<< Zpět do Vzdělávacího centra
 

Aktualizace čerpání rozpočtů: Ve výchozím stavu se finanční rozpočty (na příjmy a výdaje projektu) čerpají pouze z uhrazených příjmů a výdajů. Můžete si nicméně zvolit, zda se rozpočty mají čerpat i z neuhrazených (tedy naplánovaných) položek (a to včetně plánovaných pravidelných příjmů/výdajů):

Čerpání rozpočtů

Pokud si zvolíte, že se rozpočty čerpají i z neuhrazených položek, pak systém čerpání počítá takto:

  • u neuhrazených příjmů a výdajů se použije plánovaná hodnota příjmu/výdaje (s nebo bez DPH podle volby)
  • u uhrazených příjmů a výdajů se použije hodnota dle úhrady (s nebo bez DPH podle volby)

Výchozí hodnotu tohoto nastavení pro projekty a úkoly lze nastavit v nastavení sekce Projekty (záložka Obecné). Výchozí hodnotu lze vždy manuálně změnit pro každý projekt či úkol.