Petr Macek z Caflou si o tom povídal s Michalem Martochem z poradenské společnosti Talentwork. 

K pořízení nového softwarového systému pro firmu vedou manažery obvykle racionální důvody, jako zvýšení efektivity práce i konkurenceschopnosti společnosti, potřeba zbavit se množství různých systémů a získat místo nich jeden, který ušetří práci, čas i peníze.

Taková změna ale vyvolá v pracovnících emoce. Mohou mít k novému odpor, strach ze změny, projeví obavy i hněv. Lidé totiž mají obvykle pocit, že starý systém funguje, odmítají se učit novému a zavádění nového sytému pro ně znamená tlak. V polovině až třech čtvrtinách případů proto přechod na nový systém selhává ve fázi implementace. 

Důležité proto je umět zaváděním nového systému lidi ve firmě úspěšně provést. Jak postupovat?

1. krok: zvolte správnou osobu, která bude systém zavádět. Může to být majitel nebo jím zvolená osoba, případně externí konzultant. Důležité je, aby daný člověk byl motivován, dokázal lidi změnou provést a měl ke změně pozitivní přístup.

2. krok: zmapujte naladění pracovníků. Odhadněte, kolik lidí je změně otevřených, a kolik ji odmítá a podle toho zvolte postup. Můžete například nadchnout část zaměstnanců a ti potom pro nový systém získají i ty ostatní.

3. krok: akceptujte emoce. Buďte připraveni pracovat s emocemi zaměstnanců a komunikovat s nimi o změně. Ptejte se, co jim vadí, čeho se obávají. Vyvarujte se direktivnímu nařizování, nezbytné je zvolit podporující přístup, vyjádřit, že obavy pracovníků chápete a přijímáte. 

4. krok: nechte emoce vyventilovat. Dejte pracovníkům dostatečný prostor, aby vyjádřili hněv, odpor ke změně, strach z nového systému. V této fázi neargumentujte. Až emoce odplynou, jsou lidé připraveni začít o změně uvažovat.

5. krok: teprve pak diskutujte o benefitech, které nový systém přinese. Pracovníky podpořte, opakovaně je ujistěte, že je změnou provedete a vše je naučíte. Zopakujte, že mít obavy je normální. Projevte pochopení pro jejich strach a vyjádřete své vlastní obavy z nového systému. 

6. krok: až v této fázi přistupte k technickému řešení, stále při tom pracovníky podporujte. Podporující přístup proces přechodu na nový systém urychlí a pracovníkům ušetří energii, kterou mohou investovat například do nového projektu. 

Cílem je zaměstnance převést z role oběti do role angažovaného člověka. Proces změny může trvat od několika týdnů až po rok, v závislosti na nastavení firemní kultury. Pokud vyberete dobré řešení, nakonec jsou ale většinou spokojeni všichni.

💡 Jak zjistíte, že nastal čas pořídit si systém pro řízení firmy a co by měl takový systém umět se dočtete v našem článku 6 znaků, že potřebujete systém pro řízení firmy.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie II.