Mnoho firem považuje přechod na vzdálený pracovní mód vyřešený tím, že si jejich zaměstnanci nainstalovali Zoom (nesmí chybět společná selfies z video konferencí), mají přístup k firemnímu emailu a v lepším případě používají firemní kanál na Skypu. I tak se dá pracovat na dálku, ale je to to nejlepší, s čím firma mohla pro svoji distribuovanou práci přijít? Určitě ne, to je taková hezká úroveň 2 na škále 1-5 vyspělosti vzdálených týmů. Mohlo by to být horší, ale dá se to posunout o pořádný kus dál.

🎓 Caflou sérii "Jak řídit firmu a tým na dálku" přináší CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu 100% digitálně, i na dálku.

5 úrovní distribuovaných týmů

🐌 Úroveň 0

V této úrovni mluvíme o práci, kterou nelze vykonávat, pokud nejste fyzicky tam, kde je té práce třeba. Představte si třeba pracovníka na stavbě, obsluhu v restauraci či kadeřnici. U těchto a typově podobných profesí nelze jejich práci vykonávat na dálku. Nicméně mnoho firem si před krizí způsobenou virem COVID-19 myslelo, že zaměstnávají mnohem více zaměstnanců, kteří opravdu nemohou svou práci vykonávat na dálku, než co realita nakonec ukázala. 

🐢 Úroveň 1

Na této úrovni funguje velká část nedistribuovaných firem. Firmy na této úrovni nemají snahu vytvářet podmínky pro vzdálenou práci, a to ani přes to, že mnozí jejich zaměstnanci by zvládali svoji práci více či méně efektivně odvádět i na dálku, pokud by museli, a to třeba den či dva. Většinou zaměstnanci takové firmy pracují pouze, pokud jsou fyzicky v zaměstnání. Práci vykonávají jen v pracovní době, v místě zaměstnání, na firemních zařízeních. U těchto firem není snadné použít firemní email či kalendář z domova. Firmy na úrovni 1 nebyly na krizi připraveny. 

🐔 Úroveň 2

Mnoho firem se během krize nachází na úrovni 2. Takové firmy akceptovali, že je nutné po určitou (omezenou) dobu pracovat z domova. Tyto firmy se nicméně snaží simulovat jejich běžné pracovní prostředí v prostředí domova (např. stejný rozvrh, stejné schůzky, stejná pracovní doba). U firem na úrovni 2 mají zaměstnanci vzdálený přístup k firemním informacím, naučili se používat video konferenční řešení, ale vše nadále funguje velmi synchronně - den je plný vyrušení, žádné schůzky nebyly zrušeny. Manažeři jsou nervózní, protože mají potíže s efektivitou, výkonem týmů, s měřením produktivity. Firmy v této fázi často přistupují ke šmírování zaměstnanců pomocí sledovacích aplikací.     

🏃 Úroveň 3

Firmy na této úrovni si začínají uvědomovat výhody svého vzdáleného fungování. Zaměstnanci pořizují lepší výbavu pro práci na dálku. Asynchronní procesy a komunikace začínají nahrazovat ty synchronní, např. meetigy. Psaná komunikace má zásadní roli, sdílené zápisy a sdílené dokumenty jsou běžné. Lidé ve firmě se nepotřebují fyzicky potkávat, ale občasné společné schůzky, na kterých se utužují vazby, jsou vítané.

🐎 Úroveň 4

Firmy na úrovni 4 fungují asynchronně. Lidé jsou hodnoceni na základě výsledků, které dodají. Není důležité, kdy (v noci, ráno, o víkendu) a jak práci udělají. Důvěra je ve firmě na úrovni 4 přirozená a drží organizaci po hromadě. Rozhodnutí jsou lepší, plánovaná, každý má možnost podělit se o své názory a pohledy na řešenou problematiku, včetně těch méně vokálních a tišších kolegů.

Firma zaměstnává bez ohledu na lokalitu (zaměstnanci nemusí být blízko kanceláři), tím má přístup k mnohem širší skupině talentů, v mnoha případech i globálně. Retence zaměstnanců je u firem na úrovni 4 velmi vysoká. Firma investuje do vzdělávání zaměstnanců a coachingu. Zaměstnanci mají zpravidla excelentní zázemí pro svoji práci z domova. Jejich sociální život je bohatý.

Synchronní meetingy mají své místo, vždy mají svojí agendu, mají přípravu, která meetingu předchází a mají "akční" body, které ze schůzky vzejdou. Firma na úrovni 4 je efektivní, lidé mají svá jasná zadání, která plní jejich vlastními metodami, a to v čase, který si sami určí. Jsou hodnocení objektivně za výsledky. 

💡 Už znáte CAFLOU®? CAFLOU je lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu 100% digitálně, i na dálku.

🚀 Úroveň 5

Tojo je ideální stav, kterého je nicméně těžké dosáhnout. Firma trvale dosahuje lepších výsledků, než jakákoli jiná organizace, fungující nedistribuovaně nebo méně distribuovaně. Firma je vysoce efektivní, a to s minimální námahou. Každý v takové firmě má čas na své zdraví fyzické i duševní. Lidé přinášejí do firmy a své práce to nejlepší, co dokážou, nejvyšší úroveň kreativity, aby mohli dělat nejlepší práci ve své kariéře, a prostě se zároveň také bavit.

Pozn.: Jen pro informaci, s CAFLOU se hodnotíme na úroveň 4 💪😎 Jsme 100% distribuovaný tým, který efektivně funguje z největší části asynchronně.

Kde je na této škále 0-5 vaše firma ❓

 

❗ Inspiraci pro článek jsme čerpali v podcastu THE NEW FUTURE OF WORK, ve kterém o vzdáleném pracovním módu a distribuovaných týmech hovořil Matt Mullenweg, zakladatel WordPressu, jehož společnst Automattic s více než 1100 zaměstnanci je plně distribuovaná napříč 75 zeměmi. Podstatu tohoto podcastu jsme se snažili předat v našem článku.

 

<< Zpět ke všem článkům série Jak řídit firmu a tým na dálku

 

Autor článku: Ing. Petr Macek 

Ing. Petr Macek

Autor aplikace CAFLOU®

Spojte se s Petrem Mackem na Petr Macek na LinkedIn