chtějí pracovat oni. Promluvte si se svými spolupracovníky a pokuste se lépe porozumět jejich potřebám – chtějí pracovat plně na dálku, nebo hybridně? Jaké jsou jejich motivace k tomu, že chtějí pracovat vzdáleně (např. chtějí ušetřit náklady na dojíždění nebo se přestěhovat do oblasti s nižšími životními náklady)? 

V některých případech můžete zjistit, že nabídka benefitů – například příspěvků na cestovní náhrady – povzbudí zaměstnance, aby se dostavili do kanceláře. V jiných případech se můžete dozvědět, že beztak už chtějí strávit pár dní v týdnu v kanceláři. Mluvili jsme například s jednou menší úzce specializovanou digitální agenturou, která se svých zaměstnanců zeptala, zda se chtěli po pandemii vrátit do kanceláře nebo raději pokračovat v plně vzdálené práci. Zvolili první možnost, protože tým dával přednost společenským výhodám a přínosům spolupráce při práci v kanceláři.

Poznání toho, jak chtějí vaši zaměstnanci pracovat, vám umožní lépe vyhovět jejich potřebám a v případě potřeby dosáhnout kompromisů, které jsou výhodné pro obě strany.

3. Stanovte strategii po etapách

Poté, co pochopíte, co váš tým – a firma – potřebují, je nezbytné sladit strategii na úrovni vedení. Vedoucí pracovníci musí nastínit jasné a komplexní zásady pro práci z domova, které zahrnou specifické informace ohledně příplatků, procesů, náhrad atd. Tyto zásady pak musí být prosazovány managementem a HR a to už v inzerátu s nabídkou práce. V něm by měl být uveden alespoň nástin podmínek, za kterých může zaměstnanec pracovat z domu. Nejčastěji se pak nabídky práce umisťují na firemní weby, pracovní portály - Prace.cz, Avizo.cz, nebo Jobs.cz. 

Pokud prosazujete novou politiku hybridní nebo vzdálené práce, je nejvhodnější zavádět program po jednotlivých etapách. To vám umožní otestovat hypotézy a ujistit se, zda vyhovuje vaší firmě (a vašim lidem), než se k ní přistoupíte natrvalo.

4. Zaveďte správnou infrastrukturu

Jedním ze způsobů, jak zlepšit schopnost zaměstnanců pracovat na dálku, je poskytnout jim správnou infrastrukturu. To neznamená pouze příspěvky na vybavení – jako např. kancelářské židle a stolní zařízení – ale také digitální infrastrukturu, která podporuje vzdálenou spolupráci. Můžete například používat Slack pro interní komunikaci, nástroj jako Caflou pro sledování projektů, vztahů se zákazníky, vykazování práce nebo pořádání schůzek atd.

Vaše procedury pro flexibilní práci musí být doplněny infrastrukturou, která pomůže zaměstnancům být efektivní. V opačném případě, pokud nebudou mít k dispozici správné nástroje, budou mít problémy s výkonem.

Plánujte a řiďte projekty s Caflou

5. Nebojte se experimentovat

Nenechte se odradit, pokud vaše hybridní strategie není dokonalá hned od začátku – ani největší světové společnosti ji ještě nezvládly „na jedničku“. Prostě důvěřujte svému týmu a průběžně upravujte strategii, dokud nedosáhnete uspořádání, které bude vyhovovat jak vašim zaměstnancům, tak i firmě. 

Přestože jsme od konce pandemie zaznamenali v oblasti vzdálené a hybridní práce poměrně dost změn – včetně četných diskuzí, výměn názorů i rozepří mezi zaměstnanci a zaměstnavateli – je jasné, že k dokonalým flexibilním pracovním modelům máme ještě daleko. A právě proto je tak důležité, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé spolupracovali a hledali kompromisy, které budou výhodné pro obě strany. 
 

<< Zpět ke všem článkům série Jak řídit firmu a tým na dálku